Taksvärkki-keräys selkokielellä

Selkokielen virallinen logo.

Tällä sivulla kerromme:

 • Mitä Taksvärkki-keräys tarkoittaa
 • Miten osallistut Taksvärkkikeräykseen 
 • Miten Taksvärkki tukee nuoria

Mikä on Taksvärkki? 

Taksvärkki on tapa antaa tukea nuorille, jotka ovat heikommassa asemassa kuin muut. Suomalainen järjestö Taksvärkki ry järjestää joka vuosi Taksvärkki-keräyksen, jossa kerätään rahaa lasten ja nuorten tukemiseksi.

Taksvärkki-keräys on suunnattu suomalaisille kouluille. Voit osallistua Taksvärkkiin usealla tavalla.

Tänä lukuvuonna Taksvärkin kampanja on nimeltään Olet vaikuttava.
Kampanja käsittelee nuorten vaikuttamista ja ajatuksia tulevaisuudesta.  

Jokaiselle löytyy sopivia vaikuttamisen keinoja. Taksvärkin kampanja kannustaa nuoria kokeilemaan erilaisia vaikuttamisen keinoja. Näin he voivat löytää itselleen sopivan keinon vaikuttaa. 

Kaikilla nuorilla ei ole samanlaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi asuinpaikka voi vaikuttaa siihen, miten nuori pystyy vaikuttamaan.

Me Taksvärkissä edistämme nuorten mahdollisuuksia kehittää heidän omia yhteisöjään. On tärkeää, että kaikki nuoret saavat osallistua päätöksentekoon.

Taksvärkissä nuoret muuttavat maailmaa

Taksvärkki-keräyksen idea on, että suomalaiset nuoret tekevät töitä yhden päivän ajan ja lahjoittavat oman rahapalkkionsa keräykseen. Koululaiset voivat lahjoittaa keräykseen myös rahan, jonka he ovat keränneet omassa tapahtumassa tai koulun kahvilassa.

Maailmassa on paljon ongelmia, jotka ovat kaikille ihmisille yhteisiä.
Syrjintä, kiusaaminen ja epätasa-arvo vaikuttavat nuoriin kaikkialla maailmassa. Yhdessä voimme ratkaista ongelmat. Kun Suomen nuoret osallistuvat Taksvärkkiin, he toimivat syrjintää vastaan.

Taksvärkin työ maailmalla

Nuorten lahjoittamat rahat ovat tärkeitä. Taksvärkki-keräyksen avulla Taksvärkki ry tukee nuoria monen vuoden ajan.

Taksvärkki työskentelee paikallisten järjestöjen kanssa kuudessa maassa: Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.

Taksvärkin avulla nuoret voivat osallistua koulutuksiin. Nuoret oppivat uusia tietoja ja taitoja. Sen jälkeen nuoret voivat parantaa monia asioita omissa kotikylissään ja kotikaupungeissaan. 

Nuorten ryhmät puolustavat oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille nuorille.
Jokaisen nuorten ryhmän sääntö on, että ketään ei saa kiusata tai syrjiä.

Nuoret toimivat yhdessä aikuisten ja kotikylien päätöksentekijöiden kanssa.
Tällä tavalla he saavat aikaan muutosta.

Ilmoittaudu Taksvärkki-keräykseen

Koululuokat ja koulut voivat ilmoittautua mukaan Taksvärkki-keräykseen. 

Koulu saa itse päättää, milloin koulussa on Taksvärkki-päivä.

Taksvärkki on sinun mahdollisuutesi vaikuttaa asioihin.

Kiitos kun osallistut Taksvärkkiin! Yhdessä teemme paremman ja oikeudenmukaisen maailman.

Linkit vievät sivuille, jotka on kirjoitettu yleiskielellä.

Ella 16 Suomi

”Vaikuttamista on se, kun keskustelee ystävien ja perheen kanssa itselle tärkeistä asioista. Se on tosi tärkeää. Vaikuttamisen keinoja on tosi monia. Kaikki löytävät oman keinonsa.” 

