Opetusmateriaalit

Kaipaatko konkreettisia välineitä opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen? Taksvärkki ry tarjoaa monipuolisia menetelmiä lapsen oikeuksien, globaalien kehityskysymysten ja kriittisen mediakasvatuksen käsittelyyn. Opetusmateriaalit on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluun, toiselle asteelle ja erilaisille nuorten ryhmille. 

Globaalikasvatus toimii lähi- ja etäopetuksessa. Tutustu ja ota opetusmateriaalit käyttöön!

Oppituntiharjoitukset

Taksvärkki on tuottanut opettajien työn tueksi helppokäyttöisiä harjoituksia globaalikasvatuksen teemoista. Alta löydät kuusi suosittua toiminnallista harjoitusta sekä erillisen etäopetukseen suunnitellun oppituntimateriaalipaketin.

Harjoitukset virittävät pohtimaan lapsen oikeuksia, globaalia vastuuta, yhteiskunnallista vaikuttamista sekä yhdenvertaisuuden edistämistä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Ne kehittävät maailmankansalaisen tietoja ja taitoja. Harjoitukset on suunnattu nuorten kanssa työskentelevien opettajien ja nuoriso-ohjaajien käytettäväksi. Ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa.

Lisää harjoituksia löydät Taksvärkin menetelmäoppaista sekä Taksvärkki-kampanjan ja Lukurallin sivuilta.

Toiminnallisia harjoituksia

Harjoituksen tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimmät? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen?

Ohjeet: Lapsen oikeuksien timantti -harjoitus (pdf)
Lapsen oikeuksien timantti -harjoitus (docx)

Liite: LOS-kortit (pdf)

Kesto: 20+ min.

Harjoituksen tarkoituksena on orientoida ajatuksia lapsen oikeuksien käsittelyyn ja pohtia elämän tärkeysjärjestystä. Yhdessä piirrettävälle lapsihahmolle keksitään hyvän elämän vaatimia asioita.

Ohjeet: Mikä kantaa tulevaisuuteen -ohjeet (pdf)
Mikä kantaa tulevaisuuteen -ohjeet (docx)

Liite: Mikä kantaa tulevaisuuteen -kuva (jpg)

Kesto: 30+ min.

Puntaroikaa, mitkä asiat ovat elintärkeitä ja mitä tarvitaan onnelliseen elämään. Kymmenen tärkeän asian joukosta pitää valita viisi, joista voisi tarpeen tullen luopua.

Ohjeet: Mistä luopuisin -harjoituksen ohje (pdf)

Liite 1: Sanalista Mistä luopuisin (pdf)

Kesto: 15 min.

Draamallisessa harjoituksessa asetutaan toisen asemaan ja pohditaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla.

Ohjeet: Ota askel eteenpäin -ohje (pdf)

Liite 1: Roolilaput Ota askel -harjoitukseen (pdf)

Kesto: 20 min.

Kaksiosaisessa harjoituksessa pysähdytään miettimään mitä ja kuinka paljon tiedämme maailmanhistoriasta sekä tunnistamaan median välittämän tiedon ja historian kerronnan Eurooppa-keskeisyys. Harjoituksen osista voi valita tehtäväksi toisen tai molemmat.

Ohjeet: Mitä, missä, milloin -harjoituksen ohjeet (pdf)

Kesto: 15–45 min.

Harjoituksen tavoitteena on tutustua sambialaisiin nuoriin, tuottaa kantaaottavaa mediasisältöä nuoria kohtaavista haasteista ja harjoittaa itseilmaisua.

Ohjeet: Vaikuttavaa runoräppiä -ohjeet (pdf)

Kesto: 45 min.

Taksvärkki-kampanjan materiaalit

Lukuvuoden 2021–2022 Taksvärkki-kampanja Mikä sua estää? herättää keskustelua vammaisten kohtaamasta syrjinnästä ja siihen puuttumisesta.

Mikä sua estää? -kampanjan teemoja ovat vammaisten kohtaama syrjintä ja siihen puuttuminen, yhdenvertaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kampanjalla on oma verkkosivusto, jolta löytyvät 12 nuoren videoviestit sekä ohjeet Taksvärkki-kampanjaan ja Taksvärkkikeräykseen osallistuville kouluille. Sivustolta on myös ladattavissa ja tulostettavissa teemaa syventäviä oppituntitehtäviä. Lue lisää Mikä sua estää? -kampanjasivustolta.

