Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste käsittää seuraavat Taksvärkki ry:n hallinnoimat verkkosivustot: www.taksvarkki.fi, www.taksvarkki.fi/nepal2020 ja www.lukuralli.fi.

Taksvärkki ry:tä velvoittaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019). Taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Taksvärkki ry:tä koskee saavutettavuussuosituksen WCAG 2.1 AA-taso.

Parhaillaan käynnissä on muun muassa aiemmin julkaistujen tiedostojen päivittäminen saavutettaviksi. Selostetta päivitetään ja täydennetään loppuvuoden 2020 aikana sitä mukaa, kun saavutettavuustarkistukset edistyvät. Syy viivästymiselle on kohtuuton rasite.

Yllä luetellut Taksvärkki ry:n sivustot vastaavat saavutettavuusvaatimuksia suurelta osin. Kehittämistyötä kattavan saavutettavuuden toteutumiseksi jatketaan syksyn 2020 aikana.

Verkkosivustoilla on parannettavaa seuraavissa kohdissa

Videot Taksvärkin sivustoilla

Lukuralli-sivuston suomenkielisellä puolella on yksi ulkopuolisen tahon vapaaehtoistyönä toteuttama lyhyt videoklippi ’Opettajan kokemus Lukurallista’. Videon tekstitys on kiinni videossa, eikä se siten ole saavutettavassa muodossa. Uusien saavutettavien tekstitysten ja kieliversioiden tekemistä YouTuben tekstitystyökalulla selvitetään.

Tiedostot Taksvärkin sivustoilla

Lista tiedostoista, jotka eivät täytä saavutettavuuskriteereitä.

Taksvärkki.fi-sivustolla:

  • Kaikki pdf-muotoiset oppituntiharjoitukset sivulla www.taksvarkki.fi/globaalikasvatus
  • Kaikki pdf-muotoiset raportit sivulla www.taksvarkki.fi/kehitysyhteistyo/toimintatavat-ja-asiakirjat

Taksvärkki-kampanja 2020–2021 -sivustolla:

  • Kaikki pdf-muotoiset oppituntiharjoitukset sivulla www.taksvarkki.fi/nepal2020/oppitunnille

Lukuralli-sivustolla:

  • Tulostettava Lukupassi (pdf). Taitto-ohjelmalla tehty ja painoon ja tulostettavaksi tarkoitettu tiedosto sisältää kuvituskuvia, graafisia elementtejä ja tekstiä.

Saavutettavuuspalaute

Korjaamme aktiivisesti saavutettavuudessa havaittuja puutteita. Jos huomaat saavutettavuuteen liittyviä puutteita tässä selosteessa käsitellyissä Taksvärkin verkkosivustoissa, voit antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen  taksvarkki@taksvarkki.fi. Vastaamme palautteisiin viimeistään kahden viikon kuluessa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 12.10.2020. Selostetta päivitetään loppuvuoden 2020 aikana. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.