Challengers-ryhmässä haastetaan epäreilua maailmaa

Taksvärkin Challengers-ryhmä on 13–18-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen vaikuttamisryhmä. Harrastusryhmässä tehdään vaikuttamistyötä nuorten oikeuksien edistämiseksi rennossa ilmapiirissä ja kivassa porukassa.

Challengers-ryhmässä tutustutaan yhteiskunnallisiin teemoihin, tavataan eri alojen asiantuntijoita ja vaikuttajia sekä opitaan yhdessä erilaisia vaikuttamisen taitoja.

Ryhmän jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sinulle tärkeän aiheen puolesta. Ryhmässä muutat maailmaa rennolla otteella hyvässä porukassa – hauskanpitoa unohtamatta.

Challengers-ryhmän toiminta käynnistyi keväällä 2021, jolloin ryhmä suunnitteli ja loi syrjinnän vastaisen Erilainen ja ylpeä siitä -kampanjanSyksyllä 2021 syvennyimme median luomiin mielikuviin maailmasta ja työstimme aiheesta videon. Keväällä 2022 teemana oli muuttoliike ja taiteella vaikuttaminen. Taideleiriviikonlopun tuotoksena teimme Muuttajat-pienlehden. Kevään 2022 taidevaikuttamisprojektiin voi tutustua Taide muuttaa maailmaa -videon kautta.

Challengers-ryhmän toiminta jatkuu syyskuussa 2022!

Syksyn aikana luodaan oma vaikuttamistapahtuma, jonka aiheen ryhmä päättää yhdessä. Tapaamiset järjestetään tuttuun tapaan etäyhteyksillä. Syksyn kausi huipentuu vaikuttamisleiriin sekä ryhmän suunnitteleman tapahtuman järjestämiseen!

Syksyllä tapaamiset järjestetään joka toinen keskiviikko kello 17:00–18:30 Zoom-alustalla. 

Ilmoittautumisohjeet Challengers-ryhmään

Voit osallistua Challengers-ryhmän toimintaan, jos olet 13–18-vuotias ja kiinnostunut vaikuttamisesta. Tapaamiset järjestetään netissä tai hybridinä, joten voit tulla mukaan mistä päin Suomea tahansa. Osallistumiseen et tarvitse aikaisempaa kokemusta tai tietoa tapaamisten aiheista tai vaikuttamisesta. Kiinnostus reilumman maailman edistämiseen riittää!  

Voit ilmoittautua lähettämällä joko WhatsApp-viestin Taksvärkin järjestökoordinaattori Milkalle numeroon +358 (0)50 341 5507  tai sähköpostia osoitteeseen milka.autio@taksvarkki.fiKerro viestissä nimesi, ikäsi ja millä paikkakunnalla asut. 

Tervetuloa mukaan haastamaan epäreilua maailmaa!

Nuorten Challengers-ryhmän logo

Kysy lisää Challengers-ryhmästä:

Milka Autio
järjestökoordinaattori 
milka.autio@taksvarkki.fi
+358 (0)50 341 5507

Taiteella vaikuttamista keväällä 2022

Kevään 2022 aikana Challengers-nuortenryhmä oli osa Euroopan Unionin rahoittamaa I am European -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli monipuolistaa ymmärrystä maahanmuutosta, globaalista muuttoliikkeestä ja moninaisista eurooppalaisista identiteeteistä. Aihetta lähestyttiin taidevaikuttamisen keinoin. Kevään tapaamiset koostuivat kahdeksasta Zoomin kautta pidetystä etätapaamisesta sekä viikonlopun mittaisesta taidevaikuttamisen leiristä Helsingissä. Teemoja käsiteltiin pitkin kevättä asiantuntijavieraiden ja tehtävien avulla.

 

Muuttoliikettä käsiteltiin kokemusasiantuntija Ahmed Mesaedyn, sekä Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Saara Pellanderin vierailuiden johdolla. Muuttoliikettä käsiteltiin kevään tapaamisilla monipuolisesti myös tehtävien ja pienryhmäkeskusteluiden avulla. Leirillä nuoret pääsivät osallistumaan myös Helinä Rautavaaran museon toteuttamaan turvapaikkaprosessia käsittelevään pakopeliin. Taidevaikuttamiseen nuoret tutustuivat ennen kaikkea sarjakuvataiteilija Warda Ahmedin vierailun sekä taidevaikuttamisen leirin yhteydessä, jolloin työpajoja oli ohjaamassa runoilija Raisa Marjamäki.

