Challengers-ryhmän syksy oli täynnä rohkeutta vaikuttaa

Taksvärkin 13–18-vuotiaiden nuorten vaikuttajien ryhmä Challengers tarttui nuorten hyvinvoinnin kysymyksiin viime syksynä alkaneessa Mun valinta vaikuttaa – mielenterveys ja yhdenvertaisuus nuorten elämässä -hankkeessa. Etäyhteyksillä syksyn aikana tavanneen ryhmän toiminta huipentui joulukuun leiriin, jossa nuoret vaikuttajat kohtasivat Taksvärkin yhteistyökoulujen oppilaita suunnittelemassaan ja ohjaamassaan työpajassa.

Mun valinta vaikuttaa on Challengers-ryhmän kaksivuotinen Erasmus+ -rahoitettu hanke, jolla tuodaan esiin nuorten ääntä ja rohkaistaan nuoria vaikuttamaan nuorten yhdenvertaisuuden ja mielenterveyden edistämiseksi.

Mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden teemoihin tutustuminen

Challengers-ryhmän syksy ja uusi hanke lähti käyntiin etätapaamisilla, joissa pohdittiin, mitä ryhmän nuoret itse ajattelevat hankkeen teemoista eli nuorten mielenterveydestä ja yhdenvertaisuudesta. Yhdessä luotuun sanapilveen koostui monelle tärkeitä asioita: hyvät ihmissuhteet, jaksaminen arjessa, turvallisuus, avun hakeminen ja riittävä vapaa-aika. Keskustelua heräsi erityisesti siitä, kuinka yhdenvertaisuus on edellytys mielenterveydelle, ja kuinka eri kaupungeissa mielenterveyspalveluihin pääsy voi kestää kauemmin kuin toisissa.

Yhdessä luotuun sanapilveen koostui monelle tärkeitä asioita: hyvät ihmissuhteet, jaksaminen arjessa, turvallisuus, avun hakeminen ja riittävä vapaa-aika.

Ryhmän pohdittua ensin itse hankkeen teemoihin liittyviä puolia, syvennettiin tietoa aihepiireistä asiantuntijoiden johdolla. Ryhmä sai syksyn aikana vieraakseen kaksi teemojen asiantuntijaa, Vanessa Grantin Yeesi ry:n Muudi-hankkeesta sekä Miguel Reyesin Mieli ry:stä.

Ensimmäisenä vieraana ryhmän tapaamisessa vieraillut Vanessa Grant toi ryhmälle tietoa erityisesti ulkonäkönsä vuoksi rasismia kokevien nuorten mielenterveyden kysymyksistä ja antirasismista. Ryhmä sai tärkeitä vinkkejä siihen, kuinka jokainen voi itse toimia antirasistisesti ja torjua rasismia arkisissa tilanteissa. Ryhmän nuoret pitivät kovasti Vanessan esityksestä ja olivat erityisen vaikuttuneita siitä, että vaikea aihe esitettiin ymmärrettävästi. Nuoret saivat Vanessalta kannustusta ja eväitä toimia jatkossa antirasistisesti.

Toinen asiantuntijavieras, Miguel Reyes, kertoi ryhmälle vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan rakenteiden vaikutuksesta mielenterveyteen. Hän nosti kulttuurimme yksilökeskeisyyden yhdeksi huonovointisuuden taustatekijäksi, mikä kirvoitti ryhmässä paljon keskustelua. Nuoret toivat esiin hyväksynnän hakemisen somessa ja kertoivat Snapchatin erilaisista trendeistä, joilla kilpaillaan siitä, kuinka monelle onkaan hyvä kaveri. Vaikka vierailun aihe oli koskettava ja haastava, hyväksi muistutukseksi tästä jäi se, että vaikka toisen pahaa oloa ei voi poistaa, voi toiselle olla tukena ja yhdessä kohdata paha olo.

