Maailmankansalaisen koulu

Taksvärkki ry tekee pitkäjänteistä Maailmankansalaisen koulu -yhteistyötä kuuden oppilaitoksen kanssa. Tavoitteena on kehittää ja tukea koulujen omaa globaalikasvatusta sekä lisätä oppilaiden ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Työ tukee perusopetuksen laaja‐alaisten osaamistavoitteiden toteutusta. Maailmankansalaisen koulu -toimintaa pilotoitiin vuosina 2015–2016, ja verkoston toiminta alkoi keväällä 2018.

Oppilaita istumassa ringissä.
Maailmankansalaisen koulujen oppilaiden tapaaminen.

Jokainen Maailmankansalaisen koulu valitsee yhden globaalikasvatuksen osa-alueista lukuvuoden painopisteeksi (mm. moninaisuus, kestävä kehitys, vastuullinen kuluttaminen). Taksvärkki ry kouluttaa Maailmankansalaisen koulujen opettajia globaalikasvatuksesta ja sen menetelmistä, ja opettajat saavat Taksvärkiltä tukea opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Koulut ovat muotoilleet globaalikasvatuksen osaksi oman koulunsa toimintakulttuuria. Muun muassa globaalikasvatuksen valinnaisaine, työpajat ja tapahtumat ovat esimerkkejä koulujen innovaatioista.

Maailmankansalaisen kouluilla muodostetaan oppilaiden Maailmankansalaisten ryhmä, joka toteuttaa lukuvuoden aikana oman vaikuttamisprojektin ja harjoittelee sitä kautta aktiivista kansalaisuutta niin paikallisesti kuin globaalisti. Kukin ryhmä valitsee tärkeäksi kokemansa ongelman ja lähtee toimimaan sen ratkaisemiseksi. Valittuja ongelmia ovat olleet mm. koulujen sisäilmaongelmat ja yhteisöllisyyden puute koululla. Nuoret jakavat myös erilaisissa tempauksissa omilla kouluillaan toisille oppilaille tietoa siitä, mitä ovat oppineet kehityskysymyksistä ja vaikuttamisesta.

Kysy lisää Maailmankansalaisen koulusta!

Hanna Hjerppe
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 512 4171
hanna.hjerppe@taksvarkki.fi

Ajatuksia Maailmankansalaisen koulusta

”Parasta oli yhdessä tärkeiden asioiden esille tuominen ja niiden miettiminen. Ja sitä kautta tietty tutustuminen muihin nuoriin eri puolelta maailmaa.”
– Oppilaan palaute

”Opin siitä, että nuoret voi tehdä paljon juttuja ja että meillä on mahdollisuus muuttaa joitain asioita.”
– Oppilaan palaute

“Taksvärkki on auttanut meitä lyömään viisaat päämme yhteen ja kokoamaan kaikki yksittäiset (globaalikasvatuksen) projektit saman sateenvarjon alle.”
– Opettajan palaute

”Kouluverkoston yhteistyö ja kokemuksen vaihto Suomen oppilaitosten välillä on ollut myös opettajille erityisen tärkeää, sillä on päässyt jakamaan ideoita ja kokemuksia ja sitä kautta saanut toinen toiselta tukea globaalikasvatuksen toteuttamiseen ja oppilaiden ohjaamiseen.”
– Opettajan palaute

Lukuvuotena 2021–2022 Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen koulu -verkoston koulut ovat:

Ammattiopisto Spesia, Turku
Espoon kansainvälinen koulu, Espoo
Otalammen koulu, Vihti
Oulun Normaalikoulu, Oulu
Oulun steinerkoulu, Oulu