Challengers-ryhmässä haastetaan epäreilua maailmaa

Taksvärkin Challengers-ryhmä on 13–18-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen vaikuttamisryhmä. Harrastusryhmässä tehdään vaikuttamistyötä nuorten oikeuksien edistämiseksi rennossa ilmapiirissä ja kivassa porukassa.

Challengers-ryhmässä tutustutaan yhteiskunnallisiin teemoihin, tavataan eri alojen asiantuntijoita ja vaikuttajia sekä opitaan yhdessä erilaisia vaikuttamisen taitoja.

Ryhmän jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sinulle tärkeän aiheen puolesta. Ryhmässä muutat maailmaa rennolla otteella hyvässä porukassa – hauskanpitoa unohtamatta.

Challengers-ryhmän toiminta käynnistyi keväällä 2021, jolloin ryhmä suunnitteli ja loi syrjinnän vastaisen Erilainen ja ylpeä siitä -kampanjan.

Toiminta jatkuu syyskuussa 2021 – ilmoittaudu mukaan!

Kysy lisää Challengers-ryhmästä:

Hanna Hjerppe
globaalikasvatuksen suunnittelija 
hanna.hjerppe@taksvarkki.fi

Milka Autio
järjestökoordinaattori 
milka.autio@taksvarkki.fi

Challengers-ryhmän toiminta jatkuu syksyllä – tule mukaan!

Syksyn Challengers-ryhmän tapaamisissa syvennytään medialähteiden luomaan kuvaan maailmasta ja siihen, miten voimme tähän itse vaikuttaa. Syksyn tapaamisissa muun muassa:

  • Mietitään, millaisia mielikuvia eri mediat (ja me niiden käyttäjinä) luovat maailmasta.
  • Pohditaan, miten voimme vaikuttaa erilaisten tarinoiden esiintuomiseen ja näin edistää yhdenvertaisuutta.
  • Tehdään näistä teemoista ammattilaisen ohjauksella video, jolla kannustetaan myös muita nuoria vaikuttamaan.

Challengers-ryhmä tapaa ensimmäisen kerran syyskuussa

Ryhmä tapaa ensimmäisen kerran keskiviikkona 1.9.2021 kello 17–19.

Tapaamisia pidetään syksyn aikana etäyhteydellä vähintään kerran kuukaudessa. Tapaamiset järjestetään keskiviikkoisin 1.9., 22.9., 13.10., 27.10., 3.11., 1.12. kello 17.00–19.00.

Ilmoittautumisohjeet Challengers-ryhmään

Voit osallistua Challengers-ryhmän toimintaan, jos olet 13–18-vuotias ja kiinnostunut vaikuttamisesta. Tapaamiset järjestetään verkossa, joten voit tulla mukaan mistä päin Suomea tahansa. Osallistumiseen et tarvitse aikaisempaa kokemusta tai tietoa tapaamisten aiheista tai vaikuttamisesta. Kiinnostus reilumman maailman edistämiseen riittää!  

Ilmoittaudu ryhmään  31.8.2021 mennessä. Voit ilmoittautua lähettämällä joko WhatsApp-viestin Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijalle Hannalle numeroon 050 512 4171 tai sähköpostia osoitteeseen hanna.hjerppe@taksvarkki.fi

Kerro viestissä nimesi, ikäsi ja millä paikkakunnalla asut. Kun olet ilmoittautunut, saat Hannalta linkin ensimmäiseen verkkotapaamiseen.

Tule mukaan haastamaan epäreilua maailmaa!

Osallistujien kokemuksia

”Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien minulle oli selvää, että olen turvallisessa ympäristössä samanhenkisten ihmisten kanssa.”

− Iida, Challengers-ryhmän jäsen

”Ryhmään osallistuminen oli erittäin hyvä päätös, sillä ryhmässä on tullut opittua uutta, tutustuttua uusiin ihmisiin sekä kulutettua aikaa johonkin erittäin tärkeään.”

− Challengers-ryhmän jäsen

Challengers-ryhmän kevät 2021:
Nuorten oma kampanja puolustaa erilaisuutta

Taksvärkin Challengers-ryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2021. Siitä lähtien ryhmä on tavannut etäyhteyksillä 1–2 kertaa kuukaudessa. Kevään tapaamisten aikana Challengers-ryhmä tutustui erilaisiin vaikuttamisen tapoihin sekä toteutti oman vaikuttamisprojektin.

Ryhmässä keskusteltiin eri aiheista ja tutustuttiin lapsen oikeuksiin, kestävään kehitykseen ja nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa. Yhdessä pohdittiin niitä aiheita, joihin ryhmän osallistujat itse haluavat muutosta. Yhteisen projektin teemaksi valittiin syrjiminen ja epätasa-arvoinen kohtelu erilaisuuden vuoksi.

