Opetusmateriaalit

Kaipaatko konkreettisia välineitä opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen? Taksvärkki ry tarjoaa monipuolisia menetelmiä lapsen oikeuksien, globaalien kehityskysymysten ja kriittisen mediakasvatuksen käsittelyyn. Opetusmateriaalit on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluun, toiselle asteelle ja erilaisille nuorten ryhmille. 

Globaalikasvatus toimii lähi- ja etäopetuksessa. Tutustu ja ota opetusmateriaalit käyttöön!

Menetelmäoppaat

Taksvärkki ry:n tuottamat globaalikasvatuksen menetelmäoppaat ovat luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa. Suurin osa on myös tilattavissa veloituksetta alla olevalla menetelmäoppaiden tilauslomakkeella tai osoitteesta tilaus@taksvarkki.fi.

Olet vaikuttava! – Menetelmäopas nuorten vaikuttamistaitojen harjoitteluun

Olet vaikuttava! – Menetelmäopas nuorten vaikuttamistaitojen harjoitteluun (pdf)

Taksvärkin uuden Olet vaikuttava! -oppaan (2024) harjoitukset vahvistavat nuorten vaikuttamistaitoja ja kannustavat yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Menetelmät soveltuvat erityisesti yläkouluun, toiselle asteelle ja vapaa-ajan nuortenryhmille. Opas on täysin uudistettu painos Taksvärkin aiemmasta Vaikuta!-oppaasta. Olet vaikuttava! -opas ja oppaan liitteet.

Oikeesti!-oppaan kansikuva

Oikeesti!-menetelmäopas lapsen ja nuorten oikeuksien käsittelyyn (pdf)

Oikeesti!-opas antaa kasvattajille konkreettisia ja innostavia työkaluja lapsen oikeuksien käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Menetelmät soveltuvat erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle, mutta opas sisältää myös alakouluun soveltuvia harjoituksia. Uudistettu opas julkaistiin alkuvuodesta 2022. Opas on saatavilla sekä painettuna että pdf-muodossa. Lataa ja tulosta oppaan liitteet tästä: Liite 1: Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti (docx), Liite 2: Lapsen oikeuksien tietovisa (pp-esitys), Liite 3: Oikeus hukassa -laput (docx), Liite 4: LOS-kortit (pdf), Liite 5: Lapsen oikeuksien ruudukko (png-kuva), Liite 6: Mikä kantaa tulevaisuuteen -kuva (jpg),
Nuorten neuvosto -harjoituksen tarinat: Pajun tarina, Amirin tarina, Pilvin tarina (pdf-tiedostot) & tarinat äänitiedostoina (Taksvärkin soittolista Soundcloudissa)

Oppaan kansilehti Maailman äänet.

Maailman äänet -opas mediakasvatukselliseen globaalikasvatukseen (pdf)

Maailman äänet -opas (2020) kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita maailmasta. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelästä, haastaa stereotypioita ja antaa keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja stereotypioiden ja normien purkamiseen luokkahuoneessa. Harjoitukset on suunniteltu yläkouluikäisten kanssa tehtäviksi, mutta niitä on mahdollista soveltaa myös muun ikäisten oppijoiden käyttöön.

Oppituntiharjoitukset

Taksvärkki on tuottanut opettajien työn tueksi helppokäyttöisiä harjoituksia globaalikasvatuksen teemoista. Alta löydät kuusi suosittua toiminnallista harjoitusta sekä erillisen etäopetukseen suunnitellun oppituntimateriaalipaketin.

Harjoitukset virittävät pohtimaan lapsen oikeuksia, globaalia vastuuta, yhteiskunnallista vaikuttamista sekä yhdenvertaisuuden edistämistä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Ne kehittävät maailmankansalaisen tietoja ja taitoja. Harjoitukset on suunnattu nuorten kanssa työskentelevien opettajien ja nuoriso-ohjaajien käytettäväksi. Ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa.

Lisää harjoituksia löydät Taksvärkin menetelmäoppaista sekä Taksvärkki-kampanjan (Olet vaikuttava, lukuvuosi  2023–2024) ja Lukurallin sivuilta. Lukuvuoden 2021–2022 Mikä sua estää -kampanjan oppituntimateriaalit löydät täältä ja lukuvuoden 2022–2023 Mitä välii? -kampanjan materiaalit täältä.

Toiminnallisia harjoituksia

Harjoituksen tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimmät? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen?

Ohjeet: Lapsen oikeuksien timantti -harjoitus (pdf)
Lapsen oikeuksien timantti -harjoitus (docx)

Liite: LOS-kortit (pdf)

Kesto: 20+ min.

