Jokainen tyttö voi muuttaa maailmaa – Tyttöjen päivä 11.10.

YK:n kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10. nostetaan esiin tytöissä oleva potentiaali. Vuosittainen juhlapäivä tapahtumineen muistuttaa samalla syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia.  

Tyttöjen päivänä edistetään tyttöjen osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi tukemalla koulutusta ympäri maailman ja vaatimalla loppua syrjiville ennakkoluuloille. 

Tyttöjen poissaolot koulusta vähenivät Nepalissa 

Taksvärkin hankkeessa Nepalissa työskennellään kouluympäristön kehittämisen parissa. Paikallisten koulujen oppilaskunnat edistävät tasa-arvon toteutumista muun muassa puhumalla tyttöjen koulutuksen puolesta. Hankkeessa oppilaskuntien nuoret saavat koulutusta ja välineitä vaikuttaa.  

“Haitallisten asenteiden takia tyttöjen oikeudet eivät toteudu. Myös pojat kokevat syrjintää. Syrjintä loppuu vain, jos koko yhteisö osallistuu muutokseen”, muistuttaa oppilaskunnan hallituksen jäsen Ishika, 15. 

Kaksi nepalilaista tyttöä koululuokassa.
Ishika (oik.) kokee oppilaskuntatoiminnan tehneen hänestä rohkeamman puhujan ja vaikuttajan.

Nuoret puuttuvat syrjiviin rakenteisiin ja näyttävät vanhemmille mallia esimerkiksi kampanjoiden ja katuteatterin keinoin. Oppilaskuntien nuoret ovat kampanjoineet tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja lapsen oikeuksien puolesta. Samalla käsitellään rikotaan nuorten elämään vaikuttavia tabuja.

 ”Kuukautiset ovat vaiettu aihe Nepalissa. Kun meillä ei vielä ollut lepohuonetta tai tyttöjen vessaa, tytöt yleensä lähtivät koulusta kotiin heti, kun kuukautiset alkoivat”, kertoo koulunsa oppilaskunnan puheenjohtaja, 17-vuotias Chandani

Taksvärkin hankekoulujen oppilaskuntien vastuuhenkilöistä ja edustajista alueellisissa verkostoissa yli puolet on tyttöjä, mikä on osoitus tasa-arvon toteutumisesta oppilaskuntien sisällä.  

Oppilaskuntatoiminta vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta kouluissa sekä luo edellytyksiä toimivalle yhteistyölle oppilaiden, opettajien ja vanhempien ja kouluviranomaisten välillä. Tyttöjen oikeutta koulutukseen edistetään kunnollisten käymälöiden lisäksi lisäämällä tyttöjen tietoutta ja valmiuksia huolehtia kuukautishygieniasta. Tytöille osoitetut omat vessat mahdollistavat koulunkäynnin vähentämällä poissaoloja esimerkiksi kuukautisten aikaan. 

Tutustu Nepalin oppilaskuntien nuoriin Taksvärkki-kampanjan sivulla. Lue lisää Taksvärkin työstä Nepalissa.

Lisää päätösvaltaa tytöille Malawissa 

Malawissa Taksvärkin hankkeen tavoite on voimaannuttaa tyttöjä ja nuoria naisia. On tärkeää, että tytöillä on kyky tehdä informoituja päätöksiä ja valintoja elämässään.  

Malawissa koulutetaan tyttöjä sekä heidän vanhempiaan, opettajia ja kyläpäälliköitä. Myös nuortenryhmien ja tyttökerhojen toiminnan avulla tyttöjen tiedot ja päätösvalta kasvavat koulutukseen, seksuaalisuuteen sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuteen ja -terveyteen liittyvissä kysymyksissä.  

“Vanhempien kanssa puhumme lapsiavioliittojen vaaroista. Kerromme, ettei lasta voi pakottaa naimisiin. Naimisiinmeno ei ratkaise perheen ongelmia, vaikka niin toivotaan. Suurin osa täällä ajattelee kuten minä. Ihmisten tiedot ovat lisääntyneet ryhmämme ansiosta”, kertoo kotikylänsä nuortenryhmän puheenjohtaja Martha, 18. 

“Haluan tytöille mahdollisuuden kouluttautua pidemmälle ja päästä hyviin töihin. Jokaisella tytöllä on oikeus hyvään elämään. Ensimmäinen muutos tulisi tapahtua koulutuksen kautta.” 

Lapsiavioliitot ja teiniraskaudet ovat vähentyneet, kun nuoret ovat saaneet oikeaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -palveluista.  

Taksvärkin hankkeessa järjestetään äiti-tytär-leirejä, joilla äidit ja tyttäret miettivät yhdessä ratkaisuja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvän puhumattomuuden kulttuurin lopettamiseksi. Leireillä äidit ovat rohkaistuneet keskustelemaan tyttäriensä kanssa ja tyttäret ovat rohkaistuneet kysymään neuvoa äideiltään seksuaaliterveyteen liittyvistä kysymyksistä. Kokemuksesta vaikuttuneet äidit ovat perustaneet äiti-tytär-ryhmiä jatkamaan sukupolvien välistä keskustelua seksuaaliterveydestä. 

Useissa hankekylissä yhteisöjen perinteiset ja uskonnolliset johtajat ovat koulutusten myötä ryhtyneet tyttöjen oikeuksien puolestapuhujiksi ja hyödyntävät kylissä järjestettäviä tilaisuuksia muistuttaakseen kyläläisiä tyttöjen koulunkäynnin merkityksestä. 

“Jotkut vanhemmat eivät halua lähettää tyttöjä kouluun. Minusta tämä on väärin. Tytöt voivat tehdä samoja töitä mitä pojatkin”, toteaa malawilaisen nuortenryhmän jäsen Doreen, 19. 

Lue lisää Taksvärkin työstä Malawissa. 

Lue lisää aiheesta YK:n tyttöjen päivä -sivulta (englanninkielinen sivusto)

Tämän jutun pääkuvassa on malawilaisen nuortenryhmän jäsen Doreen.
Ishika, Chandani, Martha ja Doreen ovat kertoneet tarinansa Taksvärkki-kampanjoissa vuosina 2017–2020.