Vapaaehtoistoiminta

Taksvärkin vapaaehtoistoiminta

Tarjoamme mielenkiintoista ja innostavaa vapaaehtoistyötä globaalikasvatuksen parissa ympäri Suomen. Vapaaehtoisena voit esimerkiksi edistää nuorten oikeuksia globaalikasvatuksen työpajoja tai nuorten vaikuttamisryhmää ohjaamalla tai vaikuttaa koulumaailman globaalikasvatukseen Opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmässä. 

Taksvärkille sinä olet vaikuttava – tule siis mukaan!

Ajankohtaista vapaaehtoistoiminnassa:

Haemme globaalikasvatuksen kouluvierailijoita! Lue lisää uutisesta.

Haemme nyt osallistujia Opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmään! Lue lisää uutisesta.

Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluvierailijoita vuonna 2022.

Globaalikasvatuksen kouluvierailija

Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluvierailijat (globaalikasvatuksen kouluttajat) vierailevat suomen- ja ruotsinkielisillä peruskoulun yläluokilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ohjaamassa globaalikasvatuksen työpajoja. Kouluvierailijat vetävät erilaisia lapsen ja nuorten oikeuksia, vaikuttamista ja yhdenvertaisuuden edistämistä käsitteleviä työpajoja.

Kouluvierailut keskittyvät pääkaupunkiseudulle sekä Oulun, Tampereen ja Turun alueille, mutta niiden toteuttaminen on mahdollista myös muilla alueilla. Taksvärkki toteuttaa myös etätyöpajoja. Vapaaehtoisena kouluvierailijana voit toimia joustavasti omien aikataulujesi puitteissa!

Haemme globaalikasvatuksen kouluttajia ohjaamaan Taksvärkin lukuvuoden 2023–2024 kampanjaan ja globaalikasvatuksen menetelmäoppaisiin pohjautuvia työpajoja. Lue lisää uutisesta!

Työpajat kannustavat vaikuttamaan, kuvittelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tutkimaan kriittisesti globaalien haasteiden juurisyitä ja haastavat purkamaan stereotypioita globaalista etelästä. Työpajoissa syvennytään siihen, kuinka voimme haastaa normeja, tarkastella maailmaa yhä monipuolisemmista näkökulmista ja toimia kestävän kehityksen puolesta.

Seuraavat koulutukset:

 • Lapsen oikeuksien työpajat – 7.11. klo 17-19:30 etänä Zoomissa
 • Nuorten mielenterveys ja yhdenvertaisuus – 8.12. Tampereella. Koulutuksen tarkka paikka ja kellonaika tarkentuvat. Huom! Tampereen koulutus on avoin vain alle 30-vuotiaille nuorille.

Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluvierailijana

 • tutustut järjestömaailmaan sekä globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön kysymyksiin.
 • kannustat nuoria haastamaan stereotypioita, tuet heidän aktiivista toimijuuttaan ja edistät Taksvärkin ydintavoitetta nuorten oikeuksien ja osallisuuden toteutumisesta kaikkialla maailmassa.
 • opit kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen teemojen lisäksi mm. toiminnallisten menetelmien hyödyntämisestä ja saavutettavuuden huomioinnista ohjaustilanteissa koulutuksissamme.
 • tutustut samanhenkisiin ihmisiin eri puolilta Suomea ja saat arvokasta kokemusta järjestötyöstä ja nuorten ohjaamisesta.
 • saat 22 euron suuruisen osapäivärahan jokaisesta ohjatusta työpajasta.

Me toivomme vapaaehtoiselta

 • intoa toimia nuorten kanssa.
 • mahdollisuutta sitoutua Taksvärkin työpajatoimintaan vähintään lukukauden (syksy/kevät) ajaksi ja valmiutta ohjata vähintään neljä työpajaa.
 • sujuvaa suomen tai ruotsin kielen taitoa.
 • mahdollisuutta osallistua ainakin yhteen perehdytyskoulutukseen.

