Kouluvierailut

Tilaa ryhmällesi maksuton globaalikasvatuksen työpaja!
 

Kaipaatko konkreettisia resursseja globaalikasvatuksen edistämiseksi opetuksessa? Haluatko kannustaa nuoria pohtimaan yhdenvertaisuuskysymyksiä ja vaikuttamaan kestävän kehityksen puolesta? Tilaa Taksvärkin maksuton kouluvierailu oppitunnillesi tai koulun teemapäivään!

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Taksvärkin vapaaehtoisen globaalikasvatuksen kouluttajan ohjaaman oppitunnin tai työpajan, jossa tutustutaan lapsen oikeuksiin ja nuorten arkeen globaalissa etelässä. Kouluvierailut painottuvat pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän lähialueille, mutta voit tiedustella työpajaa koulullesi myös muualle Suomeen. Kouluvierailut on suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle. Lapsen oikeuksien työpajat soveltuvat myös alakouluihin. 

Taksvärkki ry:n kouluvierailu voi olla:

  • Mitä välii? -kampanjaan liittyvät työpajat tai Taksvärkkikeräyksen info:
     Vaikuttajat I -työpajassa nuoret tutustuvat nuorten näköisiin vaikuttamisen keinoihin ja pohtivat sitä, mitkä vaikuttamiskeinot tuntuvat itselle mieluisilta ja sopivilta. Oppilaat pohtivat myös työpajassa vaikuttamiseen liittyviä haasteita ja niiden ylittämistä, harjoittelevat tulevaisuusajattelua ja saavat välineitä tunnistaa ja käsitellä vaikuttamistyössä mahdollisesti herääviä haastavia tunteita. Työpajassa nuoret työskentelevät alustusta ja loppupurkua lukuun ottamatta 24 henkilön pienryhmissä. Jokainen ryhmä työskentelee halki työpajan yhden sellaisen haasteen parissa, johon kyseinen ryhmä haluaisi vaikuttaa. (90 min) 
     Vaikuttajat II -työpajassa nuoret jatkavat työskentelyä työpajan I haasteiden parissa samoissa pienryhmissä. Työpajassa kukin pienryhmä suunnittelee ja toteuttaa konkreettisen vaikuttamisprojektin ja pääsee sitä kautta harjoittelemaan yhden vaikuttamisen keinon käyttämistä käytännössä! (90 min)
Muut työpajat:
  • Yhdenvertaisuus – puutu vammaisten syrjintään! -työpajassa tutustutaan vammaisten oikeuksiin liittyviin peruskäsitteisiin, kuten esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Oppilaat tutustuvat nuoriin vammaisiin ja vammattomiin vaikuttajiin eri puolilta maailmaa ja oppivat keinoja puuttua vammaisten kohtaamaan syrjintään. Työpaja pohjautuu Mikä sua estää? -kampanjaan. (90 min)
  • Lapsen oikeudet -työpaja tutustuttaa oppilaat lapsen oikeuksiin ja antaa heille välineitä tulevaisuusajatteluun sekä lapsen oikeuksien edistämiseen omassa arjessaan. Työpaja pohjautuu Taksvärkin Oikeesti!-oppaaseen. (90 min)
  • Maailman äänet -työpaja innostaa nuoria pohtimaan globaaleja ilmiöitä mediakasvatuksellisin menetelmin. Työpaja pohjautuu Taksvärkin
    Maailman äänet -oppaaseen. (90 min)

Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita työpajoja ja niitä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja opettajan toiveiden mukaan. Teemat liittyvät tiiviisti perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien arvoihin ja sisältöihin.

Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia työtapoja. Opettajan on oltava paikalla koko työpajan ajan. Taksvärkin kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia. Järjestämme myös ulkotyöpajoja sekä työpajoja etätoteutuksella.

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Aura Alarto
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Kouluvierailuista sanottua

”Globaali näkökulma herätetty toiminnallisen työskentelyn kautta.” − opettaja

”Lapset pääsivät kurkistamaan toisenlaisessa ympäristössä elävien nuorten elämään.” − opettaja

“Meillä on mahdollisuus muuttaa asioita. Opin, että minun mielipide on tärkeä ja voin vaikuttaa, vaikka joskus se tuntuu vaikealta.” − oppilas

“Mukavuusaste 10/10” − oppilas

Tilaa globaalikasvatuksen kouluttaja

Globaalikasvatuksen kouluttajan tilaus onnistuu helposti täyttämällä alla oleva tilauslomake. Otamme yhteyttä sopiaksemme vierailun ajankohdasta, sisällöstä ja muista käytännön asioista.