Opetusmateriaalit

Kaipaatko konkreettisia välineitä opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen? Taksvärkki ry tarjoaa monipuolisia menetelmiä lapsen oikeuksien, globaalien kehityskysymysten ja kriittisen mediakasvatuksen käsittelyyn. Materiaalit on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluun, toiselle asteelle ja erilaisille nuorten ryhmille.

Tutustu ja ota opetusmateriaalit käyttöön!

Oppituntiharjoitukset

Harjoitukset virittävät pohtimaan lapsen oikeuksia , globaalia vastuuta, yhteiskunnallista vaikuttamista sekä yhdenvertaisuuden edistämistä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Ne kehittävät maailmankansalaisen tietoja ja taitoja. Harjoitukset on suunnattu nuorten kanssa työskentelevien opettajien ja nuoriso-ohjaajien käytettäväksi. Ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa.

Alta löydät seitsemän suosittua harjoitusta. Lisää harjoituksia löydät Taksvärkin menetelmäoppaista sekä Taksvärkki-kampanjan ja Lukurallin sivuilta.

Harjoituksessa syvennetään ymmärrystä lapsen oikeuksista. Draamaharjoitus perustuu forum-teatteriin. Siinä näytellään lyhyitä kohtauksia, joiden kulkuun yleisö pääsee vaikuttamaan.

Liite 1: SEIS! -ohjeet

Liite 2: Tarinakortit

Liite 3: Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä

Kesto: 45+ min.

Harjoituksen tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimmät? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen?

Liite 1: Lapsen oikeuksien timantti -ohjeet

Liite 2: Oikeuskortit

Kesto: 15 min.

Harjoituksen tarkoituksena on orientoida ajatuksia lapsen oikeuksien käsittelyyn ja pohtia elämän tärkeysjärjestystä. Yhdessä piirrettävälle lapsihahmolle keksitään hyvän elämän vaatimia asioita.

Liite 1: Mikä kantaa tulevaisuuteen -ohjeet

Kesto: 30 min.

Puntaroikaa, mitkä asiat ovat elintärkeitä ja mitä tarvitaan onnelliseen elämään. Kymmenen tärkeän asian joukosta pitää valita viisi, joista voisi tarpeen tullen luopua.

Liite 1: Mistä luopuisin -ohje

Liite 2: Sanalista

Kesto: 15 min.

Draamallisessa harjoituksessa asetutaan toisen asemaan ja pohditaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla.

Liite 1: Ota askel eteenpäin -ohje

Liite 2: Roolilaput

Kesto: 20 min.

Harjoituksessa pysähdytään miettimään mitä ja kuinka paljon tiedämme maailmanhistoriasta sekä tunnistamaan median välittämän tiedon ja historian kerronnan Eurooppa-keskeisyys.

Liite 1: Mitä, missä, milloin -ohjeet

Kesto: 15–25 min.

Harjoituksen tavoitteena on tutustua sambialaisiin nuoriin ja tuottaa kantaaottavaa mediasisältöä nuoria kohtaavista haasteista.

Liite 1: Vaikuttavaa runoräppiä -ohjeet

Kesto: 45 min.

Taksvärkki-kampanjan materiaalit

Lukuvuoden 2019–2020 Taksvärkki-kampanja Mielen vapaus herättää keskustelua nuorten hyvinvoinnista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Kampanjan teemana ovat nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Mielen vapaus -kampanjassa oppilaskuntiensa aktiiveina toimivat nepalilaiset nuoret esittäytyvät ja kertovat elämästään ja haaveistaan. Kampanjalla on oma nettisivustonsa, jolta löytyvät Nepalin nuorten tarinat, videoviestit ja kuvat sekä ohjeet Taksvärkki-kampanjaan osallistuville kouluille. Sivustolta on myös ladattavissa ja tulostettavissa teemaa syventäviä oppituntitehtäviä. Lue lisää Mielen vapaus -kampanjasivustolta.

Taksvärkkiä nuorelta nuorelle

Taksvärkkiin osallistumalla ja omalla Taksvärkki-työllään suomalaiset nuoret tukevat monivuotista kehitysyhteistyöhanketta ja oppilaskuntien toimintaa Nepalissa. Nepalilaiset nuoret puuttuvat epäkohtiin ja saavat aikaan positiivista muutosta. Oppilaskuntien aktiivit järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä vaikuttamisesta. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä.