Taksvärkkiä nuorelta nuorelle

Taksvärkkiin osallistumalla ja omalla Taksvärkki-työllään suomalaiset nuoret tukevat monivuotisia kehitysyhteistyöhankkeita ja nuorten ryhmien toimintaa.

Nuorten ryhmät puolustavat nuorten yhtäläisiä oikeuksia sekä moninaisuuden arvostusta. Hankemaissa vammaisten syrjintään puututaan mm. vertaiskouluttajien, koulutusten ja erilaisten kampanjoiden avulla. Nuoret toimivat yhdessä aikuisten ja päättäjien kanssa. Näin saadaan aikaan muutosta.

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on avata suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden silmiä eri puolilla maailmaa elävien nuorten todellisuuksille ja herättää halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kaikille kampanjaan osallistuville oppilaitoksille lähetetään maksuttomat globaalikasvatusmateriaalit: kampanjan juliste ja oppitunneilla käytettäväksi tarkoitettu oppilaan opas. Kampanjan lyhyet videoviestit ovat katsottavissa Taksvärkin Mikä sua estää? -sivustolla. Mikä sua estää? -kampanja on käynnissä koko koululukuvuoden 2021–2022 ajan.

Menetelmäoppaat

Taksvärkki ry:n tuottamat globaalikasvatuksen menetelmäoppaat ovat luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa. Suurin osa on myös tilattavissa veloituksetta alla olevalla menetelmäoppaiden tilauslomakkeella tai osoitteesta tilaus@taksvarkki.fi.

Oppaan kansilehti Maailman äänet.

Maailman äänet -opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen (pdf)

Maailman äänet -opas kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita maailmasta. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelästä, haastaa stereotypioita ja antaa keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja stereotypioiden ja normien purkamiseen luokkahuoneessa. Harjoitukset on suunniteltu yläkouluikäisten kanssa tehtäviksi, mutta niitä on mahdollista soveltaa myös muun ikäisten oppijoiden käyttöön.

Oikeesti!-oppaan kansikuva

Oikeesti!-menetelmäopas lapsen ja nuorten oikeuksien käsittelyyn (pdf)

Oikeesti!-opas antaa kasvattajille konkreettisia ja innostavia työkaluja lapsen oikeuksien käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Menetelmät soveltuvat erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle, mutta opas sisältää myös alakouluun soveltuvia harjoituksia. Uudistettu opas julkaistiin alkuvuodesta 2022. Opas on saatavilla sekä painettuna että pdf-muodossa. Lataa ja tulosta oppaan liitteet tästä: Liite 1: Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti (docx), Liite 2: Lapsen oikeuksien tietovisa (pp-esitys), Liite 3: Oikeus hukassa -laput (docx), Liite 4: LOS-kortit (pdf), Liite 5: Lapsen oikeuksien ruudukko (png-kuva), Liite 6: Mikä kantaa tulevaisuuteen -kuva (jpg),
Nuorten neuvosto -harjoituksen tarinat: Pajun tarina, Amirin tarina, Pilvin tarina (pdf-tiedostot) & tarinat äänitiedostoina (Taksvärkin soittolista Soundcloudissa)

Oppaan kansisivu Vaikuta.

Vaikuta!-menetelmäopas nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen (pdf)

Vaikuta!-opas antaa välineitä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön ja kestävän kehityksen toimintatapojen harjoitteluun. Aktiiviseen kansalaisuuteen, osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustava menetelmä sopii erityisesti peruskoulun yläluokille ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä nuorten kerhoihin ja tapahtumiin. Saatavilla on myös Vaikuta-opas englanninkielisenä (pdf).

Oppaan kansisivu Fotonovela.

Fotonovela-menetelmäopas kokemusten ja kertomusten jakamiseen (pdf)

Fotonovela-työpajassa nuoret kertovat oman tarinansa sanoin ja kuvin sekä tutustuvat nuorten valokuvatarinoihin toiselta puolelta maailmaa. Menetelmäoppaassa ohjeistetaan, miten Fotonovela-työpaja ohjataan. Saatavilla on myös Fotonovela-opas englanninkielisenä (pdf).

Tehtäväliitteet: Liite 1 (Kuvan rajaus) ja Liite 2 (Ensivaikutelma)

Tilaa materiaaleja