Studiematerial

Saknar du konkreta verktyg till förverkligandet av läroplanens mål angående global fostran? Dagsverke rf erbjuder mångsidiga metoder för att behandla frågor om barnens rättigheter, global utveckling och kritisk mediefostran. Materialet är i första hand riktat till högstadiet, andra gradens studier och olika ungdomsgrupper.

Bekanta dig med materialet och ta det i bruk!

Uppgifter för lektioner

Dagsverke har, för att stödja lärarnas arbete, skapat enkla övningar där teman kring global fostran behandlas. Nedan hittar du sju populära övningar. En del av övningarna kan lätt anpassas till distansundervisning.

Via övningarna kan man fundera på frågor om mänskliga rättigheter, ungdomars påverkansmöjligheter, globalt ansvar samt främjandet av likaberättigande i såväl Finland som i hela världen. Övningarna utvecklar världsmedborgarens kunskaper och färdigheter. Övningarna är riktade till lärare och ungdomsledare som arbetar med ungdomar. Övningarnas instruktioner och bilagor finns i PDF-format, som lätt kan skrivas ut.

Mera övningar hittar du på Dagsverkes kampanjsidor och på Läsloppets hemsida.

Uppgiften fokuserar på att fördjupa förståelsen för barnets rättigheter. Dramaövningen grundar sig på forumteatern. Man uppträder med korta föreställningar, och publiken kan påverka deras gång.

Anvisningar för uppgiften

Bilaga: Sagokort

Bilaga: Konventionen om barnets rättigheter i korthet

Tid: 45+ min.

Syftet med uppgiften är att väcka tankar om barnens rättigheter. Vilka rättigheter är allra viktigast? Kan man över huvud taget säga att någon rättighet är viktigare än en annan?

Anvisningar för uppgiften: Diamanten för barnens rättigheter
Bilaga: Rättighetskort

Tid: 15 min.

Syftet är att fundera över prioriteringar i livet, en god framtid och hållbar livsstil. Uppgiften styrar tankarna mot globala orsaksrelationer som påverkar ungas välmående och till frågor omhållbar utveckling.

Anvisningar för uppgiften: Vad bär in i framtiden (pdf)
Bilaga: Globala målen för hållbar utveckling (png)

Tid: 30 min.

I uppgiften tänker man på vilka saker är livsviktiga för oss och vad vi kunde leva utan. Ur de tio viktiga sakerna, som tar sig som självklarheter, måste man välja fem som man vid behov kunde klara sig utan.

Anvisningar för uppgiften

Bilaga: Ordlista

Tid: 15 min.

I den här uppgiften som använder sig av dramainslag får deltagarna sätta sig in i en annan persons situation och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Var och en får en roll som man lever sig in i.Gå sedan igenom vad som förutsätts för ett gott liv och tänk på om de uppfylls för rollfiguren i fråga.

Instruktioner för uppgiften

Bilaga: Lappar med roller

Tid: 20 min.

I uppgiften får eleverna studera nyhetsrapporteringen kring samhälleligt påverkande och fundera på vem som kan påverka vad. Eleverna klipper ut bilder och artiklar om samhällelig påverkan i tidningar och tidskrifter, och skapar sedan ett kollage av dem.

Bilaga: Nyhetsöversikt

Tid: 45–60 min.

Se först på de korta, cirka en minuter långa Ungas röster-videoklippen.
Efter att ha tittat på videorna, kan ni fundera på hurdana utmaningar sierraleonska ungdomar stöter på och vad de tycker om t.ex. skolgång och barnets rättigheter.

Anvisningar för uppgiften

Tod: 10–45 minuter beroende på hur många videoklipp man ser på och hur mycket tid som ges åt diskussionen.

Sinnesfrihet-kampanj

Under läsåret 2019–2020 erbjuder Dagsverke rf finländska läroanstalter en ny kampanj Sinnesfrihet.

Temat i kampanjen är unga påverkare och ungas välmående.

På kampanjwebbplatsen finns det videor, bilder och ungas berättelser från Nepal samt anvisningar om hur att delta i kampanjen. Det finns också läromaterial som fördjupar temat för lektioner. Se kampanjwebbplatsen här.

Dagsverke från unga till unga

I Dagsverkeskampanjen stöder finländska ungdomar nepalesiska unga som vill ändra på saker i sina samfund. De aktiva ungdomarna i Nepals elevkårer ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på hur man kan påverka. Nepalesiska ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar positiv förändring med hjälp av finländska unga.

Målet med Dagsverkekampanjer är att öppna finländska elevernas ögon för ungdomarnas olika realiteter och hos dem väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch, en handbok med lektionsuppgifter, kortdokumentär och videosnuttarna.

Dagsverkes frivilliga utbildare i global fostran kan bokas för besök i skolan. De kommer och håller verkstäder om nepaliska ungdomar och unga påverkare eller om barnets rättigheter. Skolan kan boka en utbildare för en lektion eller flera, eller till och med för en hel temadag.

Sinnesfrihet -kampanjen drar igång i augusti 2019 och fortsätter ända till maj 2020. Under den tiden i Dagsverket samlar de finländska ungdomarna varor för de mångåriga utvecklingssamarbetsprojekten i Nepal.

Metodhandböcker

Dagsverke rf publicerar varje läsår ett omfattande studiematerial om det tema som utgör mål för årets Dagsverkesinsamling. Allt material följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer och dess förverkligande i praktiken. De aktivitetsinriktade metoderna och uppgifterna är avsedda för lektioner i grundskolans sjunde till nionde klass och i andra stadiets läroanstalter. Materialet ges ut både på finska och svenska.

Handböckerna i papperform på finska kan också beställas från tilaus(at)taksvarkki.fi.

Alla våra tjänster och material är kostnadsfria för skolor. Vår globalfostransverksamhet finansieras med offentliga medel, så de medel som skolungdomar och studerande samlat in genom Dagsverkeskampanjer används inte till global fostran.

På riktigt! – metodhandbok för behandling av barnets rättigheter

Handboken erbjuder meningsfulla och inspirerande redskap för att ta upp och behandla barnets rättigheter. Handboken innehåller 20 olika övningar, bland annat orienterande lekar, dramaövningar och inspiration till djuplodande funderingar på egen hand. På riktigt! lämpar sig särskilt för grundskolor. Obs! Innehållet i boken är från 2009. Skriv ut bilagorna här: bingobrickor (pdf) ja dominobitar (pdf).

Följande publikationer är tillgängliga på finska:

Maailman äänet – metodhandbok om mediefostran.
Vaikuta! – metodhandbok om ungdomarnas samhälleliga deltagande.
FOTONOVELA – metodhandbok för behandling av historier med fotografier.
Sinun, minun, meidän mango – sagotering över kulturgränser.

Se alla Dagsverkes publikationer på finska.