Opetusmateriaalit

Kaipaatko konkreettisia välineitä opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen? Taksvärkki ry tarjoaa monipuolisia menetelmiä ihmisoikeuksien ja kehityskysymysten käsittelyyn tunneilla. Materiaalit on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle. Tutustu ja ota käyttöön!

Oppituntiharjoitukset

Tehtävät virittävät pohtimaan ihmisoikeuksia, nuorten vaikutusmahdollisuuksia, koulutuksen merkitystä ja tasa-arvoa niin kehitysmaissa kuin Suomessakin. Ne kehittävät maailmankansalaisen tietoja ja taitoja. Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun yläluokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa.

Pohtikaa naisten ja miesten välistä tasa‐arvoa, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja koulutuksen tärkeyttä. Ottakaa väitteisiin kantaa asettumalla arvojanalle omaa näkemystänne vastaavaan kohtaan. Tehtävä harjaannuttaa muodostamaan ja perustelemaan mielipiteitä.

Liite: Sinun, minun, meidän maailmamme -arvojana

Kesto: 15 min.

Tehtävän tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimmät? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen?

Liite: Lapsen oikeuksien timantti -ohje ja Oikeuskortit

Kesto: 15 min.

Draamallisessa tehtävässä asetutaan toisen asemaan ja pohditaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla.

Liitteet: Ota askel eteenpäin -ohje ja Roolilaput

Kesto: 20 min.

Puntaroikaa, mitkä asiat ovat elintärkeitä ja mitä tarvitaan onnelliseen elämään. Kymmenen tärkeän asian joukosta pitää valita viisi, joista voisi tarpeen tullen luopua.

Liitteet: Mistä luopuisin -ohje ja Sanalista

Kesto: 15 min.

Pelatkaa tuttua Alias-peliä aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen liittyvällä sanastolla.

Liite: Lista selitettävistä sanoista

Kesto: 15–30 min.

Katsokaa lyhyet Nuorten ääniä -videot ja pohtikaa, mitä haasteita Sierra Leonen nuoret kohtaavat ja mitä he ajattelevat muun muassa koulunkäynnistä ja lapsen oikeuksista.

Liite: Nuorten ääniä -videoklipit

Kesto: 10–45 min riippuen siitä, miten monta videota katsotte.

Tehtävän tarkoituksena on tiedostaa omat arvot ja ymmärtää, että varallisuus on jakautunut maailmassa epätasaisesti. Tehtävä alkaa huutokaupalla, jossa kaupan on sekä aineellisia että aineettomia asioita. Keskustelkaa lopuksi kulutusvalinnoista ja niiden yhteydestä hyvinvointiin.

Liite 1: Arvohuutokauppaohje

Liite 2: Huutokaupattavat asiat

Liite 3: Rahat

Kesto: 25–40 min.

Tutustukaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvään uutisointiin lehdissä ja pohtikaa, kuka pääsee vaikuttamaan ja mihin. Leikatkaa sanoma- ja aikakauslehdistä vaikuttamiseen liittyviä kuvia ja artikkeleita ja kootkaa niistä kollaasi.

Liite: Uutiskatsaus

Kesto: 45–60 min.

Tehtävässä syvennetään ymmärrystä lapsen oikeuksista. Draamaharjoitus perustuu forum-teatteriin. Siinä näytellään lyhyitä kohtauksia, joiden kulkuun yleisö pääsee vaikuttamaan.

Liite 1: Ohjeet

Liite 2: Tarinakortit

Liite 3: Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä

Kesto: 45+ min.

Taksvärkki-kampanjan materiaalit

Lukuvuoden 2019–2020 Taksvärkki-kampanja Mielen vapaus herättää keskustelua nuorten hyvinvoinnista ja osallisuudesta.

Uuden Taksvärkki-kampanjan teemana ovat nuorten hyvinvointi ja mahdollisuudet vaikuttaa. Mielen vapaus -kampanjassa oppilaskuntiensa aktiiveina toimivat nepalilaiset nuoret esittäytyvät ja kertovat elämästään ja haaveistaan. Kampanjalla on oma nettisivustonsa, jolta löytyvät Nepalin nuorten tarinat, videoviestit ja kuvat sekä ohjeet Taksvärkki-kampanjaan osallistuville kouluille. Sivustolta on myös ladattavissa ja tulostettavissa teemaa syventäviä oppituntitehtäviä. Siirry Mielen vapaus -kampanjasivustolle tästä.