Tule mukaan!

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijalle Auralle, aura.alarto@taksvarkki.fi

Kysy lisää vapaaehtoistyöstä globaalikasvatuksen kouluvierailijana

Aura Alarto
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmä

Taksvärkin Opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmän tavoitteena on edistää globaalikasvatusta koulumaailmassa.

Opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmän vaikuttamisen lähtökohtana on, että opetussuunnitelman, sitä noudattavien oppimateriaalien ja opettajankoulutuksen tulee olla pedagogisesti harkittuja, mutta myös globaalikasvatuksen arvoja tukevia. Opetuksessa tulee ottaa yhteiskunnalliset kysymykset huomioon ja jatkuvasti reflektoida narratiivia, jota materiaalit ja koulutus maailmasta ja ihmisistä tuottavat.

Vaikuttajaryhmän jäsenenä voit vaikuttaa esimerkiksi eri asteilla toimiviin päättäjiin, opettajankoulutuslaitoksiin tai oppikirjojen tuottajiin. Ryhmään osallistuvalla ei kuitenkaan tarvitse olla laajaa ennakkotietoa globaalikasvatuksesta tai vaikuttamisesta.

Ryhmän tapaamiset pidetään noin kerran kuukaudessa verkossa Zoom-alustalla. Lähitapaamisia voidaan järjestää 1–2 vuodessa. Ryhmän toimintatavat sovitaan yhdessä ryhmästä kiinnostuneiden opettajaopiskelijoiden kanssa.

Kiinnostaako sinua edistää moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden teemoja opettajankoulutuksessa yhdessä toisten opeopiskelijoiden kanssa?

Haemme nyt globaalikasvatuksesta kiinnostuneita, innokkaita ja motivoituneita opeopiskelijoita Taksvärkki ry:n vaikuttajaryhmään! Lue lisää uutisesta.

Ilmoittaudu mukaan lomakkeella: linkki lomakkeeseen

Ryhmän kevään toimintaa suunnitellaan torstaina 14.12.2023 klo 17-19 Zoomissa.

Opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmän vapaaehtoisena

 • tutustut globaalikasvatukseen, sen tutkimukseen ja käytäntöihin sekä erilaisiin vaikuttamisen keinoihin
 • opit tunnistamaan rakenteita, jotka ylläpitävät eriarvoisuutta ja saat valmiuksia kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallitsevia asenteita
 • pääset tuomaan aktiivisesti esiin suomalaisen koulurakenteen aukkokohtia globaalikasvatuksen näkökulmasta
 • kasvatat itseluottamustasi ja osaamistasi globaalikasvatuksesta
 • saat mahdollisuuden verkostoitua toisten opettajaopiskelijoiden, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa.

Me toivomme vapaaehtoiselta

 • opiskelijastatusta jollain opetuksen alalla
 • kiinnostusta ja intoa kehittää yhdessä globaalikasvatusta Suomessa
 • mahdollisuutta sitoutua työryhmän toimintaan vähintään kevätlukukauden 2024 ajaksi

Toivomme vapaaehtoisiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä!


Tule mukaan!

Ilmoittaudu mukaan lomakkeella: linkki lomakkeeseen

Kysy tarvittaessa lisätietoja Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijalta Sanni Palomäeltä osoitteesta sanni.palomaki@taksvarkki.fi.

Kysy lisää vapaaehtoistyöstä opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmässä

Sanni Palomäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 512 4171 (WhatsApp)
sanni.palomaki@taksvarkki.fi

Tule mukaan!

Opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmän jäsenten kokemuksia

”Olen saanut paljon laajemman ja selkeämmän ymmärryksen siitä mitä globaalikasvatus on, mitä se sisältää ja mihin se pyrkii.”

”Olen oppinut tarkastelemaan globaalikasvatusta kriittisesti ja ymmärrän, että näkökulmia globaalikasvatukseen on erilaisia eri tahoilla.”