Nuorten mielenterveys ja yhdenvertaisuus puhuttivat Oodissa 

Taksvärkin nuortenryhmä Challengers järjesti lauantaina 13.4. paneelikeskustelun Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tapahtuman teemana oli nuorten mielenterveys ja yhdenvertaisuus. Paneelissa keskustelemassa olivat Challengers-ryhmän nuoret Elena ja Vuokko. Asiantuntijoina mukana olivat psykologi ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Julia Sangervo, sekä sosiaalipsykologi ja antirasismin asiantuntija Priska Kallio Mixed Finns -yhteisöstä. Nuorten järjestämän paneelikeskustelun teemat nousivat nuorten omista ajatuksista, jotka kerättiin työpajoissa syksyllä 2023. 

Paneelikeskustelu järjestettiin osana Challengers-ryhmän kevään leiriviikonloppua.

Mielenterveys ja yhdenvertaisuus on otettava vakavasti 

Yksi paneelikeskustelun pääteemoista oli nuorten mielenterveys ja se, miten sitä voitaisiin tukea. Paneelissa nostettiin esille mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden tärkeys ja niiden tämänhetkinen riittämättömyys. Myös rakenteelliset tekijät vaikuttavat nuorten mielenterveysongelmien taustalla. Näistä mainittiin esimerkiksi rakenteellinen rasismi sekä koulujärjestelmän aiheuttamat suorituspaineet. Panelistit jakoivat ajatuksen siitä, että nuorten mielenterveyden ongelmat tulee ottaa vakavasti, eikä nuoria saa jättää näiden asioiden kanssa yksin.  

“Mun mielestä on tosi hyvä muistaa aina se, että kun puhutaan yhdenvertaisuudesta, niin yksilöllä voi olla erilaisia tekijöitä, jotka asettaakin hänet huonompaan asemaan. Että hän ei lähde sieltä samalta lähtöviivalta. “ 

– Priska Kallio 

Toinen paneelin pääteemoista oli yhdenvertaisuus ja erityisesti sen toteutuminen koulumaailmassa ja sosiaalisessa mediassa. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että yhdenvertaisuus ei tällä hetkellä toteudu. Yhdenvertaisuuden huomioimisessa suurena haasteena nähtiin opettajien riittämättömät resurssit ja laajemmin aikuisten tuen puute. Yhdenvertaisuuden kannalta onnistumisena nostettiin esille tapahtumat, joissa on käytössä turvallisemman tilan periaatteet, sillä siellä panelistien kokemuksien mukaan yhdenvertaisuus otetaan tosissaan. 

“Mä oon kokenut, että kun on tehty semmosia paikkoja missä hyväksytään erilaiset ihmiset, niin se on kyllä vetänyt puoleensa tosi paljon erilaisista taustoista olevia ihmisiä paikalle. Ja siellä on ollut hyväksyvä ilmapiiri ja sä saat olla juuri sellainen, kun sä olet.” 

– Elena

Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa 

Paneelikeskustelijoiden mukaan nuoret tulisi ottaa paremmin mukaan päätöksentekoon, ja heiltä tulevia ajatuksia ja ehdotuksia tulisi kuulla entistä enemmän. Sosiaalinen media nostettiin keskustelussa erityisesti esiin, sillä siellä nuorilla olisi mahdollisuus saada ääntään kuuluviin. Kuitenkin erityisesti nuoret naiset kohtaavat sosiaalisessa mediassa paljon häirintää, tai nuorten mielipiteitä voidaan vähätellä heidän nuoren ikänsä vuoksi. 

“Tosi monesti nuoret vaiennetaan ihan heti sosiaalisessa mediassa. Ne on silleen “sä oot niin nuori, et sä tiedä mistään”.Mut sit samalla on taas silleen “kyllä sun pitäis alkaa oppii jo pitään huolta omista asioista.”

– Vuokko 

Taksvärkin työpajoihin aikaisemmin osallistuneilta nuorilta kerätyistä kommenteista kävi myös ilmi, että nuoret ovat huolissaan omasta ja kavereiden mielenterveydestä. Kun on huolissaan kavereiden mielenterveydestä, vertaistukena oleminen on tärkeää. Panelistit kuitenkin korostivat, että on tärkeää tunnistaa se, milloin kaveri tarvitsee ammattiapua, niin ettei itse kuormittuisi liikaa. 

“Joskus se mitä ystävänä oikeasti voi tehdä ja mikä voi auttaa on se, että auttaa saamaan sen mielen johonkin muualle”

-Julia Sangervo 

Kiitos paneelin osallistujille ja yleisölle! Taltiointi on nyt katsottavissa Youtubessa: Challengers paneelikeskustelu Taksvärkki ry:n Youtube-kanavalla.

Käy myös katsomassa nuorten ajatukset mielenterveydestä ja yhdenvertaisuudesta, sekä Challengers-ryhmän ja paneelin asiantuntijoiden yhteiset videot Instagramista @taksvarkki_challengers ja Tiktokista @taksvarkkiry. 

Yksitoista henkilöä poseeraavat mustan taustan edessä. Usealla heistä on kädessään ruusut. Osa ryhmästä seisoo, osa on heidän edessään kyykyssä ja yksi heistä istuu pyörätuolissa.
Paneelin järjestäjät ja asiantuntijat yhteiskuvassa paneelin jälkeen.

Paneeli, työpajat ja videot on toteutettu osana Taksvärkin Challengers-ryhmän Mun valinta vaikuttaa – mielenterveys ja yhdenvertaisuus nuorten elämässä-hanketta. Hankkeeseen on saatu Euroopan unionin Erasmus+ -hankerahoitusta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. 

Teksti: Liisa Kerola 

Kuvat: Pamela Aranen ja Liisa Kerola