Vapaaehtoistoiminnasta uutta näkökulmaa tuttuihin ympyröihin

Suomen kouluissa tehtävä globaalikasvatus on Taksvärkin toiminnan ydintä. Tämän toiminnan mahdollistavat Taksvärkin mahtavat vapaaehtoiset, jotka vierailevat perus- ja toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea ja ohjaavat globaalikasvatusaiheisia toiminnallisia työpajoja nuorille.

Opettajantyöstä eläkkeelle jäänyt Marja Rikaniemi aloitti Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajana syksyllä 2019. Vuosi eläkkeelle jäämisen jälkeen kaipuu koulumaailmaan ja mahdollisuus edistää jo työelämässä tärkeiksi muodostuneita teemoja saivat hänet lähtemään mukaan järjestön globaalikasvatustoimintaan.

”Opettajana olen aina kokenut todella tärkeäksi sen, että ollaan yhteyksissä myös luokkatilojen ulkopuolelle. Mielestäni Taksvärkin globaalikasvatus on ihan parasta mahdollista ikkunoiden avaamista muuhun maailmaan. Se on se, mitä halusin aikoinaan tehdä opettajana ollessa, ja kun aukesi mahdollisuus tehdä sitä myös nyt, niin lähdin mukaan. Tämä on ollut minulle ihan loistopesti.”

”Mielestäni Taksvärkin globaalikasvatus on ihan parasta mahdollista ikkunoiden avaamista muuhun maailmaan.”

Uudet globaalikasvatuksen kouluttajat osallistuvat alkusyksystä järjestettävään koulutusviikonloppuun, jossa perehdytään globaalikasvatukseen ja kouluvierailujen käytännön toteutukseen. Taksvärkki tarjoaa kouluvierailujen ja työpajojen ohjaamiseen valmiit materiaalit ja tuntisuunnitelmat, jotka vapaaehtoisen on helppo ottaa käyttöön. ”Tässä on mukavan paljon vastuuta suunnittelusta, mutta kuitenkin tuntisuunnitelmat ovat todella hyvin jo valmiiksi tehtyjä. Tämä ei tunnu sillä tavalla työltä, kun voi tukeutua valmiisiin hyviin materiaaleihin”, Marja kertoo.

Antoisaa yhteistyötä ja merkittäviä kohtaamisia

Marjalle tärkeä ja antoisa osa vapaaehtoistoimintaa on ollut yhteistyö muiden vapaaehtoisten kanssa. ”Koska lähes kaikki muut ovat nuoria opiskelijoita, niin se on ihana viiteryhmä. Nautin ihan valtavasti muiden kouluttajien kanssa tehdystä yhteistyöstä. Se kaikki, mitä heidän kauttaan oppii ja näkee maailmasta, on ollut varmaan se suurin oppi ja anti.”

Marja on vajaan vuoden aikana ohjannut 14 kouluvierailua ja työpajaa sekä esimerkiksi esitellyt Taksvärkin toimintaa messuilla. Hänelle kouluvierailut ovat olleet myönteisiä ja palkitsevia kokemuksia ja vastanneet odotuksia. ”Se, että olen nähnyt erilaisia kouluja, kuin aikoinaan oma kouluni. Ja se, kun näkee lasten innon siitä, että heille avautuu jotain muuta kuin mitä tavallisilla oppitunneilla”, Marja kertoo odotuksistaan.

Globaalikasvatuksen kouluttaja toimii lasten ja nuorten parissa vaikuttajana ja innostavana muutoksentekijänä. Kiinnostus nuorten kanssa työskentelyyn on olennaista vapaaehtoisena toimimiselle. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden tutustua globaalikasvatuksen teemojen lisäksi koulumaailmaan.

Juurikin kohtaamiset lasten ja nuorten kanssa ovat jääneet Marjalle kouluvierailuista parhaiten mieleen.  Työuransa yläkoulun ja lukion opettajana tehneelle vierailut alakouluilla ovat myös tarjonneet uudenlaisen näkymän koulumaailmaan.

”Kaikenlaiset kohtaamiset ovat olleet merkittäviä, koska palaute on aina koululuokassa niin välitön ja suora.”

”Kun osa lapsista jää juttelemaan tunnin jälkeen, niin tuntuu kuin heillä olisi sellainen aikuisen jano ja nälkä. Lasten kohtaaminen on se tärkein anti joka vierailulla, koska he ovat ihan hirveän kiinnostuneita. Se on monelle kuitenkin ihan uusi maailma, kun ei tämä meidän tiedonvälitys hirveän paljon kehitysyhteistyöaiheista kerro.”

Henkilöitä ryhmäkuvassa kolmessa rivissä.
Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajia lukuvuonna 2019–2020.

Marja suosittelee globaalikasvatuksen kouluttajan tehtäviä henkilölle, joka haluaa avartaa omaa maailmaansa. ”Juuri sen takia, kun siinä tulee paitsi se koulumaailma, mutta myös Taksvärkin työntekijät ja toiset kouluttajat. Sillä tavalla avautuu paljon uutta näkökulmaa omiin tuttuihin ympyröihin”, hän sanoo.

Globaalikasvatuksen kouluttajilta ei vaadita aikaisempaa koulutusta aiheisiin liittyen, vaan kiinnostus ja innostus oppia uutta ovat vapaaehtoisen tärkeimpiä ominaisuuksia. Globaalikasvatuksen kouluttajien haku on auki 31.5.2020 saakka. Lue lisää vapaaehtoistyömahdollisuuksista Taksvärkissä.

Teksti: Milka Autio
Kuvat: Marja Rikaniemi
ja Pamela Arslan