Kouluvierailut

Maksuttomat työpajat – globaalikasvatus

Kaipaatko konkreettisia resursseja globaalikasvatuksen edistämiseksi opetuksessa? Haluatko kannustaa nuoria pohtimaan yhdenvertaisuuskysymyksiä ja vaikuttamaan kestävän kehityksen puolesta? Tilaa Taksvärkin maksuton kouluvierailu oppitunnillesi tai koulun teemapäivään!

Voit tilata alla olevalla lomakkeella Taksvärkin vapaaehtoisen globaalikasvatuksen kouluttajan ohjaaman oppitunnin tai työpajan, jossa tutustutaan lapsen oikeuksiin ja nuorten arkeen globaalissa etelässä. Kouluvierailut painottuvat pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän lähialueille, mutta voit tiedustella työpajaa koulullesi myös muualle Suomeen. Kouluvierailut on suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle. Lapsen oikeuksien työpajat soveltuvat myös alakouluihin. 

Taksvärkki ry:n kouluvierailu voi olla:

  • Olet vaikuttava! -työpajassa (90 min) vahvistetaan toiminnallisin menetelmin nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kriittisen ajattelun taitoja. Työpajassa nuoret harjoittelevat tulevaisuusajattelua ja pohtivat, millaista tulevaisuutta he haluavat rakentaa. Työpaja vahvistaa nuorten taitoja tunnistaa globaalien haasteiden taustalla vaikuttavia juurisyitä sekä heidän ymmärrystään siitä, miten omia vahvuuksia voi hyödyntää vaikuttamistyössä. Työpajassa nuoret myös oppivat perustietoja Sierra Leonesta ja tutustuvat sierraleonelaisten nuorten vaikuttamistyöhön.
  • Pidemmässä työpajaversiossa (180 min) nuoret suunnittelevat ja toteuttavat pienryhmissä ikätasosta ja opettajan toiveista riippuen joko konkreettisen vaikuttamisprojektin tai vaikuttamissuunnitelman omalle tulevaisuudessa toteutettavalle projektille.
Muut työpajat:
  • Yhdenvertaisuus – puutu vammaisten syrjintään! -työpajassa tutustutaan vammaisten oikeuksiin liittyviin peruskäsitteisiin, kuten esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Oppilaat tutustuvat nuoriin vammaisiin ja vammattomiin vaikuttajiin eri puolilta maailmaa ja oppivat keinoja puuttua vammaisten kohtaamaan syrjintään. Työpaja pohjautuu Mikä sua estää? -kampanjaan. (90 min)
  • Lapsen oikeudet -työpaja tutustuttaa oppilaat lapsen oikeuksiin ja antaa heille välineitä tulevaisuusajatteluun sekä lapsen oikeuksien edistämiseen omassa arjessaan. Työpaja pohjautuu Taksvärkin Oikeesti!-oppaaseen. (90 min)
  • Maailman äänet -työpaja innostaa nuoria pohtimaan globaaleja ilmiöitä mediakasvatuksellisin menetelmin. Työpaja pohjautuu Taksvärkin
    Maailman äänet -oppaaseen. Työpaja on saatavilla myös selkosuomeksi. (90 min)

Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita työpajoja ja niitä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja opettajan toiveiden mukaan. Teemat liittyvät tiiviisti perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien arvoihin ja sisältöihin.

Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia työtapoja. Opettajan on oltava paikalla koko työpajan ajan. Taksvärkin kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia. Järjestämme myös ulkotyöpajoja sekä työpajoja etätoteutuksella.

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Aura Alarto
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Kouluvierailuista sanottua

”Globaali näkökulma herätetty toiminnallisen työskentelyn kautta.” − opettaja

”Lapset pääsivät kurkistamaan toisenlaisessa ympäristössä elävien nuorten elämään.” − opettaja

“Meillä on mahdollisuus muuttaa asioita. Opin, että minun mielipide on tärkeä ja voin vaikuttaa, vaikka joskus se tuntuu vaikealta.” − oppilas

“Mukavuusaste 10/10” − oppilas

Tilaa globaalikasvatuksen työpaja

Globaalikasvatuksen kouluttajan tilaus onnistuu helposti täyttämällä alla oleva tilauslomake. Otamme yhteyttä sopiaksemme vierailun ajankohdasta, sisällöstä ja muista käytännön asioista.