Koronatilanne vaikuttaa Taksvärkin hankkeisiin globaalissa etelässä

Viimeisen vuoden aikana tilanteet Taksvärkin ohjelmamaissa ovat vaihdelleet. Suurimmassa osassa hankemaita on koettu eriasteisia liikkumiskieltoja ja mm. koulut ovat olleet suljettuina hetkellisesti tai pidempiä aikoja. 

Globaalissa pandemiatilanteessa Taksvärkki on toiminut joustavasti, jokaisen kumppanijärjestön kanssa erikseen hankemaiden tilannetta ja muutostarpeita tarkastellen. Koronatilanne on joissakin maissa aiheuttanut hankkeille ennennäkemättömiä haasteita ja viivästyksiä. Silti kaikki hankkeille varatut rahat tullaan käyttämään hanketoimintaan. Pääosin edistetään alkuperäisiä tavoitteita, mutta samalla huomioidaan koronatilanne ja vastataan uusiin haasteisiin. 

Koronarajoitusten yhteiskunnalliset ja inhimilliset seuraukset tulevat näkymään hankeyhteisöissä varmasti vielä vuosia eteenpäin, joten Taksvärkin ja muiden kansalaisjärjestöjen tuki globaalissa etelässä on nyt entistäkin tärkeämpää. 

5 nuorta koululuokassa, yksi pojista laittaa yhdelle tytölle pullosta desinfiointiainetta käsiin.
Käsien desinfiointia koululuokassa Nepalissa.

Kansalaistaitoja, maskeja ja virtuaalitapaamisia 

Guatemalassa tuettiin viime vuonna nuorten omaa koronaviestintää somessa ja nuortenryhmien virtuaalitapaamisia ostamalla heille nettiaikaa. Tämä johti lisäksi suunnittelemattomaan hyötyyn, sillä nettiaika mahdollisti monille myös etäkoulun käynnin. 

Hankkeeseen kuuluu nuorten kansalaistaitokoulutuksia, joista osa ehdittiin toteuttaa maskeja ja suojia käyttäen. Osa nuorista osallistui verkon välityksellä.  

Guatemalassa järjestettiin myös opettajille etänä oma koulutuspaketti ihmisoikeuksista ja vaikuttamistyöstä. 

Sambiassa ja Malawissa on noudatettu kokoontumisrajoituksia ja hygieniaohjeistuksia sekä käytetty ohjeistusten mukaisesti kasvomaskeja. Nuorten ryhmät ovat voineet kokoontua turvavälejä pitäen. 

Malawissa paikallisia päätöksentekijöitä osallistui hankkeen työntekijöiden kanssa koulutukseen vammaisinkluusiosta.

2  naista ja 4 miestä suuren pöydän ympärillä kasvomaskit päällä, koronatilanne vaatii pitämään turvälit.
Vammaisinkluusiokoulutukseen osallistuvia aikuisia Malawissa.

Kokoontumisrajoituksia, koulua ja vertaistukea  

Taksvärkin hankkeessa Nepalissa tuetaan koulujen oppilaskuntia ja parannetaan oppimisympäristöjä yhteisöjen eri toimijoiden yhteistyöllä. Hankkeen oli määrä päättyä vuoden lopussa, mutta hankalasta tilanteesta johtuen sitä päätettiin jatkaa vuoden 2021 loppuun saakka. Toiminnot, joita ei vuoden 2020 aikana pystytty toteuttamaan, on siirretty tälle vuodelle. 

Lisäksi Nepalissa tuetaan edelleen 15 yhteistyökoulua koronanvastaisissa toimissa, jotta ne voisivat pysyä auki ja vanhemmat lähettää lapsensa kouluun turvallisin mielin poikkeusoloista huolimatta. 

Hankekouluihin on rakennettu käsienpesupisteitä ja luokkahuoneiden ja muiden koulun tilojen pintoja puhdistetaan desinfiointiaineilla. 

2 poikaa pesee käsiä ulkona ison vesitankin edessä.
Käsienpesupiste koulun pihalla Nepalissa.

Koulua käydään useassa vuorossa ja pienemmissä ryhmissä. Oppilaat saivat kestomaskit ja oppilaskunta-aktiivit auttavat ja ohjeistavat desinfiointiaineen käytössä. Oppilaskunnat myös valmistavat itse desinfiointiainetta omien yhteisöjensä käyttöön.  

Erittäin tärkeitä ja hyvää palautetta saaneita kuukautisterveyskoulutuksia jatketaan Nepalilaissa vuonna 2021. Tytöille on myös jaettu suosittuja hyvän kuukautishygienian ja koulunkäynnin mahdollistavia kestositeitä. 

5 tyttöä koulupuvuissa pitelee käsissään kestositeitä.
Kestositeet mahdollistavat koulunkäynnin myös kuukautisten aikana.

Keniassa Taksvärkin hankkeen aloitus viivästyi reilusti. Loppuvuonna 2020 hankkeen työntekijät ja nuorten yhdistykset toimivat paikallisesti edistäen varotoimia ja koronatilanteeseen sopeutumista sekä jakaen tietoa koronan leviämisen estämiseksi. Nuorisofasilitaattorit tarjosivat kadulla eläville ja työskenteleville nuorille vertaistukea.  

Nuoret ovat innoissaan tänä vuonna alkavasta nuorelta nuorelle -hankkeesta. Siinä nuorten aktiivinen rooli pääsee vahvistumaan entisestään.  

Parempaa hygieniaa pystyttiin edistämään hankkimalla nuorten yhdistysten käyttöön käsidesiä ja vesitankit käsienpesua varten. Kaatopaikalla toimeentulonsa hankkivat nuoret saivat suojavaatteita ja -varusteita.  

Koronatilanne toi etänä toteutetun arvioinnin

Vuoden 2020 kesän ja syksyn aikana tehtiin arviointi Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmasta. Arviointi toteutettiin ensimmäistä kertaa etäfasilitoituna prosessina, jonka kenttäosuudet toteutettiin paikallisten kumppanijärjestöjen voimin. Lue lisää arvioinnin tuloksista ja tutustu koko prosessiin arvioinnin tekijöiden blogissa

2 poikaa esittelee desinfiointiaineita neljälle naiselle, koronatilanne saa pitämään turvavälit.
Nepalissa oppilaskunnat valmistavat itse desinfiointiainetta.

Kuvat: Taksvärkin ohjelman kumppanijärjestöt ECCA Nepal (englanninkielinen sivusto) ja CYECE Malawi (englanninkielinen sivusto).