Näyttökuva Zoom-tapaamisesta. Ylhäällä osallistujia ja alla dia-show, jossa teksti mielenterveys ei synny tyhjiössä.
Miguel Reyes vieraili ryhmän tapaamisessa kertomassa yhteiskunnan rakenteiden vaikutuksesta mielenterveyteen.

Työpajojen suunnittelusta toteutukseen

Teemoihin tutustumisen lisäksi Mun valinta vaikuttaa -hankkeen tavoitteena on tuoda nuorten ajatuksia esiin mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin liittyen. Nuorten mietteiden keräämiseksi Challengers-ryhmä suunnitteli ja toteutti syksyn aikana anonyymin somekyselyn sekä toiminallisista harjoituksista koostuvan työpajan. Työpajojen sisällön sekä somekyselyn kysymysten miettiminen oli sujuvaa, vaikka nuoret työskentelivätkin kokonaan etänä.

Duploista rakennettava legomielenosoitus oli menestys!

Työpajan harjoituksia päästiin ohjaamaan ensimmäisen kerran marraskuussa 9.-luokkalaisten Vaikuta-päivillä Tampereella. Työpajan tehtävä koostui väittämistä nuorten mielenterveydestä ja yhdenvertaisuudesta, ja jokainen osallistuja sai merkitä mielipidejanalle valitsemallaan tarralla, kuinka samaa mieltä hän on esitettyjen väittämien kanssa.  

Kuvassa duploista koottu mielenosoitus.
Legomielenosoitus Vaikuta-päivässä Tampereella.

Työpajan toinen tehtävä, Duploista rakennettava legomielenosoitus, oli menestys! Mielenosoituksessa nuoret saivat kirjoittaa aikuisille ja päättäjille haluamansa viestin mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 9.-luokkalaiset osallistujat vaativat muun muassa rauhaa, bensan hinnan alentamista yhdenvertaisiin harrastusmahdollisuuksiin vedoten sekä parempia kohtaamistaitoja opettajille. Kaikkien harmiksi toinen Vaikuta-päivä peruuntui bussilakkojen takia, mutta tapahtunut lakko toimi osuvana esimerkkinä yhteiskunnallisen vaikuttamisen voimasta. 

Työpaja yhteisesti tärkeistä teemoista

Syksyn kohokohta oli ryhmän joulukuussa Tampereella järjestetty leiri, jolla nuoret saivat tilaisuuden tavata viimein kasvotusten ja tutustua toisiin ryhmän osallistujiin. Leirillä käytiin tutustumisen lisäksi läpi syksyn toimintaa ja jo kerättyjä nuorten ajatuksia teemoista sekä pelailtiin ja leikittiin. Leirin aikana Challengers-ryhmä pääsi myös ohjaamaan syksyn aikana suunnittelemansa toiminnallisen työpajan kokonaisuudessaan Taksvärkin Maailmankansalaisen koulujen oppilaille.

Kuvassa työpajaan osallistuvia nuoria työskentelemässä eri työpajapisteillä.
Nuoret työskentelivät intensiivisesti eri tehtäväpisteillä työpajassa.

Maailmankansalaisen koulujen lukukausittaiseen yhteistapaamiseen saapuneet 41 oppilasta Oulusta, Espoosta ja Hyvinkäältä kiersivät työpajassa viidellä eri työpajapisteellä, joita Challengers-ryhmän nuoret ohjasivat yhdessä Taksvärkin vapaaehtoisten ohjaajien kanssa. Työpajapisteillä nuoret vastasivat kysymyksiin mielenterveydestä ja yhdenvertaisuudesta, pohtivat niihin liittyviä syitä ja seurauksia analyysipuun kautta, ideoivat mahdollisia ratkaisuja sekä antoivat viestinsä muille nuorille ja aikuisille legomielenosoituksessa. Lopuksi työpajassa rauhoituttiin myös pohtimaan sitä, millainen voisi olla unelmien tulevaisuus.

Mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden teemat ovat monelle nuorelle tärkeitä ja niistä halutaan keskustella enemmän.

Challengers-ryhmä sai työpajan kautta projektiinsa paljon materiaalia siitä, mitä nuoret Mun valinta vaikuttaa -hankkeen aiheista ajattelevat. Työpajan perusteella mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden teemat ovat monelle nuorelle tärkeitä ja niistä halutaan keskustella enemmän. Vastauksissaan nuoret toivat ilmi huolensa siitä, ettei yhdenvertaisuus Suomessa lainsäädännöstä huolimatta toteudu. Yleistyneet mielenterveysongelmat ja niiden hoito kaipaavat niin ikään nuorten mielestä lisää huomiota. He myös toivovat lisää tilaa puhua ja osallistua omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon.

Nuoret toivat esille myös konkreettisia parannusehdotuksia, kuten parempien mielenterveyspalveluiden rahoittamista, nuorten kuulemista päätöksenteossa ja yhteisten tilojen luomista. Myös tietoisuus mielenterveyden lisäämisestä nähtiin tärkeänä.

Kuvassa nuorten post-it-lapuille kirjoittamia toiveita aikuisille ja päättäjille.
Nuorten vaatimuksia aikuisille ja päättäjille.

Syksyn toiminta vahvisti rohkeutta keskustella mielenterveydestä

Leiri ja muille nuorille ohjattu työpaja jäi Challengers-ryhmän nuorten mieleen erityisesti antoisana ja rohkaisevana kokemuksena. Itse suunnitellun työpajan ohjaaminen lisäsi nuorissa rohkeutta olla esillä, käyttää englannin kieltä ja aloittaa keskusteluja tuntemattomien kanssa.

Muiden käsitysten kuunteleminen auttaa ymmärtämään sosiaalisia ongelmia. Maailma kaipaa lisää mielipiteitä eri-ikäisiltä ja eritaustaisilta ihmisiltä.

Syksyn toiminnan nuoret kokivat merkittäväksi, sillä se on lisännyt kykyä ymmärtää paremmin muiden nuorten kokemusmaailmaa. Muiden käsitysten kuunteleminen auttaa ymmärtämään sosiaalisia ongelmia, ja maailma kaipaa lisää mielipiteitä eri-ikäisiltä ja eritaustaisilta ihmisiltä, nuoret pohtivat. Syksyn toiminta vahvisti ja edisti myös monia muita taitoja; tapoja ja rohkeutta vaikuttaa, Zoomin käyttöä sekä ja yhteistyön tekemistä muiden kanssa.

Challengers-ryhmän syksyyn kiteytyi nuorten halu osallistua merkityksellisiin keskusteluihin. Rohkeus keskustella näistä mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden teemoista nousi keskeiseksi opiksi, ja asiantuntijavierailut sekä leiri vahvistivat Challengers-ryhmän yhteenkuuluvuutta ja osallistujien halua vaikuttaa osana ryhmää. Ryhmä odottaa jo innolla kevään toimintaa, kun se jatkaa tärkeiden teemojen edistämistä ja nuorten äänen tuomista kuuluviin.

Kuvassa kahdeksan henkilöä seisoo lumisessa maisemassa.
Challengers-ryhmä leirillä joulukuussa 2023.

Kevään aikana Challengers-ryhmän nuoret kuvaavat asiantuntijoiden kanssa sosiaalisen median videoita keräämäänsä tietoperustaa hyödyntäen. Lisäksi ryhmän Instagram-tilillä julkaistaan syksyllä kerättyjä nuorten mietteitä käsitellyistä teemoista, pysy siis kuulolla!

Kiinnostuitko toiminnasta? Löydät lisätietoa nuorten ryhmästä ja ilmoittautumisohjeet Challengers-ryhmän sivulta!

Teksti: Saila Mattila

Taksvärkki on saanut hankkeeseen Euroopan unionin Erasmus+ Nuorten osallistumishanke -rahoitusta. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.