 

Taiteella vaikuttaminen kulki toisaalta mukana myös kevään muissa tapaamisissa erilaisten tehtävien muodossa. Kevään lopputyönä syntyi Muuttajat-pienlehti (linkki), johon koottiin nuorten kollaasi- ja sanataideteoksia toukokuun taideleiriltä. Kaikkeen toimintaan osallistuminen oli nuorille ilmaista.

Osana I am European -hanketta kevään toiminnasta koostettiin Taide muuttaa maailmaa -minidokumentti. Dokumentissa Challengers-ryhmän osallistujat Ella ja Kaisla pohtivat kevään teemoja ja taiteella vaikuttamisen merkitystä. 

Ohjaaja Raisa ja osallistujat Kaisla ja Lumina ulkona runotyöpajassa. Kuva: Tanja Seppänen
Kevään taideleirillä tehtiin vaikuttavaa sanataidetta runoilija Raisa Marjamäen ohjauksessa.

Challengers-ryhmän videoprojekti syksyllä 2021

Taksvärkin Challengers-ryhmä jatkoi toimintaansa syksyllä 2021 etäyhteyksien välityksellä, ja mukana oli nuoria eri puolilta Suomea. Syvennyimme yhdessä kriittiseen medialukutaitoon, normien ja ennakkoluulojen purkamiseen sekä videolla vaikuttamiseen. 

Nuoret tuottivat syksyn videoprojektin yhteistyössä ulkopuolisen mediatahon, Niina Oisalon, kanssa. Niina jakoi asiantuntijuuttaan videolla vaikuttamisesta, niiden tekemisestä sekä materiaalien koostamisesta.

Ensimmäisillä tapaamiskerroilla kävimme yhdessä läpi Maailman äänet -menetelmäoppaan tematiikkaa ja tarkastelimme, miten mielikuvamme maailmasta muodostuvat etenkin medialähteiden kautta. Lopulta videoprojektin kantavaksi ideaksi muodostui se, että ryhmäläiset halusivat haastaa suomalaisten nuorten suppeaa käsitystä Euroopan ulkopuolisesta maailmasta ja näyttää oman mediaympäristön vaikutuksen siihen, millaisena näkee maailman. Videon sisällölliseksi keskiöksi valikoitui Afrikan maanosa, ja nuoret halusivat tuoda esiin, kuinka mediassa usein luodaan hyvin suppea kuva Afrikan valtioista.

Nuoret pohtivat, mistä Suomen medioista otamme uutisotsikoita ja millaisia uutisia näemme. Ryhmässä etsimme eri medialähteistä faktoja ja kuvitusta purkaaksemme Afrikan maanosaa koskevia stereotypioita.

Valmiilla videollaan nuoret haluavat kannustaa muitakin nuoria käyttämään ja arvioimaan vastuullisesti erilaisia mediasisältöjä, tarkastelemaan kriittisesti median luomaa maailmankuvaa ja vahvistaa nuorten aktiivista toimintaa stereotypioiden ja ennakkoluulojen purkamiseksi.

Katso Challengers-ryhmän tuottama video YouTube-kanavaltamme:
Nuoret pohtivat uutisointia Afrikan maista
 (Taksvärkin YouTube-kanava)

Osallistujien kokemuksia

”Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien minulle oli selvää, että olen turvallisessa ympäristössä samanhenkisten ihmisten kanssa.”

− Iida, Challengers-ryhmän jäsen

”Ryhmään osallistuminen oli erittäin hyvä päätös, sillä ryhmässä on tullut opittua uutta, tutustuttua uusiin ihmisiin sekä kulutettua aikaa johonkin erittäin tärkeään.”

− Challengers-ryhmän jäsen

Challengers-ryhmän kevät 2021:
Nuorten oma kampanja puolustaa erilaisuutta

Taksvärkin Challengers-ryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2021. Siitä lähtien ryhmä on tavannut etäyhteyksillä 1–2 kertaa kuukaudessa. Kevään tapaamisten aikana Challengers-ryhmä tutustui erilaisiin vaikuttamisen tapoihin sekä toteutti oman vaikuttamisprojektin.

