Taksvärkin uusi Olet vaikuttava! -opas on ilmestynyt

Taksvärkin uusi Olet vaikuttava! -opas on ilmestynyt! Se on saatavilla sekä digitaalisena että painettuna versiona. Oppaan harjoitukset vahvistavat nuorten vaikuttamistaitoja ja kannustavat yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Menetelmät soveltuvat erityisesti yläkouluun, toiselle asteelle ja vapaa-ajan nuortenryhmille. Opas on täysin uudistettu painos Taksvärkin aiemmasta Vaikuta!-oppaasta.

”Nuoret kokevat, etteivät opi vaikuttamistaitoja koulussa tai vapaa-ajalla, minkä vuoksi oppaan harjoitukset kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön luokkahuoneessa tai vapaa-ajalla. Harjoitukset sisältävät lämmitteleviä elementtejä, jolloin harjoitusten käyttöönotto luokkatilassa on helppoa,” kommentoi oppaan tekijä Reetta Harkko.

Oppaan pääteemoja ovat kriittinen ajattelu, globaalien haasteiden juurisyiden tunnistaminen sekä vaikuttamiskeinojen harjoittelu.
”Näitä taitoja vahvistamalla on helpompi lähteä vaikuttamaan myös itse asiaan. Oppaassa pyritään tarjoamaan nuorille keinoja omannäköiseen vaikuttamiseen”, Harkko jatkaa.

Aitoja vaikuttamismahdollisuuksia

Sekä globaalien että lokaalien haasteiden takia on tärkeää tukea nuoria vaikuttamistaitojen opettelussa ja tarjota aitoja vaikuttamismahdollisuuksia.

”Vaikuttamistaitojen tulisi kehittyä ikävuosien varrella, niin etteivät vaikuttamismahdollisuudet olisi vain kertaluontoisia tai liian yksipuolisia. Nuoret voivat olla epätietoisia siitä, millaisia vaikuttamismahdollisuuksia on olemassa. Alaikäiset nuoret eivät voi vielä esimerkiksi äänestää vaaleissa, mutta olisi tärkeää näyttää heille muunlaisia vaikuttamisen keinoja”, Harkko pohtii.

Opas koostuu kolmesta eriteemaisesta luvusta ja 15 harjoituksesta. Osia oppaasta on selkosuomennettu. Harjoitusten kautta nuoret tutustuvat ikätovereidensa tekemään vaikuttamistyöhön Suomen lisäksi muun muassa Sierra Leonessa ja Nepalissa. Opas herätteleekin pohtimaan omaa kytkeytymistämme maailmanlaajuisiin ilmiöihin sekä sitä, miten voimme omalla toiminnallamme rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Opas tukee oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien (BI, GE, TT, UE, ET, YH ja FI) sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista. Oppaan toiminnalliset harjoitukset vahvistavat nuorten vaikuttamisen, aktiivisen kansalaisuuden ja kestävän kehityksen edistämisen taitoja.

Voit ladata oppaan verkkosivuiltamme tästä linkistä: Olet vaikuttava! -opas

Voit tilata painetun oppaan tilauslomakkeella tai tulla noutamaan uunituoreen oppaan Taksvärkin ständiltä Educa-messuilta 26.–27.1.2024.

Kuvassa on piirrettyjä nuoria oppaan kansikuvassa, junarata ja vaikuttamiseen liittyviä elementtejä.
Hulda Lähdenimen kuvitusta oppaan kansikuvassa.