Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste käsittää seuraavat Taksvärkki ry:n hallinnoimat verkkosivustot: www.taksvarkki.fiwww.taksvarkki.fi/nepal2020
www.taksvarkki.fi/kampanjawww.taksvarkki.fi/kampanja2021www.taksvarkki.fi/kampanja2022 ja www.lukuralli.fi.

Tämä saavutettavuusseloste on päivitetty 20.12.2023. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon. Saavutettavuusseloste on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi.

Tämän sivun lopussa on ohjeet saavutettavuuspalautteen antamista varten.

Taksvärkki ry:tä velvoittaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019). Taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Taksvärkki ry:tä koskee saavutettavuussuosituksen WCAG 2.1 AA-taso.

Parhaillaan on käynnissä muun muassa aiemmin julkaistujen tiedostojen päivittäminen saavutettaviksi. Selostetta päivitetään ja täydennetään sitä mukaa, kun saavutettavuustarkistukset edistyvät. Syy viivästymiselle on kohtuuton rasite.

Yllä luetellut Taksvärkki ry:n sivustot vastaavat saavutettavuusvaatimuksia suurelta osin. Kehittämistyötä kattavan saavutettavuuden toteutumiseksi jatketaan vuoden 2022 aikana. 

Taksvärkin syksyllä 2021 julkaistu Mikä sua estää -kampanjasivusto 
www.taksvarkki.fi/kampanja2021 vastaa saavutettavuusvaatimuksia. Sivuston kaikki kampanjamateriaalit on julkaistu saavutettavassa muodossa. Nuorten videoviestit on tekstitetty suomen, ruotsin ja englannin kielillä YouTubessa. Osa oppituntiharjoituksista ja nuorten videoviesteistä sekä Taksvärkkikeräys-alasivu on julkaistu selkosuomeksi. Taksvärkkikeräys-alasivulle on myönnetty selkotunnus. 

Taksvärkin syksyllä 2022 julkaistu Mitä välii? -kampanjasivusto www.taksvarkki.fi/kampanja2022 sekä  syksyllä 2023 julkaistu Olet vaikuttava -kampanjasivusto www.taksvarkki.fi/kampanja vastaavat saavutettavuusvaatimuksia. Sivuston kaikki kampanjamateriaalit on julkaistu saavutettavassa muodossa. Nuorten videoviestit on tekstitetty suomen, ruotsin ja englannin kielillä YouTubessa. Osa oppituntiharjoituksista sekä Taksvärkkikeräys-alasivu on julkaistu selkosuomeksi. 

Verkkosivustoilla on parannettavaa seuraavissa kohdissa

Videot Taksvärkin sivustoilla

Lukuralli-sivuston suomenkielisellä puolella on ulkopuolisen tahon toteuttama lyhyt videoklippi ’Opettajan kokemus Lukurallista’. Videon tekstitys on poltettu kiinni, eikä video siten ole täysin saavutettava. Uusien saavutettavien tekstitysten ja kieliversioiden tekemistä YouTuben tekstitystyökalulla selvitetään.

Valokuvat Taksvärkin sivustoilla

Taksvärkki.fi-sivustolla voi olla muutamia valokuvia, joissa ei vielä ole vaihtoehtoista tekstiä. Kuvien tarkistus on kesken.

Kuvien vaihtoehtoiset tekstit ovat vain suomeksi kaikilla sivustoilla.

Tiedostot Taksvärkin sivustoilla

Alla on lista tiedostoista, jotka eivät täytä saavutettavuuskriteereitä.

Taksvärkki.fi-sivustolla:

Lukuralli-sivustolla:

  • Tulostettava Lukupassi. Taitto-ohjelmalla tehty, painoon ja tulostettavaksi tarkoitettu pdf-tiedosto sisältää kuvituskuvia, graafisia elementtejä ja tekstiä.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat tässä selosteessa käsitellyissä Taksvärkin verkkosivustoissa saavutettavuuteen liittyviä puutteita, voit antaa meille palautetta sähköpostitse osoitteeseen taksvarkki@taksvarkki.fi

Vastaamme palautteisiin viimeistään kahden viikon kuluessa ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)