Taksvärkki ry

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyö edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Globaalikasvatustyöllään Taksvärkki kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkki tarjoaa kiinnostuneille monipuolista vapaaehtoistyötä.

Taksvärkki ry on yksi ensimmäisistä nuorten omista kehitysyhteistyöliikkeistä. Se on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-kampanjoiden keräystuotoilla vuodesta 1967 lähtien. Keräystuoton lisäksi työtä rahoitetaan ulkoministeriön ohjelmatuella.

Taksvärkki ry on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestöjen järjestö, jonka jäseninä on 10 opiskelija-, palkansaaja-, rauhan- ja kirkon nuorisotyön järjestöä. Toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista valittava hallitus.

Nuorelta nuorelle Taksvärkki 50 vuotta julkaisun kansikuva.
Taksvärkki 50 vuotta -juhlajulkaisun kansikuva, joka koostuu kymmenistä kampanjajulisteista.

Ota yhteyttä:

Taksvärkki ry

+358 50 341 5507
taksvarkki@taksvarkki.fi

Siltasaarenkatu 4, 7.krs,
Globaalikeskus
00530 Helsinki

Taksvärkkiä yli 50 vuotta

Taksvärkkitoiminta aloitettiin Suomessa vuonna 1967. Taustalla oli läntisen maailman nuorison laajempi liikehdintä – halu päästä vaikuttamaan ja tehdä hyvää. Johtoajatuksena oli solidaarisuus, toiminta heikomman puolesta. Toiminnan aloittivat koululaiset ja opiskelijat, jotka halusivat avata ovet sulkeutuneesta Suomesta maailmalle ja olla mukana ratkaisemassa edellisten sukupolvien luomia maailmanlaajuisia ongelmia.

Taksvärkki on muuttunut yhteiskunnan mukana. Samalla se on jättänyt oman vahvan jälkensä monen sukupolven kokemusmaailmaan.

Syyskuussa 2017 julkaistiin Nuorelta nuorelle, Taksvärkki 50 vuotta -juhlajulkaisu. Se ei ole varsinainen historiikki, vaan siinä eri aikoina aktiivisina toimineet taksvärkkiläiset kertovat oman tarinansa liittyen toimintaansa Taksvärkin puitteissa. Julkaisu jakautuu viiteen temaattiseen lukuun: aktiivinen kansalaisuus, toiminnan vakiintuminen, globaalikasvatus, kehitysyhteistyö ja tulevaisuus.

Kansilehti Nuorelta nuorelle.

Taksvärkki 50 vuotta - Nuorelta nuorelle

Tilaa julkaisu itsellesi Taksvärkin toimistolta veloituksetta osoitteesta tilaus(at)taksvarkki.fi tai lue ja lataa julkaisu pdf:nä klikkaamalla yllä olevaa otsikkoa tai viereistä julkaisun kansikuvaa.

Taksvärkki ry:n historiaa

Taksvärkki-liike sai alkunsa Ruotsissa vuonna 1961, kun opiskelijat halusivat kunnioittaa lento-onnettomuudessa menehtyneen YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöldin muistoa järjestämällä tempauksen. Rauhan rakentajana ja maailmanlaajuisen yhteisvastuun puolestapuhujana tunnetun Hammarskjöldin muistoksi perustettiin keräys, “En dag för Dag”. Nimi muuntui myöhemmin muotoon Dagsverke, Taksvärkki. Pian Taksvärkki levisi myös muihin Pohjoismaihin.

3 nuorta pitelee julisteita.
Tämä kuva julkaistiin HBL:ssä 31.8.1969 kuvatekstillä “I spetsen för skolungdomarnas operation Dagsverke står bl.a. Peter Rosenbröijer (t.v.), Martti Mellais och Erkki Liikanen.”

Suomeen keräys ennätti vuonna 1967, jolloin koululais- ja opiskelijajärjestöt keräsivät rahaa Peruun. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana keräystä olivat järjestämässä koululaiset ja opiskelijat, sen jälkeen mukaan tulivat muut Taksvärkin nykyiset jäsenjärjestöt, muun muassa eri opiskelija-, palkansaaja- ja kirkon nuorisotyön järjestöt.

1970- ja 1980-luvulla Taksvärkki-keräyksiä järjestettiin muutaman vuoden välein, mutta 1990-luvun puolivälistä lähtien keräys on järjestetty vuosittain ja siitä on tullutkin jokavuotinen perinne monissa Suomen kouluissa.

Taksvärkki ry perustettiin vuonna 1989 jatkamaan Taksvärkki-toimikuntien työtä. Kehitysyhteistyön pitkäjänteisyyden säilyttämiseksi järjestölle perustettiin pysyvä toimisto vakinaisine henkilökuntineen. Tällä hetkellä Taksvärkki ry:ssä työskentelee seitsemän palkattua työntekijää.

Taksvärkki ry tänään

Tänä päivänä Taksvärkin toiminnassa korostuvat nuorten oikeudet ja aktiivinen toimijuus, globaalikasvatus sekä pitkäjänteinen kehitysyhteistyö. Vuonna 2020 hyväksytyn strategian mukaisesti Taksvärkin tärkeimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja toivo.

Strategiset tavoitteet:
• Nuorten osallisuus ja toimijuus vahvistuu.
• Nuorten ihmisoikeuksien toteutuminen varmistetaan ja sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään.
• Nuorten ymmärrys kehityskysymyksistä sekä innostus ja halu toimia ja vaikuttaa lisääntyy.
• Taksvärkki ry kehittyy globaalikasvatuksen asiantuntijana.
• Taksvärkki ry:n työn tunnettuus lisääntyy jäsenjärjestöjen ja nuorten keskuudessa ja Taksvärkki nuorten järjestönä vahvistuu.
• Taksvärkki ry kehittyy järjestönä ja elää ajassa.