Studiematerial

Saknar du konkreta verktyg till förverkligandet av läroplanens mål angående global fostran? Dagsverke rf erbjuder mångsidiga metoder för att behandla frågor om barnens rättigheter, global utveckling och kritisk mediefostran. Materialet är i första hand riktat till högstadiet, andra gradens studier och olika ungdomsgrupper.

Bekanta dig med materialet och ta det i bruk!

Uppgifter för lektioner

Dagsverke har, för att stödja lärarnas arbete, skapat enkla övningar där teman kring global fostran behandlas. Nedan hittar du sju populära övningar. En del av övningarna kan lätt anpassas till distansundervisning.

Via övningarna kan man fundera på frågor om mänskliga rättigheter, ungdomars påverkansmöjligheter, globalt ansvar samt främjandet av likaberättigande i såväl Finland som i hela världen. Övningarna utvecklar världsmedborgarens kunskaper och färdigheter. Övningarna är riktade till lärare och ungdomsledare som arbetar med ungdomar. Övningarnas instruktioner och bilagor finns i PDF-format, som lätt kan skrivas ut.

Mera övningar hittar du på Dagsverkes kampanjsidor och på Läsloppets hemsida.

Syftet med uppgiften är att väcka tankar om barnens rättigheter. Vilka rättigheter är allra viktigast? Kan man över huvud taget säga att någon rättighet är viktigare än en annan?

Anvisningar för uppgiften: Diamanten för barnens rättigheter (pdf)
Bilaga: Rättighetskort (pdf)

Tid: 15 min.

Syftet är att fundera över prioriteringar i livet, en god framtid och hållbar livsstil. Uppgiften styrar tankarna mot globala orsaksrelationer som påverkar ungas välmående och till frågor omhållbar utveckling.

Anvisningar för uppgiften: Vad bär in i framtiden (pdf)
Bilaga: Konventionen om barnets rättigheter i korthet (pdf)

Tid: 30 min.

I uppgiften tänker man på vilka saker är livsviktiga för oss och vad vi kunde leva utan. Ur de tio viktiga sakerna, som tar sig som självklarheter, måste man välja fem som man vid behov kunde klara sig utan.

Anvisningar för uppgiften (pdf)

Bilaga: Ordlista (pdf)

Tid: 15 min.

I den här uppgiften som använder sig av dramainslag får deltagarna sätta sig in i en annan persons situation och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Var och en får en roll som man lever sig in i.Gå sedan igenom vad som förutsätts för ett gott liv och tänk på om de uppfylls för rollfiguren i fråga.

Instruktioner för uppgiften (pdf)

Bilaga: Lappar med roller (pdf)

Tid: 20 min.

I uppgiften får eleverna studera nyhetsrapporteringen kring samhälleligt påverkande och fundera på vem som kan påverka vad. Eleverna klipper ut bilder och artiklar om samhällelig påverkan i tidningar och tidskrifter, och skapar sedan ett kollage av dem.

Bilaga: Nyhetsöversikt (pdf)

Tid: 45–60 min.

I övningen reflekterar man, i ljuset av ungdomarna i de nepalesiska elevkårernas styrelser, varför och hur unga engagerar sig i samhällsfrågor och vad som hjälper dem att lyckas. Bekanta er med de två ungdomarnas berättelser som berättas i Rätten att vara jag -kampanjens kortdokumentär och bygg tillsammans en förståelse av ungdomars gemensamma målsättningar och olika sätt att motverka diskriminering. Målsättningen är att förstå hur unga kan vara aktiva och engagerade och verka för ungas rättigheter och likaberättigande. Övningen utvecklar kunskaper i interaktion och uppmuntrar till att reflektera över det egna agerandet.

Anvisningar för uppgiften (pdf)

Tid: 20–30 min.

Vad hindrar dig? -kampanj

Under läsåret 2021–2022 erbjuder Dagsverke rf finländska läroanstalter en ny kampanj Vad hindrar dig?

Vad hindrar dig? -kampanj behandlar diskriminering som riktar sig mot funktionsvarierade. Samtidigt visar vi hur alla kan vidta åtgärder mot diskriminering av personer med funktionsvariationer.

I kampanjen ”Vad hindrar dig?” berättar unga funktionsvarierade och icke-funktionsvarierade påverkare om sina tankar om påverkansarbete och om hinder i tillgänglighet. Via Dagsverke ingriper ungdomar i Finland tillsammans i diskriminering. 

På kampanjwebbplatsen finns det videor och ungas berättelser från Finland, Malawi, Nepal och Zambia samt anvisningar om hur att delta i kampanjen och Dagsverksinsamlingen. Det finns också läromaterial som fördjupar temat för lektioner. Se alla material på kampanjwebbplatsen.

Dagsverke från unga till unga

Mänskliga rättigheter gäller alla. Alla måste vara delaktiga i att påverka och besluta om saker.

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöder finländska ungdomar ungdomsorganisationernas arbete i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia. Ungdomsgrupper försvarar ungdomars lika rättigheter och uppskattningen av mångfald.

Målet med Dagsverkekampanjer är att öppna finländska elevernas ögon för ungdomarnas olika realiteter och hos dem väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch, en handbok för elever, kortdokumentär och videosnuttarna.

Dagsverkes frivilliga utbildare i global fostran kan bokas för besök i skolan. De kommer och håller verkstäder om nepaliska ungdomar och unga påverkare eller om barnets rättigheter. Skolan kan boka en utbildare för en lektion eller flera, eller till och med för en hel temadag.

Vad hindrar dig? -kampanjen drar igång i augusti 2021 och fortsätter ända till maj 2022.

Metodhandböcker

Dagsverke rf publicerar varje läsår ett omfattande studiematerial om det tema som utgör mål för årets Dagsverksinsamling. Allt material följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer och dess förverkligande i praktiken. De aktivitetsinriktade metoderna och uppgifterna är avsedda för lektioner i grundskolans sjunde till nionde klass och i andra stadiets läroanstalter. Materialet ges ut både på finska och svenska.

Handböckerna i papperform på finska kan också beställas från tilaus@taksvarkki.fi.

Alla våra tjänster och material är kostnadsfria för skolor. Vår globalfostransverksamhet finansieras med offentliga medel, så de medel som skolungdomar och studerande samlat in genom Dagsverkskampanjer används inte till global fostran.

Röster från världen bild

Röster från världen – metodhandbok om mediekunskap och global fostran (PDF-fil)

Röster från världen uppmuntrar till att granska den information och de värderingar och attityder som förmedlas via media. Den vidgar bilden av den globala södern genom användning av olika mediekällor och övningar där man utmanar stereotypier samt för in metoder kring hållbar utveckling i klassrummet. Guiden ger högstadie- och gymnasielärare konkreta verktyg för undervisning som stöder värderingarna och målen i grundskolans och gymnasiets läroplan för mediekunskap i global fostran.

Följande publikationer är tillgängliga på finska:
Oikeesti!-opas (PDF-fil på finska) – metodhandbok om barnets och ungdomarnas rättigheter. 
Maailman äänet (PDF-fil på finska) – metodhandbok om mediefostran.
Vaikuta! (PDF-fil på finska) – metodhandbok om ungdomarnas samhälleliga deltagande.
Fotonovela (PDF-fil på finska) – metodhandbok för behandling av historier med fotografier.
Sinun, minun, meidän mango (PDF-fil på finska) – sagotering över kulturgränser.

Se alla Dagsverkes publikationer på finska.