Opettajaksi opiskeleva, tule mukaan globaalikasvatuksen vaikuttajaryhmään! 

Pohditko, miten voit tulevana opettajana vaikuttaa globaaleihin haasteisiin? Haluatko edistää globaalikasvatuksen toteutumista kouluissa?  

Haemme nyt globaalikasvatuksesta kiinnostuneita, innokkaita ja motivoituneita opeopiskelijoita Taksvärkki ry:n vaikuttajaryhmään! 

Opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmän tavoitteena on edistää globaalikasvatusta koulumaailmassa. Keväällä ryhmässä syvennyttiin globaalikasvatuksen moninaisiin näkökulmiin ja ryhmän jäsenet pääsivät pohtimaan, millaista globaalikasvatusta kouluissa haluisivat toteutettavan. Tänä syksynä vaikuttajaryhmä määrittää yhdessä vaikuttamisen kohteita ja keinoja osallistujien kiinnostuksen mukaan. Taksvärkki tuo ryhmän toimintaan globaalikasvatuksen osaamistaan ja verkostojaan.

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus on vakiintunutta ja tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on toimia nuorten perusoikeuksien ja tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Taksvärkin globaalikasvatus tuo esille maailman viheliäisten haasteiden vaikutuksia ihmisiin ja ihmistenvälisyyteen, etenkin nuorten elämässä. Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistäminen ovat Taksvärkin globaalikasvatuksen ydintä.

Kevään 2023 Taksvärkin opeopiskelijoiden vaikuttajaryhmän jäsen:

”Olen saanut paljon laajemman ja selkeämmän ymmärryksen siitä mitä globaalikasvatus on, mitä se sisältää ja mihin se pyrkii. Olen myös oppinut tarkastelemaan globaalikasvatusta kriittisesti ja ymmärrän, että näkökulmia globaalikasvatukseen on erilaisia eri tahoilla.”

Ryhmän vaikuttamisen lähtökohtana on, että opetussuunnitelman, sitä noudattavien oppimateriaalien ja opettajakoulutuksen tulee olla pedagogisesti harkittuja, mutta myös globaalikasvatuksen arvoja tukevia. Opetuksessa tulee ottaa yhteiskunnalliset kysymykset huomioon ja jatkuvasti reflektoida narratiivia, jota materiaalit ja koulutus tuottavat.

Vaikuttajaryhmän jäsenenä voit vaikuttaa esimerkiksi eri asteilla toimiviin päättäjiin, opettajankoulutuslaitoksiin tai oppikirjojen tuottajiin. Ryhmään osallistuvalla ei kuitenkaan tarvitse olla laajaa ennakkotietoa globaalikasvatuksesta tai vaikuttamisesta. Vaikuttajaryhmässä saat mahdollisuuden tutustua sekä globaalikasvatukseen, sen tutkimukseen ja käytäntöihin että vaikuttamisen keinoihin!

Vaikuttamisryhmässä

  • kasvatat itseluottamusta ja osaamistasi globaalikasvatuksesta  
  • opit tunnistamaan rakenteita, jotka ylläpitävät eriarvoisuutta ja saat valmiuksia kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallitsevia asenteita
  • saat mahdollisuuden verkostoitua toisten opettajaopiskelijoiden, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa
  • pääset tuomaan aktiivisesti esiin suomalaisen koulurakenteen aukkokohtia globaalikasvatuksen arvojen näkökulmasta

Syksyllä 2023 opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmässä tarkennetaan sitä, mihin Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksessa olennaiseen teemaan vaikuttajaryhmä haluaisi toiminnallaan vaikuttaa ja millä keinoin. Syksyn teemat ja toiminta määräytyvät suurilta osin ryhmän jäsenten kiinnostusten mukaan!

Vaikuttamisen tukena voidaan esimerkiksi käyttää tulevaisuusajattelua ja selvittää, miten valittu teema näkyy nykyisessä koulumaailmassa. Jäsenet voivat kerätä yhdessä tietoa esimerkiksi paikallisten opetussuunnitelmien ja eri oppimateriaalien globaalikasvatuksen painotuksista, opettajaopiskelijoiden kokemuksista tai kuulla päätöksentekijöitä.

Ryhmän toiminta jatkuu perjantaina 13.10.2023 klo 10-12 Zoomissa. Ryhmän toimintatavat syksylle sovitaan yhdessä ryhmästä kiinnostuneiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Tapaamisia järjestetään noin kerran kuukaudessa etänä. Lähitapaamisia voidaan järjestää 1–2 vuodessa.

Vaikuttajaryhmään osallistuvilta toivomme: 

  • opiskelijastatusta jollain opetuksen alalla 
  • kiinnostusta ja intoa kehittää yhdessä globaalikasvatusta Suomessa
  • mahdollisuutta sitoutua työryhmän toimintaan vähintään syyslukukauden 2023 ajaksi

Kiinnostuitko? Kysy tarvittaessa lisätietoja Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijalta Sanni Palomäeltä osoitteesta sanni.palomaki@taksvarkki.fi.

Ilmoittaudu mukaan lomakkeella: linkki lomakkeeseen

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.