Maailmankansalaisen koulu

Taksvärkki ry tekee pitkäjänteistä Maailmankansalaisen koulu -yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on kehittää ja tukea koulujen omaa globaalikasvatusta sekä lisätä oppilaiden ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Työ tukee perusopetuksen laaja‐alaisten osaamistavoitteiden toteutusta. 

Taksvärkin ohjelmatyön yhtenä tulostavoitteena on:  “Suomalaiset koulut ja koulutusjärjestelmät ovat sisällyttäneet koulujen ja kasvattajien käytäntöihin globaalikasvatuksen arvot: sosiaalisen kestävän kehityksen, kriittisen ajattelun ja nuorten toimijuuden.” 

Koulujen toimintakulttuurilla on merkitystä siihen, miten globaalikasvatuksen arvot toteutuvat koulujen opetuksessa ja arjessa. Koulusysteemin, yksittäisten koulujen sekä koulujen yksittäisten toimijoiden arvot ohjaavat globaalikasvatuksen toteutumista ja näin ollen myös kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsyä.  

Kouluille maksuton Maailmankansalaisen koulu -verkosto on ollut jo vuosia Taksvärkin ohjelmatyön toimintamuotona kotimaassa. Tiiviimmän ja pitkäkestoisemman kouluyhteistyön kautta syvennetään globaalikasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta kouluissa ja mallinnetaan hyviä käytäntöjä kaikkien koulujen käytettäväksi, niin Suomessa kuin verkostojen kautta myös globaalisti. 

Maailmankansalaisen koulun oppilaiden käsiä päällekkäin ringissä.
Maailmankansalaisen koulun oppilaita ringissä.

Kouluja on maksimissaan 10 ympäri Suomea ja koulut hakevat itse mukaan verkostoon. Verkostossa jaetaan asiantuntijuutta niin koulujen kuin Taksvärkinkin toimesta. Toiminnan tarkoituksena on pilotoida useamman lukuvuoden ajan tapoja, joilla globaalikasvatuksen arvot – Taksvärkin näkökulmasta etenkin ihmistenvälisyys, kriittinen tiedostaminen ja nuorten osallisuus – ovat vahvemmin näkyvissä koulujen toimintakulttuurissa.  

Tavoitteena on rakentaa yhdessä koulujen kanssa tapoja, joiden kautta koulut voivat tarkastella omia näkemyksiään ja narratiiviaan maailmasta ja edistää omassa yhteisössään yhdenvertaisuutta. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on, että nuorilla on kouluissa ja yhteisöissä tilaa, jossa nykyisyyttä ja tulevaisuutta voidaan tutkia ja erilaisista tulevaisuuksista voidaan keskustella avoimesti.  

Toiminnassa lähdetään liikkeelle jokaisen koulun oman globaalikasvatustyön vahvistamisesta. Toiminnassa pohditaan yhdessä muun muassa maailmasta kerrottuja narratiiveja ja haastetaan jokaiselle sopivalla toiminnan tasolla valtarakenteita yhdenvertaisemman tulevaisuuden rakentamiseksi. Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja verkoston yhteistyön avulla mukana olevat koulut edistävät globaalikasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä omassa koulussaan että yhteiskunnassa yleensä.

Kiinnostuitko hakemisesta Maailmankansalaisen kouluksi?
Kysy lisätietoja Sanni Palomäeltä sanni.palomaki@taksvarkki.fi ja hae mukaan!

Lue myös täältä, miten globaalikasvatuksen valinnaisaine sai oululaiset nuoret pohtimaan vaikuttamista.

Maailmankansalaisen koulun oppilaiden ajatuksia post it -lapuissa. Lapuissa lukee oppilaiden ajatuksia ryhmätyöskentelystä.
Oppilaiden ajatuksia Maailmankansalaisen koulun ryhmätoiminnasta fiilismittarimuodossa.

Toimintaa kouluilla edistävät:

• Maailmankansalaisen koulujen vastuuopettajat, jotka ovat Maailmankansalaisen kouluksi valikoitujen koulujen opettajista muodostuva koulukohtainen pari tai ryhmä. Vastuuopettajat edistävät erikseen ja yhdessä vastuuoppilaiden kanssa globaalikasvatuksen arvoja vaikutuspiireissään ja innostavat koulujensa muita toimijoita muutokseen koulujen globaalikasvatuksellisen toimintakulttuurin edistämiseksi.
• Maailmankansalaisen koulujen vastuuoppilaat ovat Maailmankansalaisen kouluksi valikoitujen koulujen oppilaista muodostuva ryhmä. Vastuuoppilaiden toiminta tähtää itsenäisten aloitteiden tekemiseen kouluissa, omien ratkaisujen kehittämiseen globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin sekä globaalikasvatuksen arvojen edistämiseen niin kouluissa kuin omissa vaikutuspiireissäkin.

Kysy lisää Maailmankansalaisen koulusta!

Sanni Palomäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
puh. 050 512 4171
sanni.palomaki@taksvarkki.fi

Ajatuksia Maailmankansalaisen koulusta

”Parasta oli yhdessä tärkeiden asioiden esille tuominen ja niiden miettiminen. Ja sitä kautta tietty tutustuminen muihin nuoriin eri puolelta maailmaa.”
– Oppilaan palaute

”Opin siitä, että nuoret voi tehdä paljon juttuja ja että meillä on mahdollisuus muuttaa joitain asioita.”
– Oppilaan palaute

“Yhdenvertaisuuden toteuttaminen on nykyaikana suuri haaste ja Taksvärkin toiminta auttaa saamaan tietoa ja pääsemään askel askeleelta enemmän kohti yhdenvertaisuutta.” – Opettajan palaute

”Kouluverkoston yhteistyö ja kokemuksen vaihto Suomen oppilaitosten välillä on ollut myös opettajille erityisen tärkeää, sillä on päässyt jakamaan ideoita ja kokemuksia ja sitä kautta saanut toinen toiselta tukea globaalikasvatuksen toteuttamiseen ja oppilaiden ohjaamiseen.”
– Opettajan palaute

”Koko ajan on tuki, että jos tarvitsette jotain, niin kysykää vain. On ollut sellainen tunne, ettemme ole yksin täällä työskentelemässä näiden teemojen kanssa, vaan muut tekevät samaa. Se lisää motivaatiota. Ollaan osa isompaa kokonaisuutta. “ – Opettajan palaute

Lukuvuotena 2023–2024 Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen koulu -verkoston koulut ovat:

Espoon kansainvälinen koulu, Espoo

Saunalahden koulu, Espoo

Oulun normaalikoulu, Oulu

Oulun steinerkoulu, Oulu

Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Helsinki

Pohjoispuiston koulu, Hyvinkää