Ryhmässä keskusteltiin eri aiheista ja tutustuttiin lapsen oikeuksiin, kestävään kehitykseen ja nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa. Yhdessä pohdittiin niitä aiheita, joihin ryhmän osallistujat itse haluavat muutosta. Yhteisen projektin teemaksi valittiin syrjiminen ja epätasa-arvoinen kohtelu erilaisuuden vuoksi.

Ryhmän jäsenet tutustuivat projektin teemaan syvemmin etsimällä tietoa luotettavista lähteistä. Ryhmä sai myös asiantuntijavieraaksi Taksvärkin vammaisinkluusion projektityöntekijä Julianna Brandtin. Julianna kertoi ryhmälle ableismista eli syrjinnästä, jota vammaiset henkilöt kohtaavat.

Tuloksena kampanja nuorilta nuorille

Luodakseen vaikuttavan projektin ryhmän osallistujat pohtivat, millä keinoin nuorille voisi parhaiten kertoa syrjinnästä sekä kannustaa heitä toimimaan sitä vastaan. Päätettiin luoda kampanja, joka sisältää kouluille tarjottavia materiaaleja, kuten julisteita, sarjakuvia ja tietovisan. Tärkeä osa kampanjaa ovat myös sosiaalisessa mediassa julkaistavat nuoria puhuttelevat videot.

Kampanjan teeman ja keinojen selvittyä oli aika ryhtyä rakentamaan itse kampanjaa ja tekemään materiaaleja. Viimeisten viikkojen tapaamiset olivatkin työntäyteisiä. Pohdittiin esimerkiksi kampanjaan sopivia värejä sekä slogania, joka kiteyttää kampanjan sanoman. Projektin loppuvaiheessa jokainen osallistuja sai työstää materiaaleja itselleen mielekkäällä tavalla.

Yhteisen työn tuloksena syntyi Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja nuorelta nuorelle. 

Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja

Erilainen ja ylpeä siitä -kampanjalla Taksvärkin Challengers -ryhmä ottaa kantaa erilaisuuden puolesta ja syrjintää vastaan. Kampanjalla ryhmän jäsenet muistuttavat nuoria jokaisen oikeudesta olla oma itsensä ja kannustavat kaikkia olemaan sellaisia kuin ovat. Samalla ryhmä haastaa nuoria lopettamaan erilaisuuden vuoksi syrjimisen ja toimimaan syrjintää vastaan.

Sarjakuvia, tietovisoja ja somevaikuttamista

Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja koostuu videoista, sarjakuvista, julisteista sekä tietovisasta. Materiaalit sopivat esimerkiksi yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen käyttöön sekä kaikkien jaettavaksi sosiaalisen median kanavilla. Julisteet ja sarjakuvat soveltuvat myös alakouluille.

Sarjakuvat ja julisteet on mahdollista tulostaa ripustettaviksi esimerkiksi koulun käytäville muistuttamaan tärkeästä aiheesta.

Tietovisa on mielenkiintoinen tapa testata omat tiedot syrjintään liittyen. Tietovisaan voi haastaa vaikkapa oman luokan ja koko koulun.

Videot julkaistaan Taksvärkin ja Challengers-ryhmän sosiaalisen median kanavilla. Videot tarjoavat tietoa syrjinnästä ja keinoista, joilla toimia sen ehkäisemiseksi.

Jaa kampanjan materiaaleja koulussasi, lähipiirissäsi tai some-tililläsi. Voit myös tulla mukaan Challengers-ryhmään. Haastetaan yhdessä epäreilua maailmaa!

Katso ja lataa Erilainen ja ylpeä siitä -kampanjan materiaalit

Erilainen bataatti -sarjakuva (pdf).
Erilainen bataatti -sarjakuva englanniksi (pdf)

Olemme tukenasi, kärpänen -sarjakuva (pdf)
Olemme tukenasi, kärpänen -sarjakuva englanniksi (pdf)

Hei sinä! -julisteet, 2 kpl (pdf)

Katso tietovisa suomeksi (pdf)

Katso tietovisa ruotsiksi (pdf) 

Katso tietovisa englanniksi (pdf)

Katso videot Instagramista (linkki vie toiselle sivustolle)
Katso videot TikTokista (linkki vie toiselle sivustolle)

”Minä olen erilainen. Sinä olet erilainen. Jokainen on erilainen. Ylpeänä erilainen.” 

Challengers sosiaalisessa mediassa

Tutustu Challengers-ryhmän toimintaan ja kampanjoihin Instagram ja Tiktok -tileillä.