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on avata suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden silmiä eri puolilla maailmaa elävien nuorten todellisuuksille ja herättää halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kaikille kampanjaan osallistuville oppilaitoksille lähetetään maksuttomat globaalikasvatusmateriaalit: kampanjan julisteet ja oppitunneilla käytettäväksi tarkoitettu oppilaan opas. Kampanjan lyhytdokumentti, videoklipit sekä aamunavaus ovat katsottavissa ja kuunneltavissa Taksvärkin Mielen vapaus -sivustolla. Mielen vapaus -kampanja on käynnissä koko koululukuvuoden 2019–2020 ajan.

Menetelmäoppaat

Taksvärkki ry:n tuottamat globaalikasvatuksen menetelmäoppaat ovat luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa. Suurin osa on myös tilattavissa veloituksetta alla olevalla menetelmäoppaiden tilauslomakkeella tai osoitteesta tilaus(at)taksvarkki.fi.

Maailman äänet -opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen

Maailman äänet -opas kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita maailmasta. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelästä, haastaa stereotypioita ja antaa keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja stereotypioiden ja normien purkamiseen luokkahuoneessa. Harjoitukset on suunniteltu yläkouluikäisten kanssa tehtäviksi, mutta niitä on mahdollista soveltaa myös muun ikäisten oppijoiden käyttöön.

Oikeesti!-menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn

Oikeesti!-opas antaa konkreettisia ja innostavia työkaluja lapsen oikeuksien käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Oppaassa on mm. orientoivia leikkejä, draamaharjoituksia ja syväluotaavia pohdintatehtäviä. Oppaan harjoitukset soveltuvat parhaiten peruskouluun, aivan alaluokilta alkaen. Opas on toistaiseksi saatavilla vain pdf-muodossa. Tulosta oppaan liitteet tästä: bingopohjat (pdf) ja dominopalat (pdf). Uudistettu opas julkaistaan loppuvuodesta 2020. Vuoden 2009 alkuperäinen painos on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi: Oikeesti-opas ruotsinkielisillä sivuillamme, Oikeesti-opas englanninkielisenä (pdf) + englanninkieliset bingopohjat (pdf).

Vaikuta!-menetelmäopas nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen

Vaikuta!-opas antaa välineitä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön ja kestävän kehityksen toimintatapojen harjoitteluun. Aktiiviseen kansalaisuuteen, osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustava menetelmä sopii erityisesti peruskoulun yläluokille ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä nuorten kerhoihin ja tapahtumiin. Saatavilla on myös Vaikuta-opas englanninkielisenä (pdf).

Fotonovela-menetelmäopas kokemusten ja kertomusten jakamiseen

Fotonovela-työpajassa nuoret kertovat oman tarinansa sanoin ja kuvin sekä tutustuvat nuorten valokuvatarinoihin toiselta puolelta maailmaa. Menetelmäoppaassa ohjeistetaan, miten Fotonovela-työpaja ohjataan. Saatavilla on myös Fotonovela-opas englanninkielisenä (pdf).

Tehtäväliitteet: Liite 1 (Kuvan rajaus) ja Liite 2 (Ensivaikutelma)

Sinun, minun, meidän mango – sadutusta yli kulttuurirajojen

Vuonna 2005 julkaistu sadutusopas tarjoaa vinkkejä sadutuksen hyödyntämiseen mm. globaalikasvatuksessa ja maahanmuuttajatyössä. Opas sisältää paljon tapausesimerkkejä ja lasten satuja Suomesta, Sambiasta ja Bangladeshista sekä sadutuksen ohjeet eri kielillä. Sadutusmenetelmä sopii hyvin esimerkiksi varhaiskasvatukseen tai suomenkieltä opiskelevien lasten ja nuorten ryhmien ohjaukseen. Saatavilla on myös sadutusopas englanninkielisenä (pdf).

Tilaa materiaaleja

Tilaan seuraavat materiaalit:

Maailman äänet -opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseenOikeesti!-opas lapsen oikeuksien käsittelyyn (Tilaa ennakkoon! Uudistettu opas ilmestyy loppuvuodesta 2020)Vaikuta!-opas nuorten vaikuttamistyöhön kriittisen pedagogiikan keinoinFotonovela-opas valokuvatarinoiden tekemiseenTaksvärkki ry:n sähköinen uutiskirje (Vinkkejä ja uutisia globaalikasvatuksen kentältä)

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Postiosoite (pakollinen)

Postinumero ja -toimipaikka (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)