Taksvärkkiä nuorelta nuorelle

Taksvärkkiin osallistumalla ja omalla Taksvärkki-työllään suomalaiset nuoret tukevat monivuotista kehitysyhteistyöhanketta ja oppilaskuntien toimintaa Nepalissa. Nepalilaiset nuoret puuttuvat epäkohtiin ja saavat aikaan positiivista muutosta. Oppilaskuntien aktiivit järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä vaikuttamisesta. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä.

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on avata suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden silmiä nuorten todellisuudelle kehitysmaissa ja herättää halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kaikille kampanjaan osallistuville oppilaitoksille lähetetään maksuttomat globaalikasvatusmateriaalit: kampanjan julisteet ja oppitunneilla käytettäväksi tarkoitettu oppilaan opas. Kampanjan lyhytdokumentti, videoklipit sekä aamunavaus ovat katsottavissa ja kuunneltavissa Taksvärkin Mielen vapaus -sivustolla. Mielen vapaus -kampanja on käynnissä koko koululukuvuoden 2019–2020 ajan.

Menetelmäoppaat

Menetelmäoppaat ovat luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa. Suurin osa on myös veloituksetta tilattavissa alla olevalla lomakkeella tai osoitteesta tilaus(at)taksvarkki.fi.

Maailman äänet -opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen

Maailman äänet -opas kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelästä, haastaa sterotypioita ja antaa ideoita kestävän kehityksen toimintatapojen tuomiseen luokkahuoneeseen. Harjoitukset on suunniteltu yläkoulun oppilaiden kanssa tehtäviksi, mutta niitä on mahdollista soveltaa myös muun ikäisten oppijoiden käyttöön.

OIKEESTI! -menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn kouluissa

Oikeesti! -opas antaa konkreettisia ja innostavia työkaluja lapsen oikeuksien käsittelyyn kouluissa. Oppaassa on mm. orientoivia leikkejä, draamaharjoituksia ja syväluotaavia pohdintatehtäviä. Oppaan harjoitukset soveltuvat peruskouluun, aivan alaluokilta alkaen. Opas on saatavilla pdf:nä myös ruotsiksi (På riktigt! Metodhandbok) ja englanniksi (Right! handbook).

VAIKUTA! -menetelmäopas nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen

Vaikuta! -opas antaa välineitä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön. Aktiiviseen kansalaisuuteen kannustava menetelmä sopii erityisesti peruskoulun yläluokille ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä nuorten kerhoihin ja tapahtumiin. Opas on saatavilla pdf:nä myös englanniksi.

Fotonovela -menetelmäopas kokemusten ja kertomusten jakamiseen

Fotonovela-työpajassa nuoret kertovat oman tarinansa sanoin ja kuvin sekä tutustuvat nuorten tarinoihin toiselta puolelta maailmaa. Menetelmäoppaassa ohjeistetaan, miten Fotonovela-työpaja ohjataan. Opas on saatavilla myös englanniksi.

Tehtäväliitteet: Liite 1 (Kuvan rajaus) ja Liite 2 (Ensivaikutelma)

Sinun, minun, meidän mango – Sadutusta yli kulttuurirajojen

Vinkkejä sadutuksen hyödyntämiseen globaalikasvatuksessa ja maahanmuuttajatyössä. Paljon tapausesimerkkejä ja lasten satuja Suomesta, Sambiasta ja Bangladeshista sekä sadutuksen ohjeet eri kielillä. Opas on saatavilla myös englanniksi.

KIJANA! Taksvärkki-opas oppilas- ja opiskelijakunnille

Opas kannustaa oppilas- ja opiskelijakuntia globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen sekä kehitysmaissa asuvien nuorten ikätovereiden elämään tutustumiseen. Oppilas- ja opiskelijakunnat saavat oppaasta käytännön vinkkejä onnistuneen Taksvärkki-kampanjan järjestämiseen.

Tilaa materiaaleja

Tilaan seuraavat materiaalit:

Maailman äänet -opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseenOikeesti!-opas lapsen oikeuksien käsittelyynVaikuta!-opas nuorten vaikuttamistyöhön kriittisen pedagogiikan keinoinFotonovela-opas valokuvatarinoiden tekemiseenTaksvärkki ry:n sähköinen uutiskirje

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Postiosoite (pakollinen)

Postinumero ja -toimipaikka (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)