Globaalikasvatus

Globaalikasvatus – Taksvärkki tarjoaa vahvistusta aidosti vaikuttavan globaalikasvatuksen toteuttamiseen

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus on vakiintunutta ja tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on  toimia nuorten perusoikeuksien ja tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Globaalikasvatus tuo esille maailman viheliäisten haasteiden vaikutuksia ihmisiin ja ihmistenvälisyyteen, etenkin nuorten elämässä. Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistäminen ovat Taksvärkin globaalikasvatuksen ydintä. 

Toiminnassa keskeistä on tukea nuorten ja heidän kanssa toimivien toimintaa ihmisoikeuksien edistämisen, moninaisuuden kunnioittamisen, globaalin solidaarisuuden kasvattamisen, yhteisen inspiraation jakamisen sekä vuorovaikutteisen oppimisen kautta.   

Taksvärkin globaalikasvatuksen kulmakivinä ovat: 

  • Kriittinen tiedostaminen. Ylirajaiset haasteemme vaativat jatkuvaa kriittistä tarkastelua, tieteellisiä faktoja, tunteiden käsittelyä ja toisaalta toimintaympäristön muutoksen peräänkuuluttamista.
  • Nuoret. Nuoret, eivät ainoastaan tulevaisuuden toimijoina, vaan myös tämänhetkisen yhteiskunnan aktiivisina ja kriittisinä jäseninä. 
  • Toiminta. Osallisuuden tunne ja itselle sopivat toiminnan muodot tulee taata kaikille nuorille. 

Taksvärkin globaalikasvatuksen tavoitteena on tuoda opetussuunnitelman mukaisesti globaalikasvatuksen arvoja kouluihin ja koulumaailmaan laajemmin. Tavoitteena on myös osallistaa, kuulla ja tukea nuoria yhdenvertaisen ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Lisäksi toiminnassa hyödynnetään kansalaisyhteiskuntaa ja sen verkostoja globaalikasvatuksellisen viestin laajemmassa yhteiskunnallisessa levittämisessä. 

Taksvärkin globaalikasvatustoiminta Suomessa sisältää mm.: 

  • Pidempiaikaista yhteistyötä yksittäisten Maailmankansalaisen koulujen kanssa. 
  • Globaalikasvatuksen työpajoja peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 
  • Kasvattajien koulutuksia globaalikasvatuksesta. 
  • Globaalikasvatuksellisten materiaalien tuotantoa.  
  • Vuotuisen temaattisen kampanjakokonaisuuden. 
  • Erilaisia ja eri yhteyksissä tapahtuvia vaikuttamisen polkuja nuorille: koulussa vaikuttamisen lisäksi nuoret ja nuoret aikuiset voivat vaikuttaa mm. toimimalla vapaaehtoisina globaalikasvatuksen kouluttajina tai osallistumalla vapaa-ajalla nuorten Challengers -ryhmään. 

Näiden lisäksi Taksvärkki työskentelee globaalikasvatuksen valtavirtaistamiseksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa yhteistyössä muun muassa opettajaopiskelijoiden, vapaaehtoisten globaalikasvatuksen työryhmän jäsenten sekä muiden globaalikasvatusjärjestöjen kanssa.  

Voit tilata täältä kouluvierailun tai oppimateriaalia tai ilmoittaa koulusi mukaan vuotuiseen Taksvärkki-kampanjaan. Tarjoamme myös koulutusta kasvattajille ja pitkäjänteistä yhteistyötä Maailmankansalaisen koulu -toiminnan puitteissa.

Voit tutustua globaalikasvatuspalveluihimme myös videon avulla:
Taksvärkki ry koulujen globaalikasvatuksen tukena (video YouTube-kanavallamme)

Tilaa uutiskirje, niin saat kuukausittain sähköpostiisi ajankohtaisia vinkkejä globaalikasvatuksen toteuttamiseen koulussa ja tietoa kehitysyhteistyöhankkeidemme nuorten kuulumisista. 

Lukurallissa luetaan yhdessä

Lukurallin avulla sytytetään koululaisten kipinä lukemiseen ja tuetaan samalla lasten ja nuorten koulutusta globaalissa etelässä. Taksvärkki ry:n Lukuralli-kampanja innostaa Suomen koululaiset lukemaan ja lisää ymmärrystä lukutaidon merkityksestä. Lukurallissa oppilaat lukevat neljän viikon ajan kotona ja koulussa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Lukurallin omilla sivuilla.

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Aura Alarto
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Sanni Palomäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 512 4171
sanni.palomaki@taksvarkki.fi

Kaipaatko uusia osallistavia tapoja käsitellä globaaleja ilmiöitä ja niiden herättämiä moninaisia tunteita oppilaiden kanssa? Tilaa Taksvärkin globaalikasvatuksen työpaja! Työpajoissa pureudutaan esimerkiksi nuortennäköiseen vaikuttamiseen, lapsen oikeuksiin ja median luoman maailmankuvan kriittiseen tarkasteluun.

Kaipaatko konkreettisia välineitä opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen? Taksvärkki ry tarjoaa monipuolisia menetelmiä ihmisoikeuksien ja kehityskysymysten käsittelyyn tunneilla. Materiaalit on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle. 

Taksvärkki tarjoaa kasvatusalan ammattilaisille koulutusta globaalikasvatuksen teemoista ja menetelmistä. Koulutuksissa saat tietoa globaalikasvatuksesta ja tutustut konkreettisiin, osallistaviin menetelmiin, joita voit hyödyntää omassa opetuksessasi.

Taksvärkki ry tekee pitkäjänteistä Maailmankansalaisen koulu
-yhteistyötä yksittäisten koulujen kanssa. Tavoitteena on tukea ja kehittää yhdessä koulujen omaa globaalikasvatusta ja toimintakulttuuria.