Ella, 16, Suomi

Kuinka sinä vaikutat, kun osallistut Taksvärkkikeräykseen?

Taksvärkkikeräyksen tuotoilla tuemme nuorten vaikuttamista. Esimerkiksi näin rahalla voi tukea vaikuttamista:

15 eurolla 

kouluttajat voivat järjestää koulutuksen 70 nuorelle Sambiassa. Koulutukset käsittelevät esimerkiksi vammaisten oikeuksia.

60 eurolla

kenialaiset nuoret pääsevät toteuttamaan ympäristöaloitteita. Aloite voi olla esimerkiksi puiden istuttaminen kaupunkiin. Aloitteilla he pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta.

160 eurolla

nuoret järjestävät keskustelutilaisuuden Guatemalassa. He kutsuvat keskusteluun johtajia ja paikallisia viranomaisia. Näin he pääsevät puhumaan kotikunnan asioista, jotka huolettavat heitä.

 

Eri mahdollisuudet kerätä rahaa Taksvärkkipäivänä

Taksvärkkikeräykseen voit osallistua eri tavoilla:

 • Ensimmäinen vaihtoehto:
  Etsi kiinnostava työpaikka. Pyydä, että saat tulla sinne töihin yhdeksi päiväksi. Taksvärkkipäivänä voit tehdä työtä melkein missä tahansa. Voit tehdä töitä esimerkiksi kaupassa, kahvilassa, toimistossa, päiväkodissa, radiossa, teatterissa, oman sukulaisen työpaikalla, seurakunnassa tai kotona. Taksvärkkipäivänä voit tehdä töitä esimerkiksi neljän tai kuuden tunnin ajan. Lahjoita oma palkkiosi Taksvärkki-keräykseen.
 • Toinen vaihtoehto:
  Voitte järjestää yhdessä koululla tapahtuman. Myykää lippuja esimerkiksi konserttiin tai järjestäkää myyjäiset. Lahjoittakaa kerätyt rahat Taksvärkki-keräykseen.
 • Kolmas vaihtoehto:
  Onko teillä koulussa oma kahvila tai kioski? Voitte osallistua Taksvärkkikeräykseen niin, että lahjoitatte kahvilan tai kioskin tuottoja.

Taksvärkkipäivänä sinulla on mahdollisuus tutustua sellaiseen työpaikkaan, joka kiinnostaa sinua. Saat hyödyllistä kokemusta ja voit myös tutustua sopivaan kesätyöpaikkaan.

Kutawila 18 Sambia

”Haluaisin luoda muutosta mediaprojektien avulla. Projekteja voi toteuttaa esimerkiksi televisiossa, radiossa ja sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä kaikki käyttävät sosiaalista mediaa. Siksi minusta on  hyvin tärkeää hyödyntää vaikuttamisessa sosiaalista mediaa.” 

Kutawila, 18 vuotta, Sambia

Linkin videoita ei ole tekstitetty selkokielellä

Nämä ovat Taksvärkin tuloksia vuonna 2021

13 980 lasta ja nuorta osallistui Taksvärkin tukemaan toimintaan Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.

4140 aktiivista nuorta osallistui Taksvärkin kehitysyhteistyöhön. Kehitysyhteistyö on työtä, joka parantaa ihmisten elämänlaatua.

3500 aikuista osallistui nuorten oikeuksien tukemiseen.

Presidentti Tarja Halonen on Olet vaikuttava -kampanjan suojelija. Hän on Taksvärkki ry:n kunniajäsen ja vuosina 1985–1988 hän toimi Taksvärkkitoimikunnan puheenjohtajana.

.

Neljä nepalilaista nuorta keskustelee pöydän ääressä, Taksvärkki kampanjan kuva..
Nepalilaiset nuoret keskustelevat vaikuttamisesta oppilaskuntien tapaamisessa.