Taksvärkkikeräys selkokielellä

Selkokielen virallinen logo.

Tällä sivulla kerromme:

 • Mitä Taksvärkkikeräys tarkoittaa
 • Miten osallistut Taksvärkkikeräykseen 
 • Miten Taksvärkki tukee nuoria

Mikä on Taksvärkki? 

Taksvärkki on tapa antaa tukea nuorille, jotka ovat heikommassa asemassa kuin muut. Suomalainen järjestö Taksvärkki ry järjestää joka vuosi Taksvärkkikeräyksen, jossa kerätään rahaa lasten ja nuorten tukemiseksi.

Taksvärkkikeräys on suunnattu suomalaisille kouluille. Voit osallistua Taksvärkkiin usealla tavalla.

Taksvärkin uuden kampanjan
nimi on Mikä sua estää? Kampanja kertoo syrjinnästä ja siitä, kuinka jokainen
nuori voi puolustaa muita nuoria. Syrjintä tarkoittaa sitä, että ihmistä
kohdellaan huonommin kuin toisia esimerkiksi iän, kielen tai vamman takia. Monet
vammaiset ihmiset kokevat syrjintää.

 

Tänä lukuvuonna Taksvärkin
tavoite on saada vammaisten ihmisten kohtaama syrjintä loppumaan. Jokaista nuorta pitää
kohdella samalla tavalla. On tärkeää, että kaikki nuoret saavat osallistua
päätöksentekoon.

Taksvärkissä nuoret muuttavat maailmaa

Taksvärkkikeräyksen idea on, että suomalaiset nuoret tekevät töitä yhden päivän ajan ja lahjoittavat oman rahapalkkionsa keräykseen. Koululaiset voivat lahjoittaa keräykseen myös rahan, jonka he ovat keränneet omassa tapahtumassa tai koulun kahvilassa.

Maailmassa on paljon ongelmia, jotka ovat kaikille ihmisille yhteisiä. Syrjintä, kiusaaminen ja epätasa-arvo vaikuttavat nuoriin kaikkialla maailmassa. Vammaisten nuorten syrjintä tarkoittaa sitä, että vammaisia ja vammattomia ihmisiä kohdellaan eri tavalla.

Yhdessä voimme ratkaista ongelmat. Kun Suomen nuoret osallistuvat Taksvärkkiin, he toimivat syrjintää vastaan.

Taksvärkin työ maailmalla

Nuorten lahjoittamat rahat ovat tärkeitä. Taksvärkkikeräyksen avulla Taksvärkki ry tukee nuoria monen vuoden ajan.

Taksvärkki työskentelee paikallisten järjestöjen kanssa kuudessa maassa: Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.

Taksvärkin avulla nuoret voivat osallistua koulutuksiin. Myös vammaiset nuoret osallistuvat koulutuksiin. Nuoret oppivat uusia tietoja ja taitoja. Sen jälkeen nuoret voivat parantaa monia asioita omissa kotikylissään ja kotikaupungeissaan. 

Nuorten ryhmät puolustavat oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille nuorille. Jokaisen nuorten ryhmän sääntö on, että ketään ei saa kiusata tai syrjiä.

Nuoret tekevät yhdessä monia asioita, jotta vammaisten ihmisten kohtaama syrjintä saadaan loppumaan. Nuoret toimivat yhdessä aikuisten ja kotikylien päätöksentekijöiden kanssa. Tällä tavalla he saavat aikaan muutosta.

Ilmoittaudu Taksvärkkikeräykseen

Koululuokat ja koulut voivat ilmoittautua mukaan Taksvärkkikeräykseen. Koulu saa itse päättää, milloin koulussa on Taksvärkkipäivä.

Taksvärkki on sinun mahdollisuutesi vaikuttaa asioihin.

Kiitos kun osallistut Taksvärkkiin! Yhdessä teemme paremman ja oikeudenmukaisen maailman.

Linkit vievät sivuille, jotka on kirjoitettu yleiskielellä.

”Ihmisiä syrjitään esimerkiksi vammaisuuden takia. Unelmani on olla opettaja. Sitten voin puuttua koulussa kiusaamiseen ja syrjintään.”

Nirjala, 17 vuotta, Nepal

Kuinka sinä vaikutat, kun osallistut Taksvärkkikeräykseen?

10 eurolla kaksi nuorta kouluttajaa järjestää Sambiassa koulutuksen 70 nuorelle. Koulutuksessa nuoret oppivat uusia taitoja ja mitä he voivat tehdä, jos joku syrjii vammaisia.

80 eurolla nuortenryhmä saa Malawissa polkupyörän. Polkupyöräkyydillä myös vammaiset nuoret pääsevät osallistumaan nuortenryhmän tapaamisiin.

250 eurolla nuoret Nepalissa jakavat tietoa aikuisille kotikylissään. Nuoret vaikuttavat vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen.

Eri mahdollisuudet kerätä rahaa Taksvärkkipäivänä

Taksvärkkikeräykseen voit osallistua eri tavoilla:

 • Ensimmäinen vaihtoehto:
  Etsi kiinnostava työpaikka. Pyydä, että saat tulla sinne töihin yhdeksi päiväksi. Taksvärkkipäivänä voit tehdä työtä melkein missä tahansa. Voit tehdä töitä esimerkiksi kaupassa, kahvilassa, toimistossa, päiväkodissa, radiossa, teatterissa, oman sukulaisen työpaikalla, seurakunnassa tai kotona. Taksvärkkipäivänä voit tehdä töitä esimerkiksi neljän tai kuuden tunnin ajan. Lahjoita oma palkkiosi Taksvärkki-keräykseen.
 • Toinen vaihtoehto:
  Voitte järjestää yhdessä koululla tapahtuman. Myykää lippuja esimerkiksi konserttiin tai järjestäkää myyjäiset. Lahjoittakaa kerätyt rahat Taksvärkki-keräykseen.
 • Kolmas vaihtoehto:
  Onko teillä koulussa oma kahvila tai kioski? Voitte osallistua Taksvärkkikeräykseen niin, että lahjoitatte kahvilan tai kioskin tuottoja.

Taksvärkkipäivänä sinulla on mahdollisuus tutustua sellaiseen työpaikkaan, joka kiinnostaa sinua. Saat hyödyllistä kokemusta ja voit myös tutustua sopivaan kesätyöpaikkaan.

”Haluan olla julkinen puhuja. Voin vaikuttaa ja muuttaa asioita, kun puhun eri tapahtumissa.”

Jeff, 18 vuotta, Sambia

Osa videoista on tekstitetty selkokielellä.

Nämä ovat Taksvärkin tuloksia vuonna 2020

13 372 lasta ja nuorta osallistui Taksvärkin tukemaan toimintaan Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.

366 koulutusta, joista nuoret saivat uusia taitoja ja tukea toisiltaan.

8 477 aikuista osallistui nuorten oikeuksien tukemiseen.

Presidentti Tarja Halonen on Mikä sua estää? -kampanjan suojelija. Hän on Taksvärkki ry:n kunniajäsen ja vuosina 1985–1988 hän toimi Taksvärkkitoimikunnan puheenjohtajana.

Neljä nepalilaista nuorta keskustelee pöydän ääressä, Taksvärkki kampanjan kuva..
Nepalilaiset nuoret keskustelevat vaikuttamisesta oppilaskuntien tapaamisessa.