Globaalikasvatus

Taksvärkin globaalikasvatus vahvistaa nuorten osallisuutta

Taksvärkki ry:n globaalikasvatusta ohjaa visio: kestävä ja oikeudenmukainen maailma, jossa jokaisen nuoren ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa ja koko maailmassa.  

Yhdistämällä globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön vahvistamme nuorten ja kasvattajien ymmärrystä globaalista oikeudenmukaisuudesta ja sen haasteista. Luomme nuorille tiloja osallistua ja ilmaista mielipiteitään. Globaalikasvatuksellamme tuemme heidän valmiuksiaan edistää yhdenvertaista maailmaa ja kestävää kehitystä. 

Taksvärkin tarjoamien globaalikasvatuspalveluiden tavoitteena on jalkauttaa globaalikasvatusta opetussuunnitelmien mukaisesti kouluihin ja oppilaitoksiin. Nuorille suunnatun toiminnan lisäksi tarjoamme opettajille, opettajaopiskelijoille ja muille kasvattajille helposti lähestyttäviä työkaluja vaikuttavan globaalikasvatuksen toteuttamiseen omassa työssä.  

Hyödynnämme toiminnassamme myös kansalaisyhteiskuntaa ja sen verkostoja, jotta voimme vaikuttaa globaalikasvatuksen viestin leviämiseen yhteiskunnallisesti. 

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Aura Alarto
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Sanni Palomäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 512 4171
sanni.palomaki@taksvarkki.fi

Kaipaatko uusia osallistavia tapoja käsitellä globaaleja ilmiöitä ja niiden herättämiä moninaisia tunteita oppilaiden kanssa? Tilaa Taksvärkin globaalikasvatuksen työpaja! Työpajoissa pureudutaan esimerkiksi nuortennäköiseen vaikuttamiseen, lapsen oikeuksiin ja median luoman maailmankuvan kriittiseen tarkasteluun.

Kaipaatko konkreettisia välineitä opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen? Taksvärkki ry tarjoaa monipuolisia menetelmiä ihmisoikeuksien ja kehityskysymysten käsittelyyn tunneilla. Materiaalit on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle. 

Taksvärkki tarjoaa kasvatusalan ammattilaisille koulutusta globaalikasvatuksen teemoista ja menetelmistä. Koulutuksissa saat tietoa globaalikasvatuksesta ja tutustut konkreettisiin, osallistaviin menetelmiin, joita voit hyödyntää omassa opetuksessasi.

Taksvärkki ry tekee pitkäjänteistä Maailmankansalaisen koulu
-yhteistyötä yksittäisten koulujen kanssa. Tavoitteena on tukea ja kehittää yhdessä koulujen omaa globaalikasvatusta ja toimintakulttuuria. 

Taksvärkin globaalikasvatuksen kulmakivet

Ihmistenvälisyys 

Taksvärkin globaalikasvatuksessa kehityskysymyksiä lähestytään erityisesti sosiaalisen kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Globaalikasvatuksen materiaaleissamme tarkastellaan kriittisesti muun muassa sukupuoleen, etnisyyteen ja vammaisuuteen perustuvan syrjinnän taustalla olevia haitallisia normeja ja rakenteita. Taksvärkin globaalikasvatuksella vahvistetaan nuorten taitoja edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. 

Kriittinen ajattelu ja valtarakenteiden tarkastelu

Ylirajaiset haasteemme vaativat jatkuvaa kriittistä tarkastelua, tieteellisiä faktoja, tunteiden käsittelyä ja tulevaisuusajattelua. Globaalikasvatuksemme tarjoaa nuorille välineitä tunnistaa rakenteita, jotka ylläpitävät maailmanlaajuista eriarvoisuutta. Nuoria ja kasvattajia kannustetaan pohtimaan, millaiselta itse toivoisi tulevaisuuden näyttävän ja miten tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Kriittisen ajattelun rinnalla on tärkeää ottaa huomioon ja käydä läpi niitä tunteita, jotka ohjaavat ajattelua ja toimintaa.  

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen

Nuorilla on oikeus osallisuuteen sekä kouluissa että laajemmin yhteiskunnassa. Haluamme, että jokaisella, myös vähemmistöön kuuluvalla nuorella, on yhteisössään ja yhteiskunnassa mielekkäitä ja helposti saatavissa olevia tapoja toimia ja vaikuttaa. Globaalikasvatustyömme painopisteenä on antaa nuorille tilaa harjoittaa oman näköistään aktiivista kansalaisuutta.

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Aura Alarto
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Sanni Palomäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 512 4171
sanni.palomaki@taksvarkki.fi

Taksvärkin globaalikasvatuksen toiminnot

Tutustu maksuttomiin globaalikasvatuksen palveluihimme! 

Kaipaatko tukea koulusi globaalikasvatuksen pitkäjänteiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen? 
Liity mukaan Maailmankansalaisen koulujen yhteistyöverkostoon

Haluatko vaikuttaa oppilaidesi kanssa globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumiseen? 
Järjestä Taksvärkki-kampanja ja kerää varoja Taksvärkin kehitysyhteistyöhön. 

Etsitkö sisältöjä opetukseen globaalikasvatuksen teemoista? 
Kurkkaa Taksvärkin globaalikasvatuksen menetelmäoppaat ja muut oppimateriaalit

Kiinnostaako toiminnalliset työpajat globaalikasvatuksen teemoista? 
Tilaa kouluvierailuja oppitunnillesi tai laajemmin koulullesi! 

Tarvitseeko koulusi tai tiimisi lisää osaamista globaalikasvatuksen teemoista? 
Tilaa globaalikasvatuksen koulutus kasvattajille

Kannustatko nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan? 
Jaa tietoa Taksvärkin vapaaehtoismahdollisuuksista, esimerkiksi nuorten vaikuttamisryhmä Challengersista

Voit tutustua globaalikasvatuspalveluihimme myös videon avulla:
Taksvärkki ry koulujen globaalikasvatuksen tukena (video YouTube-kanavallamme).

Tilaa uutiskirje, niin saat kuukausittain sähköpostiisi ajankohtaisia vinkkejä globaalikasvatuksen toteuttamiseen koulussa ja tietoa kehitysyhteistyöhankkeidemme nuorten kuulumisista.