YK:n lukutaitopäivä juhlistaa lukemisen vapautta

Hyvää kansainvälistä lukutaitopäivää!

Lukutaito on laajalti tunnustettu ihmisoikeus. Kun vähitellen toivumme maailmanlaajuisesta pandemiasta, on hyvä huomata, että koko kriisin ajan olemme eläneet eriarvoisessa tilanteessa myös lukutaidon suhteen. Siirtyminen etäopetukseen on tarjonnut paljon hyvää ja luonut uusia käytänteitä, mutta samalla rajannut osalta oppimisen kokonaan.

Lukutaidolla onkin paljon merkitystä syrjäytymisen ehkäisemisessä, niin meillä kuin muuallakin. Lukutaito merkitsee vapautta ja luo valinnan mahdollisuuksia. Lukutaitoinen voi itse ohjata elämänsä suuntaa. Kun liikkuminen on rajoitettua, lukemalla voi matkustaa rajattomasti.

Read Hour ja Lukuralli osallistavat lukemaan

Lasten ja nuorten säätiö järjestää Suomessa jo kolmatta kertaa valtakunnallisen Read Hour -kampanjan, joka huipentuu YK:n lukutaitopäivänä 8.9. kaikkien yhteiseen lukutuntiin klo 19–20. Vanha sanonta ”Lue enemmän, luulet vähemmän” on nykyisen tietotulvan aikaan entistäkin osuvampi. Tarvitaan koko yhteisön yhteistä tahtoa, jotta uudet sukupolvet saavat nauttia yhä laajenevasta lukutaidosta. Siksi tällaiset medioissa esillä olevat lukutempaukset ovat paikallaan.

Lisäksi tarvitaan tietysti jatkuvaa kotien, koulujen ja kirjastojen työtä lukutaidon vaalimiseksi. Tähän työhön on kehitetty avuksi mm. Taksvärkki ry:n Lukuralli-kampanja, jossa koululaisia innostetaan lukemaan ja samalla pohtimaan lukutaidon merkitystä koko maailmassa. Neljän viikon mittaisen Lukurallin aikana oppilaita kannustetaan lukemaan mahdollisimman paljon – niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Lukemisen tukijoiksi hankitaan lukusponsoreita, joiden tehtävänä on tukea oppilaita lukemisessa ja samalla kerätä varoja Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeeseen Nepalissa.

Hankkeessa on osallisena 15 koulua Itä-Nepalissa. Siinä on tavoitteena lisätä oppilaiden osallistumismahdollisuuksia oman kouluympäristönsä ja yhteisöjensä kehittämiseen. Lisäksi kehitetään vammaisinkluusiota ja lisätään tietoisuutta vammaisten lasten ja nuorten oikeudesta koulutukseen.
Koko luokka kisaamaan

Lukurallin tueksi Taksvärkki ry on tuottanut opettajille materiaalipaketin, joka sisältää Lukurallin toteuttamiseen tarvittavat tiedotusmateriaalit ja oppituntiharjoituksia. Lisäksi koulut voivat halutessaan tilata luokille Lapsen oikeuksia toiminnallisesti käsittelevän työpajan, jota ohjaavat Taksvärkin vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajat.

Lukuralli tukee useita perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen tavoitteita ja sopii siksi moneen eri oppiaineeseen ja globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn oppilaiden kanssa. Lukuralliin voi osallistua niin yksittäinen luokka kuin laajempikin kouluyhteisö.

Pari vuotta sitten esimerkiksi lähes kaikki Haminan alakoulut ottivat osaa Taksvärkin Lukuralliin ja innostuivat samalla kisaamaan keskenään ahkerimman lukijaluokan tittelistä. Viime lukuvuonna koko Seinäjoen yhteiskoulu osallistui Lukuralliin perinteisen Taksvärkki-keräyksen sijasta. Sponsoreiksi hankittiin yhteisesti paikallisia tahoja, jotka tavallisesti olivat tarjonneet taksvärkkitöitä paikkakunnan nuorille.

Voit ilmoittautua helposti mukaan Lukuralliin sähköisellä lomakkeella. Ota myös käyttöösi muut Taksvärkin tarjoamat maksuttomat globaalikasvatuksen palvelut ja materiaalit.

Lukuiloa kaikille toivottaa
Marja Rikaniemi, Lukurallin koordinaattori

Teksti ja kuva: Marja Rikaniemi

Piirroskuvassa gaselli ja kirjapino ja teksti Lukuralli Läsloppet.