Harjoituksen tarkoituksena on orientoida ajatuksia lapsen oikeuksien käsittelyyn ja pohtia elämän tärkeysjärjestystä. Yhdessä piirrettävälle lapsihahmolle keksitään hyvän elämän vaatimia asioita.

Ohjeet: Mikä kantaa tulevaisuuteen -ohjeet (pdf)
Mikä kantaa tulevaisuuteen -ohjeet (docx)

Liite: Mikä kantaa tulevaisuuteen -kuva (jpg)

Kesto: 30+ min.

Puntaroikaa, mitkä asiat ovat elintärkeitä ja mitä tarvitaan onnelliseen elämään. Kymmenen tärkeän asian joukosta pitää valita viisi, joista voisi tarpeen tullen luopua.

Ohjeet: Mistä luopuisin -harjoituksen ohje (pdf)

Liite 1: Sanalista Mistä luopuisin (pdf)

Kesto: 15 min.

Draamallisessa harjoituksessa asetutaan toisen asemaan ja pohditaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla.

Ohjeet: Ota askel eteenpäin -ohje (pdf)

Liite 1: Roolilaput Ota askel -harjoitukseen (pdf)

Kesto: 20 min.

Kaksiosaisessa harjoituksessa pysähdytään miettimään mitä ja kuinka paljon tiedämme maailmanhistoriasta sekä tunnistamaan median välittämän tiedon ja historian kerronnan Eurooppa-keskeisyys. Harjoituksen osista voi valita tehtäväksi toisen tai molemmat.

Ohjeet: Mitä, missä, milloin -harjoituksen ohjeet (pdf)

Kesto: 15–45 min.

Harjoituksen tavoitteena on tutustua sambialaisiin nuoriin, tuottaa kantaaottavaa mediasisältöä nuoria kohtaavista haasteista ja harjoittaa itseilmaisua.

Ohjeet: Vaikuttavaa runoräppiä -ohjeet (pdf)

Kesto: 45 min.

Taksvärkki-kampanjan materiaalit

Lukuvuoden 2023–2024 Taksvärkki-kampanja Olet vaikuttava käsittelee sierraleonelaisten nuorten vaikuttamistyötä, siihen liittyviä haasteita sekä tulevaisuuden visioita.

Olet vaikuttava -kampanja käsittelee nuorten vaikuttamista ja ajatuksia tulevaisuudesta. Kampanjalla on oma verkkosivusto, josta löytyvät kampanjamateriaalit sekä ohjeet kampanjaan ja keräykseen osallistuville kouluille. Sivustolta on myös ladattavissa ja tulostettavissa teemaa syventäviä oppituntitehtäviä sekä esimerkiksi nuorille sopivia vaikuttamisen keinoja esittelevät Taksvärkin vaikuttamiskuvakortit. Lue lisää Olet vaikuttava -kampanjasivustolta.

Kuvassa kuvituskuvia nuorista ja erilaisista vaikuttamisen tavoista.
Taksvärkin vaikuttamiskuvakortit löydät kampanjasivustolta.

Taksvärkkiä nuorelta nuorelle

Taksvärkkiin osallistumalla ja omalla Taksvärkki-työllään suomalaiset nuoret tukevat monivuotisia kehitysyhteistyöhankkeita ja nuorten ryhmien toimintaa.

Aikuiskeskeinen kulttuuri, eriarvoisuus, heikot digitaaliset osallistumismahdollisuudet ja kansalaisvaikuttamisen rajoittaminen ovat esimerkkejä ongelmista, joita nuoret kohtaavat Taksvärkin ohjelmamaissa. Taksvärkissä edistetään nuorten edellytyksiä osallistua omien yhteisöjensä kehittämiseen. 

Nuorten ryhmät puolustavat nuorten yhtäläisiä oikeuksia sekä moninaisuuden arvostusta. Nuoret toimivat yhdessä aikuisten ja päättäjien kanssa. Näin saadaan aikaan muutosta.

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on avata suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden silmiä eri puolilla maailmaa elävien nuorten todellisuuksille ja herättää halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kaikille kampanjaan osallistuville oppilaitoksille lähetetään maksuttomat globaalikasvatusmateriaalit: kampanjan juliste ja oppitunneilla käytettäväksi tarkoitettu oppilaan opas. Kampanjamateriaalit löytyvät kampanjasivuilta. Olet vaikuttava -kampanja on käynnissä koko koululukuvuoden 2023–2024 ajan.

Tilaa materiaaleja