Ryhmän jäsenet tutustuivat projektin teemaan syvemmin etsimällä tietoa luotettavista lähteistä. Ryhmä sai myös asiantuntijavieraaksi Taksvärkin vammaisinkluusion projektityöntekijä Julianna Brandtin. Julianna kertoi ryhmälle ableismista eli syrjinnästä, jota vammaiset henkilöt kohtaavat.

Tuloksena kampanja nuorilta nuorille

Luodakseen vaikuttavan projektin ryhmän osallistujat pohtivat, millä keinoin nuorille voisi parhaiten kertoa syrjinnästä sekä kannustaa heitä toimimaan sitä vastaan. Päätettiin luoda kampanja, joka sisältää kouluille tarjottavia materiaaleja, kuten julisteita, sarjakuvia ja tietovisan. Tärkeä osa kampanjaa ovat myös sosiaalisessa mediassa julkaistavat nuoria puhuttelevat videot.

Kampanjan teeman ja keinojen selvittyä oli aika ryhtyä rakentamaan itse kampanjaa ja tekemään materiaaleja. Viimeisten viikkojen tapaamiset olivatkin työntäyteisiä. Pohdittiin esimerkiksi kampanjaan sopivia värejä sekä slogania, joka kiteyttää kampanjan sanoman. Projektin loppuvaiheessa jokainen osallistuja sai työstää materiaaleja itselleen mielekkäällä tavalla.

Yhteisen työn tuloksena syntyi Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja nuorelta nuorelle. 

Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja

Erilainen ja ylpeä siitä -kampanjalla Taksvärkin Challengers -ryhmä ottaa kantaa erilaisuuden puolesta ja syrjintää vastaan. Kampanjalla ryhmän jäsenet muistuttavat nuoria jokaisen oikeudesta olla oma itsensä ja kannustavat kaikkia olemaan sellaisia kuin ovat. Samalla ryhmä haastaa nuoria lopettamaan erilaisuuden vuoksi syrjimisen ja toimimaan syrjintää vastaan.

Sarjakuvia, tietovisoja ja somevaikuttamista

Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja koostuu videoista, sarjakuvista, julisteista sekä Quizizz-tietovisasta. Materiaalit sopivat esimerkiksi yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen käyttöön sekä kaikkien jaettavaksi sosiaalisen median kanavilla. Julisteet ja sarjakuvat soveltuvat myös alakouluille.

Sarjakuvat ja julisteet on mahdollista tulostaa ripustettaviksi esimerkiksi koulun käytäville muistuttamaan tärkeästä aiheesta.

Quizizz-tietovisa on mielenkiintoinen tapa testata omat tiedot syrjintään liittyen. Tietovisaa voi pelata tietokoneella ja mobiilissa. Tietovisaan voi haastaa vaikkapa oman luokan ja vertailla tuloksia kaikkien tietovisaa pelanneiden kesken.

Videot julkaistaan Taksvärkin ja Challengers-ryhmän sosiaalisen median kanavilla. Videot tarjoavat tietoa syrjinnästä ja keinoista, joilla toimia sen ehkäisemiseksi.

Jaa kampanjan materiaaleja koulussasi, lähipiirissäsi tai some-tililläsi. Voit myös tulla mukaan Challengers-ryhmään. Haastetaan yhdessä epäreilua maailmaa!

Katso ja lataa Erilainen ja ylpeä siitä -kampanjan materiaalit

Erilainen bataatti -sarjakuva (pdf).
Erilainen bataatti -sarjakuva englanniksi (pdf)

Olemme tukenasi, kärpänen -sarjakuva (pdf)
Olemme tukenasi, kärpänen -sarjakuva englanniksi (pdf)

Hei sinä! -julisteet, 2 kpl (pdf)

Pelaa Quizizz-tietovisa (linkki vie toiselle sivustolle)

Pelaa Quizizz-tietovisa ruotsiksi (linkki vie toiselle sivustolle) 

Pelaa Quizizz-tietovisa englanniksi (linkki vie toiselle sivustolle)

Katso videot Instagramista (linkki vie toiselle sivustolle)
Katso videot TikTokista (linkki vie toiselle sivustolle)

”Minä olen erilainen. Sinä olet erilainen. Jokainen on erilainen. Ylpeänä erilainen.” 

Challengers sosiaalisessa mediassa

Tutustu Challengers-ryhmän toimintaan ja kampanjoihin Instagram ja Tiktok -tileillä.