Opetusmateriaalit

Kaipaatko konkreettisia välineitä opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen? Taksvärkki ry tarjoaa monipuolisia menetelmiä lapsen oikeuksien, globaalien kehityskysymysten ja kriittisen mediakasvatuksen käsittelyyn. Opetusmateriaalit on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluun, toiselle asteelle ja erilaisille nuorten ryhmille.

Globaalikasvatus toimii lähi- ja etäopetuksessa. Tutustu ja ota opetusmateriaalit käyttöön!

Oppituntiharjoitukset

Taksvärkki on tuottanut opettajien työn tueksi helppokäyttöisiä harjoituksia globaalikasvatuksen teemoista. Alta löydät kuusi suosittua toiminnallista harjoitusta sekä erillisen etäopetukseen suunnitellun oppituntimateriaalipaketin.

Harjoitukset virittävät pohtimaan lapsen oikeuksia, globaalia vastuuta, yhteiskunnallista vaikuttamista sekä yhdenvertaisuuden edistämistä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Ne kehittävät maailmankansalaisen tietoja ja taitoja. Harjoitukset on suunnattu nuorten kanssa työskentelevien opettajien ja nuoriso-ohjaajien käytettäväksi. Ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa.

Lisää harjoituksia löydät Taksvärkin menetelmäoppaista sekä Taksvärkki-kampanjan ja Lukurallin sivuilta.

Toiminnallisia harjoituksia

Harjoituksen tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimmät? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen?

Ohjeet: Lapsen oikeuksien timantti -ohjeet (pdf)

Liite 1: Oikeuskortit (pdf)

Liite 2: Oikeuskortit selkokielellä (pdf)

Kesto: 15 min.

Harjoituksen tarkoituksena on orientoida ajatuksia lapsen oikeuksien käsittelyyn ja pohtia elämän tärkeysjärjestystä. Yhdessä piirrettävälle lapsihahmolle keksitään hyvän elämän vaatimia asioita.

Ohjeet: Mikä kantaa tulevaisuuteen -ohjeet (pdf)

Liite 1: Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä (pdf)

Kesto: 30 min.

Puntaroikaa, mitkä asiat ovat elintärkeitä ja mitä tarvitaan onnelliseen elämään. Kymmenen tärkeän asian joukosta pitää valita viisi, joista voisi tarpeen tullen luopua.

Ohjeet: Mistä luopuisin -harjoituksen ohje (pdf)

Liite 1: Sanalista Mistä luopuisin (pdf)

Kesto: 15 min.

Draamallisessa harjoituksessa asetutaan toisen asemaan ja pohditaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla.

Ohjeet: Ota askel eteenpäin -ohje (pdf)

Liite 1: Roolilaput Ota askel -harjoitukseen (pdf)

Kesto: 20 min.

Kaksiosaisessa harjoituksessa pysähdytään miettimään mitä ja kuinka paljon tiedämme maailmanhistoriasta sekä tunnistamaan median välittämän tiedon ja historian kerronnan Eurooppa-keskeisyys. Harjoituksen osista voi valita tehtäväksi toisen tai molemmat.

Ohjeet: Mitä, missä, milloin -harjoituksen ohjeet (pdf)

Kesto: 15–45 min.

Harjoituksen tavoitteena on tutustua sambialaisiin nuoriin, tuottaa kantaaottavaa mediasisältöä nuoria kohtaavista haasteista ja harjoittaa itseilmaisua.

Ohjeet: Vaikuttavaa runoräppiä -ohjeet (pdf)

Kesto: 45 min.

Etäopetukseen soveltuvaa oppituntimateriaalia

Globaalikasvatuksen teemoja käsittelevät 11 harjoitusta on jaettu kolmeen ryhmään: alakouluun, yläkouluun tai toisen asteen opetukseen sopiviksi. Harjoituksia voi helposti hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa tai ottaa välitehtäväksi yksittäisille tunneille.

Ohjeet: Harjoituksia etäopetuksen tueksi globaalikasvatuksen teemoista (pdf)

Kesto: 15–45 min.

ALAKOULU
Teema: Lapsen oikeudet
• Mikä kantaa tulevaisuuteen
• Lapsen oikeuksien tietovisa
• Heimoneuvosto
• Lapsen oikeudet kuvina

YLÄKOULU
Teemat: kestävä kehitys, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ennakkoluulojen ja stereotypioiden purkaminen
• Mistä luopuisin
• Karttamme
• Runoräppi

TOINEN ASTE
Teemat: kestävä kehitys, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ennakkoluulojen ja stereotypioiden purkaminen
• Mitä, missä, milloin
• Kehitysmaista on helppo kertoa ikäviä uutisia
• Mikä kantaa tulevaisuuteen
• Minun Suomeni

Myös Taksvärkin alakoululaisille suunnattu Lukuralli taipuu mainiosti etäkoululaisten kevääseen.  Lukurallissa innostetaan oppilaat lukemaan mahdollisimman paljon neljän viikon ajan. Kaikki Lukurallin osallistujat täyttävät omaa Lukupassiaan (tulostettua tai itse piirrettyä) ja yhdessä voitte tehdä Lukurallin oppituntiharjoituksia. Lukurallin aikana voitte tutustua myös Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtia lapsen oikeuksien näkymistä lukemissanne kirjoissa.

