Kouluvierailut

Tilaa ryhmällesi maksuton globaalikasvatuksen työpaja! 

Kaipaatko konkreettisia resursseja globaalikasvatuksen edistämiseksi opetuksessa? Haluatko kannustaa nuoria pohtimaan yhdenvertaisuuskysymyksiä ja vaikuttamaan kestävän kehityksen puolesta? Tilaa Taksvärkin maksuton kouluvierailu oppitunnillesi tai koulun teemapäivään! 

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Taksvärkin vapaaehtoisen globaalikasvatuksen kouluttajan ohjaaman oppitunnin tai työpajan, jossa tutustutaan lapsen oikeuksiin ja nuorten arkeen globaalissa etelässä. Kouluvierailut painottuvat pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän lähialueille, mutta voit tiedustella työpajaa koulullesi myös muualle Suomeen. Kouluvierailut on suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle. Lapsen oikeuksien työpajat soveltuvat myös alakouluihin. 

Taksvärkki ry:n kouluvierailu voi olla:

  • Mikä sua estää? -kampanjaan liittyvät työpajat tai Taksvärkkikeräyksen info:
    Yhdenvertaisuus-työpaja tutustuttaa oppilaat vammaisten oikeuksiin liittyviin peruskäsitteisiin, kuten esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Oppilaat tutustuvat nuoriin vammaisiin ja vammattomiin vaikuttajiin eri puolilta maailmaa ja oppivat keinoja puuttua vammaisten kohtaamaan syrjintään. (90 min) 
    Puhetta vammaisuudesta -työpaja antaa oppilaille välineitä tunnistaa vammaisia syrjiviä puhetapoja ja luoda uutta tapaa puhua vammaisuudesta. (90 min) 
    Mikä sua estää? -työpaja herättää oppilaat pohtimaan, millaisia tarinoita vammaisuudesta jää piiloon ja miten vammaiset itse kuvaavat elämäänsä. (90 min) 
  • Lapsen oikeudet -työpaja tutustuttaa oppilaat lapsen oikeuksiin ja antaa heille välineitä tulevaisuusajatteluun sekä lapsen oikeuksien edistämiseen omassa arjessaan. (90 min) 
  • Maailman äänet -työpaja innostaa nuoria pohtimaan globaaleja ilmiöitä mediakasvatuksellisin menetelmin. (90 min) 
  • Vaikuta! -työpaja kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja löytämään omannäköisiään tapoja vaikuttaa. (2-4 oppituntia) 

Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita työpajoja ja niitä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja opettajan toiveiden mukaan. Teemat liittyvät tiiviisti perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien arvoihin ja sisältöihin. 

Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia työtapoja. Opettajan on oltava paikalla koko työpajan ajan. Taksvärkin kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia. Järjestämme myös ulkotyöpajoja sekä työpajoja etätoteutuksella. 

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Aura Alarto
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Kouluvierailuista sanottua

”Globaali näkökulma herätetty toiminnallisen työskentelyn kautta.” − opettaja

”Lapset pääsivät kurkistamaan toisenlaisessa ympäristössä elävien nuorten elämään.” − opettaja

“Meillä on mahdollisuus muuttaa asioita. Opin, että minun mielipide on tärkeä ja voin vaikuttaa, vaikka joskus se tuntuu vaikealta.” − oppilas

“Mukavuusaste 10/10” − oppilas

Tilaa globaalikasvatuksen kouluttaja

Globaalikasvatuksen kouluttajan tilaus onnistuu helposti täyttämällä alla oleva tilauslomake. Otamme yhteyttä sopiaksemme vierailun ajankohdasta, sisällöstä ja muista käytännön asioista.