Taksvärkkikeräys

Kaikkien pitää olla mukana vaikuttamassa ja päättämässä asioista. Taksvärkissä edistetään nuorten edellytyksiä osallistua omien yhteisöjensä kehittämiseen. Taksvärkkikeräys 2023–2024 mahdollistaa sen, että nuortenryhmät Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa jatkavat toimintaansa yhdenvertaisuuden puolustajina.

Millainen on oikeudenmukainen tulevaisuus?

Ystävykset Fatu ja Mabinty ottavat selfietä.
Ystävykset Fatu ja Mabinty vaikuttavat tyttöjen oikeuksien puolesta.

Jokaisella nuorella on oikeus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Nuoret ovat paitsi tulevaisuus, myös nykyisyys, ja siksi on tärkeää taata yhdenvertaiset vaikuttamismahdollisuudet kaikille jo tänään. Taksvärkki-kampanja 2023–2024 käsittelee nuorten vaikuttamista ja ajatuksia tulevaisuudesta.  

Olet vaikuttava- kampanjassa sierraleonelaiset nuoret kertovat vaikuttamistyöstään, siihen liittyvistä haasteista sekä tulevaisuuden visioistaan. 

Sierraleonelaiset nuoret haaveilevat koulutuksesta, työstä, tasa-arvosta ja rauhallisesta tulevaisuudesta. Kuitenkin köyhyys, korruptio, eriarvoisuus ja ilmastonmuutos ovat hankaloittaneet heidän koulunkäyntiään, vaikuttamismahdollisuuksiaan ja tulevaisuudennäkymiään. Vuonna 1991 alkanut, 11 vuotta kestänyt sisällissota tuhosi heidän kotimaansa lähes täysin ja riisti monilta lapsuuden ja nuoruuden. Elämää vaikeutti olennaisesti myös ebolaepidemia vuosina 2014–2015, jolloin esimerkiksi koulunkäynti keskeytyi yhdeksäksi kuukaudeksi.  

Monia ongelmia on kuitenkin onnistuttu ratkaisemaan ja ihmiset tekevät töitä Sierra Leonen tulevaisuuden eteen. Sierraleonelaiset nuoret muutoksentekijät edistävät tasa-arvoa ja vammaisten osallisuutta, puuttuvat haitallisiin käytäntöihin sekä ehkäisevät sukupuolittunutta väkivaltaa. He järjestävät keskusteluohjelmia radiossa, kouluttavat teini-ikäisiä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, puhuvat yhteisöissään tyttöjen ja vammaisten oikeuksista sekä haastavat viranomaisia toimimaan yhdenvertaisesti. 

Taksvärkki ry edistää nuorten edellytyksiä osallistua omien yhteisöjensä kehittämiseen. Taksvärkissä kerättyjen varojen ansiosta työmme voi jatkua. Keräystuotot käytetään kehitysyhteistyöohjelmamme rahoittamiseen. Tuemme nuorten osallisuutta ja ihmisoikeuksia Sierra Leonen lisäksi Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Mosambikissa, Nepalissa ja Sambiassa. 

Tehdään huomisesta kaikille oikeudenmukainen. 

Taksvärkki-keräys ja Olet vaikuttava -kampanja

Tutustu nuoriin vaikuttajiin ja Taksvärkki-keräyksen tavoitteisiin Taksvärkki-kampanjan sivuiltaKampanjasivustolta löydät nuorten videoviestit sekä ohjeet Taksvärkki-keräykseen osallistuville kouluille. Sivustolta voi myös ladata tai tulostaa teemaa syventäviä oppituntitehtäviä.

Taksvärkki-päivään osallistumalla vaikutat oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen!

Taksvärkkiä nuorelta nuorelle

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on kannustaa suomalaisia koululaisia ja opiskelijoita aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja herättää halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Taksvärkkiin osallistumalla ja omalla Taksvärkki-työllään suomalaiset nuoret tukevat monivuotisia kehitysyhteistyöhankkeita ja nuortenryhmien toimintaa. Taksvärkin hankkeissa nuoret puuttuvat epäkohtiin ja saavat aikaan positiivista muutosta. Aktiiviset nuoret järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä vaikuttamisesta. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä.

Kaikille kampanjaan osallistuville oppilaitoksille lähetetään maksuttomat globaalikasvatusmateriaalit: kampanjan julisteet ja oppitunneilla käytettäväksi tarkoitettu oppilaan opas. Nuorten videoviestit ovat katsottavissa Taksvärkki-kampanjan sivulla. Kampanja ja Taksvärkki-keräys ovat käynnissä koko lukuvuoden 2023–2024 ajan. Taksvärkkiin voi osallistua koska tahansa lukuvuoden aikana.

Taksvärkki ry:llä on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/1029. Luvan toimeenpanoaika- ja alue on 13.8.2021 lähtien koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ahvenanmaan rahankeräyslupa on ÅLR 2023/3754, 1.8.2023–31.7.2024.

Tarvitsetko neuvoja Taksvärkki-keräykseen liittyen? Ota yhteyttä!

Lisätietoja keräyksestä:
Milka Autio 
järjestökoordinaattori
ilmoittautuminen@taksvarkki.fi
p. 050 341 5507

”Kun onnistun vaikuttamalla, se antaa minulle voimaa ja halua vaikuttaa lisää.” - Fatu, 15, Sierra Leone

Aiemmat Taksvärkki-kampanjat

Tutustu edellisten lukuvuosien Taksvärkki-kampanjoiden sivustoihin. Tutustu nuoriin vaikuttajiin, katso nuorten videoviestit ja ota käyttöösi erilaiset globaalikasvatuksen oppituntiharjoitukset. 

Huom! Emme enää päivitä vanhoja kampanjasivuja.

Mitä välii?Taksvärkki-kampanja 2022–2023

Mikä sua estää?, Taksvärkki-kampanja 2021–2022

Oikeus olla minäTaksvärkki-kampanja 2020–2021

Mielen vapaus, Taksvärkki-kampanja 2019–2020

Ole rohkea, Taksvärkki-kampanja 2018–2019

Ääni tytöille, Taksvärkki-kampanja 2017–2018

Yksi päivä muutokseen, Taksvärkki-kampanja 2016–2017

Aiemmat kampanjat
Lue lisää aiemmista kampanjoista täältä.