Linkki: Lukuralli-sivusto

Taksvärkki-kampanjan materiaalit

Lukuvuoden 2021–2022 Taksvärkki-kampanja Mikä sua estää? herättää keskustelua vammaisten kohtaamasta syrjinnästä ja siihen puuttumisesta.

Mikä sua estää? -kampanjan teemoja ovat vammaisten kohtaama syrjintä ja siihen puuttuminen, yhdenvertaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kampanjalla on oma verkkosivusto, jolta löytyvät 12 nuoren videoviestit sekä ohjeet Taksvärkki-kampanjaan ja Taksvärkkikeräykseen osallistuville kouluille. Sivustolta on myös ladattavissa ja tulostettavissa teemaa syventäviä oppituntitehtäviä. Lue lisää Mikä sua estää? -kampanjasivustolta.

Taksvärkkiä nuorelta nuorelle

Taksvärkkiin osallistumalla ja omalla Taksvärkki-työllään suomalaiset nuoret tukevat monivuotisia kehitysyhteistyöhankkeita ja nuorten ryhmien toimintaa.

Nuorten ryhmät puolustavat nuorten yhtäläisiä oikeuksia sekä moninaisuuden arvostusta. Hankemaissa vammaisten syrjintään puututaan mm. vertaiskouluttajien, koulutusten ja erilaisten kampanjoiden avulla. Nuoret toimivat yhdessä aikuisten ja päättäjien kanssa. Näin saadaan aikaan muutosta.

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on avata suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden silmiä eri puolilla maailmaa elävien nuorten todellisuuksille ja herättää halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kaikille kampanjaan osallistuville oppilaitoksille lähetetään maksuttomat globaalikasvatusmateriaalit: kampanjan juliste ja oppitunneilla käytettäväksi tarkoitettu oppilaan opas. Kampanjan lyhyet videoviestit ovat katsottavissa Taksvärkin Mikä sua estää? -sivustolla. Mikä sua estää? -kampanja on käynnissä koko koululukuvuoden 2021–2022 ajan.

Menetelmäoppaat

Taksvärkki ry:n tuottamat globaalikasvatuksen menetelmäoppaat ovat luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa. Suurin osa on myös tilattavissa veloituksetta alla olevalla menetelmäoppaiden tilauslomakkeella tai osoitteesta tilaus@taksvarkki.fi.

Oppaan kansilehti Maailman äänet.

Maailman äänet -opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen

Maailman äänet -opas kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita maailmasta. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelästä, haastaa stereotypioita ja antaa keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja stereotypioiden ja normien purkamiseen luokkahuoneessa. Harjoitukset on suunniteltu yläkouluikäisten kanssa tehtäviksi, mutta niitä on mahdollista soveltaa myös muun ikäisten oppijoiden käyttöön.

Oppaan kansisivu Oikeesti.

Oikeesti!-menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn

Oikeesti!-opas antaa konkreettisia ja innostavia työkaluja lapsen oikeuksien käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Oppaassa on mm. orientoivia leikkejä, draamaharjoituksia ja syväluotaavia pohdintatehtäviä. Oppaan harjoitukset soveltuvat parhaiten peruskouluun, aivan alaluokilta alkaen. Opas on toistaiseksi saatavilla vain pdf-muodossa. Tulosta oppaan liitteet tästä: bingopohjat (pdf) ja dominopalat (pdf). Uudistettu opas julkaistaan alkuvuodesta 2021. Vuoden 2009 alkuperäinen painos on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi: Oikeesti-opas ruotsinkielisillä sivuillamme, Oikeesti-opas englanninkielisenä (pdf) + englanninkieliset bingopohjat (pdf).

Oppaan kansisivu Vaikuta.

Vaikuta!-menetelmäopas nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen

Vaikuta!-opas antaa välineitä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön ja kestävän kehityksen toimintatapojen harjoitteluun. Aktiiviseen kansalaisuuteen, osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustava menetelmä sopii erityisesti peruskoulun yläluokille ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä nuorten kerhoihin ja tapahtumiin. Saatavilla on myös Vaikuta-opas englanninkielisenä (pdf).

Oppaan kansisivu Fotonovela.

Fotonovela-menetelmäopas kokemusten ja kertomusten jakamiseen

Fotonovela-työpajassa nuoret kertovat oman tarinansa sanoin ja kuvin sekä tutustuvat nuorten valokuvatarinoihin toiselta puolelta maailmaa. Menetelmäoppaassa ohjeistetaan, miten Fotonovela-työpaja ohjataan. Saatavilla on myös Fotonovela-opas englanninkielisenä (pdf).

Tehtäväliitteet: Liite 1 (Kuvan rajaus) ja Liite 2 (Ensivaikutelma)

Oppaan kansisivu Sinun minun meidän mango.

Sinun, minun, meidän mango – sadutusta yli kulttuurirajojen

Vuonna 2005 julkaistu sadutusopas tarjoaa vinkkejä sadutuksen hyödyntämiseen mm. globaalikasvatuksessa ja maahanmuuttajatyössä. Opas sisältää paljon tapausesimerkkejä ja lasten satuja Suomesta, Sambiasta ja Bangladeshista sekä sadutuksen ohjeet eri kielillä. Sadutusmenetelmä sopii hyvin esimerkiksi varhaiskasvatukseen tai suomenkieltä opiskelevien lasten ja nuorten ryhmien ohjaukseen. Saatavilla on myös sadutusopas englanninkielisenä (pdf).

Tilaa materiaaleja