Vaikuttamisopas

Olet vaikuttava! -menetelmäopas

Tässä on Taksvärkki ry:n Olet vaikuttava! -opas.

Kaikki tämän sivun tiedostot ovat pdf-muodossa.

Vaikuttamisoppaan liitteet

Tässä ovat kaikki Olet vaikuttava! -oppaan liitteet.

Liite 1: Vaikuttamispolun kaikki harjoitukset, pdf
Liite 2: Toisenlaista todellisuutta rakentamassa: apumoniste arvotyöskentelyyn, pdf (harjoitus 3)
Liite 3: Toisenlaista todellisuutta rakentamassa: arvolista ja yhteisörakennuksen kysymykset, pdf (harjoitus 3)
Liite 4: Juurisyiden jäävuori -moniste, pdf (harjoitus 5)
Liite 5: Linssin läpi: Nepalin kuvat ja niiden taustoitus, pdf (harjoitus 6)
Liite 6: Ongelmien juurilla: Tyttöjen ja naisten asema Sierra Leonessa, pdf (harjoitus 8)
Liite 7: Minä vaikuttajana -teokset: Adnan tarina, pdf (harjoitus 11)
Liite 8: Vaikuttamisen väylät -lisäharjoitus: Vaikuttamisen väylät -harjoitus, pdf,
Vaikuttamisen väylät -tulostusversio (A3), pdf & Vaikuttamisen esteet -tulostusversio (A4), pdf
Liite 9: Sanasto, pdf

Vaikuttamishahmoja
Olet vaikuttava! -oppaan vaikuttamishahmoja.

Vaikuttamiskortit

Vaikuttamiskorttien tulostusohjeet: Tulosta kortit A4-kokoiselle paperille pystysuuntaan. Lisää kaksi sivua arkille. Tulosta kaksipuoleisesti ja käännä lyhyen sivun kautta. Leikkaa paperit keskeltä.

Vaikuttamiskortit suomeksi, pdf

Vaikuttamiskortit suomeksi, tulostusversio pdf
Vaikuttamiskortit selkokielellä, tulostusversio pdf

Vaikuttamiskortit ruotsiksi, tulostusversio pdf
Vaikuttamiskortit englanniksi, tulostusversio pdf

Vaikuttamishahmojen kuvat, pdf (tulossa pian)