Studiematerial

Saknar du konkreta verktyg till förverkligandet av läroplanens mål angående global fostran? Dagsverke rf erbjuder mångsidiga metoder för att behandla frågor om barnens rättigheter, global utveckling och kritisk mediefostran. Materialet är i första hand riktat till högstadiet, andra gradens studier och olika ungdomsgrupper.

Bekanta dig med materialet och ta det i bruk!

Uppgifter för lektioner

Dagsverke har, för att stödja lärarnas arbete, skapat enkla övningar där teman kring global fostran behandlas. Nedan hittar du sju populära övningar. En del av övningarna kan lätt anpassas till distansundervisning.

Via övningarna kan man fundera på frågor om mänskliga rättigheter, ungdomars påverkansmöjligheter, globalt ansvar samt främjandet av likaberättigande i såväl Finland som i hela världen. Övningarna utvecklar världsmedborgarens kunskaper och färdigheter. Övningarna är riktade till lärare och ungdomsledare som arbetar med ungdomar. Övningarnas instruktioner och bilagor finns i PDF-format, som lätt kan skrivas ut.

Mera övningar hittar du på Dagsverkes kampanjsidor och på Läsloppets hemsida.

Syftet med uppgiften är att väcka tankar om barnens rättigheter. Vilka rättigheter är allra viktigast? Kan man över huvud taget säga att någon rättighet är viktigare än en annan?

Anvisningar för uppgiften: Diamanten för barnens rättigheter (pdf)
Bilaga: Rättighetskort (pdf)

Tid: 15 min.

Syftet är att fundera över prioriteringar i livet, en god framtid och hållbar livsstil. Uppgiften styrar tankarna mot globala orsaksrelationer som påverkar ungas välmående och till frågor omhållbar utveckling.

Anvisningar för uppgiften: Vad bär in i framtiden (pdf)
Bilaga: Konventionen om barnets rättigheter i korthet (pdf)

Tid: 30 min.

I uppgiften tänker man på vilka saker är livsviktiga för oss och vad vi kunde leva utan. Ur de tio viktiga sakerna, som tar sig som självklarheter, måste man välja fem som man vid behov kunde klara sig utan.

Anvisningar för uppgiften (pdf)

Bilaga: Ordlista (pdf)

Tid: 15 min.

I den här uppgiften som använder sig av dramainslag får deltagarna sätta sig in i en annan persons situation och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Var och en får en roll som man lever sig in i.Gå sedan igenom vad som förutsätts för ett gott liv och tänk på om de uppfylls för rollfiguren i fråga.

Instruktioner för uppgiften (pdf)

Bilaga: Lappar med roller (pdf)

Tid: 20 min.

I uppgiften får eleverna studera nyhetsrapporteringen kring samhälleligt påverkande och fundera på vem som kan påverka vad. Eleverna klipper ut bilder och artiklar om samhällelig påverkan i tidningar och tidskrifter, och skapar sedan ett kollage av dem.

Bilaga: Nyhetsöversikt (pdf)

Tid: 45–60 min.

I övningen reflekterar man, i ljuset av ungdomarna i de nepalesiska elevkårernas styrelser, varför och hur unga engagerar sig i samhällsfrågor och vad som hjälper dem att lyckas. Bekanta er med de två ungdomarnas berättelser som berättas i Rätten att vara jag -kampanjens kortdokumentär och bygg tillsammans en förståelse av ungdomars gemensamma målsättningar och olika sätt att motverka diskriminering. Målsättningen är att förstå hur unga kan vara aktiva och engagerade och verka för ungas rättigheter och likaberättigande. Övningen utvecklar kunskaper i interaktion och uppmuntrar till att reflektera över det egna agerandet.

Anvisningar för uppgiften (pdf)

Tid: 20–30 min.

Rätten att vara jag -kampanj

Under läsåret 2020–2021 erbjuder Dagsverke rf finländska läroanstalter en ny kampanj Rätten att vara jag.

Rätten att vara jag -kampanj behandlar diskriminering som unga möter. Via Dagsverke ingriper ungdomar i Finland och Nepal tillsammans i diskriminering. Under läsåret 2020–2021 lyfter kampanjen fram de nepalesiska ungdomarnas röster som talar för likaberättigande, samt uppmuntrar finska ungdomar att komma med och försvara barnens och ungas rättigheter.

På kampanjwebbplatsen finns det videor och ungas berättelser från Nepal samt anvisningar om hur att delta i kampanjen och Dagsverksinsamlingen. Det finns också läromaterial som fördjupar temat för lektioner. Se alla material på kampanjwebbplatsen.

Dagsverke från unga till unga

I Dagsverkskampanjen stöder finländska ungdomar nepalesiska unga som vill ändra på saker i sina samfund. De aktiva ungdomarna i Nepals elevkårer ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på hur man kan påverka. Nepalesiska ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar positiv förändring med hjälp av finländska unga.

Målet med Dagsverkekampanjer är att öppna finländska elevernas ögon för ungdomarnas olika realiteter och hos dem väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch, en handbok för elever, kortdokumentär och videosnuttarna.

Dagsverkes frivilliga utbildare i global fostran kan bokas för besök i skolan. De kommer och håller verkstäder om nepaliska ungdomar och unga påverkare eller om barnets rättigheter. Skolan kan boka en utbildare för en lektion eller flera, eller till och med för en hel temadag.

Rätten att vara jag -kampanjen drar igång i augusti 2020 och fortsätter ända till maj 2021. Under den tiden i Dagsverket samlar de finländska ungdomarna varor för de mångåriga utvecklingssamarbetsprojekten i Nepal.

Metodhandböcker

Dagsverke rf publicerar varje läsår ett omfattande studiematerial om det tema som utgör mål för årets Dagsverksinsamling. Allt material följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer och dess förverkligande i praktiken. De aktivitetsinriktade metoderna och uppgifterna är avsedda för lektioner i grundskolans sjunde till nionde klass och i andra stadiets läroanstalter. Materialet ges ut både på finska och svenska.

Handböckerna i papperform på finska kan också beställas från tilaus@taksvarkki.fi.

Alla våra tjänster och material är kostnadsfria för skolor. Vår globalfostransverksamhet finansieras med offentliga medel, så de medel som skolungdomar och studerande samlat in genom Dagsverkskampanjer används inte till global fostran.

På riktigt! – metodhandbok för behandling av barnets rättigheter

Handboken (PDF-fil) erbjuder meningsfulla och inspirerande redskap för att ta upp och behandla barnets rättigheter. Handboken innehåller 20 olika övningar, bland annat orienterande lekar, dramaövningar och inspiration till djuplodande funderingar på egen hand. På riktigt! lämpar sig särskilt för grundskolor. Obs! Innehållet i boken är från 2009. Skriv ut bilagorna här: bingobrickor (PDF-fil) ja dominobitar (PDF-fil).

Följande publikationer är tillgängliga på finska:

Maailman äänet (PDF-fil på finska) – metodhandbok om mediefostran.
Vaikuta! (PDF-fil på finska) – metodhandbok om ungdomarnas samhälleliga deltagande.
Fotonovela (PDF-fil på finska) – metodhandbok för behandling av historier med fotografier.
Sinun, minun, meidän mango (PDF-fil på finska) – sagotering över kulturgränser.

Se alla Dagsverkes publikationer på finska.