Taksvärkkikeräys

Kaikkien pitää olla mukana vaikuttamassa ja päättämässä asioista. Taksvärkissä edistetään nuorten edellytyksiä osallistua omien yhteisöjensä kehittämiseen. Taksvärkkikeräys 2022–2023 mahdollistaa sen, että nuortenryhmät Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa jatkavat toimintaansa yhdenvertaisuuden puolustajina.

Neljä nepalilaista nuorta keskustelee pöydän ääressä, Taksvärkki kampanjan kuva..
Ishika ja Ashmita vaikuttavat koulunsa oppilaskunnan hallituksessa.

Jokaisella nuorella on oikeus osallistua ja vaikuttaa

Taksvärkin Mitä välii? -kampanjassa keskitytään nuorten vaikuttamiseen. Haluamme kannustaa nuoria kokeilemaan ja löytämään omannäköisiä keinoja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Lukuvuoden 2022–2023 Taksvärkkikeräyksessä tuetaan nuortenryhmien toimintaa kaikissa Taksvärkin hankkeissa.

Globaalin oikeudenmukaisuuden edistäminen on tärkeää nuorille. Kaikilla nuorilla ei kuitenkaan ole samanlaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Mitä välii? -kampanjassa nuoret Suomesta ja Taksvärkin hankemaista pohtivat vaikuttamista ja sen eri tapoja. 

Taksvärkki-keräyksen tuotolla tuetaan nuorisojärjestöjen vaikuttamistyötä Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Nuorten ryhmät puolustavat nuorten yhtäläisiä oikeuksia sekä moninaisuuden arvostusta. Syrjimättömyys on ryhmien keskeinen toimintaperiaate.

Hankemaissa Taksvärkkikeräyksen tuotoilla tuetaan nuorten vaikuttamista esimerkiksi vertaiskouluttajien, koulutusten ja erilaisten kampanjoiden avulla. Nuoret toimivat yhdessä aikuisten ja päättäjien kanssa. Näin saadaan aikaan muutosta.

Taksvärkkikeräys ja Mitä välii? -kampanja

Tutustu nuoriin vaikuttajiin ja Taksvärkkikeräyksen tavoitteisiin Taksvärkki-kampanjan sivuiltaKampanjasivustolta löydät nuorten videoviestit sekä ohjeet Taksvärkkikeräykseen osallistuville kouluille. Sivustolta voi myös ladata tai tulostaa teemaa syventäviä oppituntitehtäviä.

Haasteet ovat maailmanlaajuisia ja yhteisiä. Yhdessä voimme ratkaista niitä. Taksvärkkipäivään osallistumalla vaikutat oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen!

Taksvärkkiä nuorelta nuorelle

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on kannustaa suomalaisia koululaisia ja opiskelijoita aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja herättää halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Taksvärkkiin osallistumalla ja omalla Taksvärkki-työllään suomalaiset nuoret tukevat monivuotisia kehitysyhteistyöhankkeita ja nuortenryhmien toimintaa. Taksvärkin hankkeissa nuoret puuttuvat epäkohtiin ja saavat aikaan positiivista muutosta. Aktiiviset nuoret järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä vaikuttamisesta. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä.

Kaikille kampanjaan osallistuville oppilaitoksille lähetetään maksuttomat globaalikasvatusmateriaalit: kampanjan julisteet ja oppitunneilla käytettäväksi tarkoitettu oppilaan opas. Nuorten videoviestit ovat katsottavissa Taksvärkki-kampanjan sivulla. Kampanja ja Taksvärkkikeräys ovat käynnissä koko lukuvuoden 2022–2023 ajan. Taksvärkkiin voi osallistua koska tahansa lukuvuoden aikana.

Taksvärkki ry:llä on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/1029. Luvan toimeenpanoaika- ja alue on 13.8.2021 lähtien koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ahvenanmaan rahankeräyslupa on ÅLR 2022/4545, 1.8.2022–31.7.2023.

Tarvitsetko neuvoja Taksvärkkikeräykseen liittyen? Ota yhteyttä!

Lisätietoja keräyksestä:
Milka Autio 
järjestökoordinaattori
ilmoittautuminen@taksvarkki.fi
p. 050 341 5507

"Meidän pitää muuttaa yhteiskunnan epäkohtia. Olemalla aktiivisia voimme muuttaa asioita."
Ishika, 15, Nepal

Aiemmat Taksvärkki-kampanjat

Tutustu edellisten lukuvuosien Taksvärkki-kampanjoiden sivustoihin. Tutustu nuoriin vaikuttajiin, katso nuorten videoviestit ja ota käyttöösi erilaiset globaalikasvatuksen oppituntiharjoitukset. 

Huom! Emme enää päivitä vanhoja kampanjasivuja.

Mikä sua estää?, Taksvärkki-kampanja 2021–2022

Oikeus olla minäTaksvärkki-kampanja 2020–2021

Mielen vapaus, Taksvärkki-kampanja 2019–2020

Ole rohkea, Taksvärkki-kampanja 2018–2019

Ääni tytöille, Taksvärkki-kampanja 2017–2018

Yksi päivä muutokseen, Taksvärkki-kampanja 2016–2017