Vastuutehtäviä ja vaikuttamista oppilaskunnassa

Jos joku kuuntelisi ja ymmärtäisi nuorten ajatuksia, tunteita ja tulevaisuuden suunnitelmia, niin nuorten elämä olisi helpompaa. Nuoret voivat tarvita eri näkökulmia. Se voisi aktivoida ja motivoida heitä tulevaisuudessa. Mielestäni pääsyitä nuorten syrjäytymiseen ovat kouluttamattomuus, työttömyys ja köyhyys. Joten nuorille olisi tärkeää luoda työllistymismahdollisuuksia.

Olen ollut oppilaskunnan jäsen nyt kaksi vuotta. Tykkään kaikesta oppilaskunnan toiminnasta, mutta parasta on se, että me annetaan oppilaille mahdollisuus näyttää taitonsa. Kannustamme kaikkia ilmaisemaan itseään ja omia mielipiteitään.

Ennen kuin liityin oppilaskunnan hallitukseen, en uskaltanut esiintyä muiden edessä. Nyt pystyn puhumaan muiden edessä ja kertomaan ajatuksiani. Nykyään olen myös ystävällisempi muita kohtaan ja olen oppinut tekemään yhteistyötä muiden kanssa.

Oppilaskunnassa annamme kaikille mahdollisuuden osallistua toimintaan.

Neuvomme nuorempia oppilaita, kun heillä on ongelmia. Tuemme erityisesti niitä, jotka ovat ujoja eivätkä uskalla näyttää kykyjään tai esiintyä muiden edessä.

Opettajat voivat antaa hyviä neuvoja, mutta nuoret eivät uskalla kertoa tunteistaan avoimesti. Jos he eivät jaa tunteitaan muiden kanssa, heille voi tulla huono olo ja negatiivisia tunteita. Joskus taas opettajat eivät kuuntele nuoria.

Nepalilainen tyttö koulun seinän edessä.

Nepal on monikielinen, -etninen ja -kulttuurinen maa. Haluaisin lopettaa syrjinnän esimerkiksi kastin, uskonnon, kulttuurin, kielen, identiteetin tai sukupuolen perusteella. Jos tämä saadaan aikaan, niin maailmastamme tulee parempi paikka.

Haluaisin kannustaa kaikkia nuoria tulemaan kouluun, hankkimaan koulutuksen ja etsimään mahdollisuuksia. Nuoria, joilla on koulutus, kannustan jäämään Nepaliin ja työskentelemään ahkerasti. Koulutetut nuoret menevät ulkomaille töihin, joten koulutetusta työvoimasta on pulaa maamme kehittämisessä.

Tulevaisuudessa haluaisin olla asianajaja. Olen iloinen kun saan vastuuta oppilaskunnassamme. Opettajat, kaverit ja nuoremmat oppilaat luottavat minuun ja näin antavat minulle vastuutehtäviä.

Olen tyytyväinen, kun oppilaskunta onnistuu järjestämässään kampanjassa. Kun aloitan työskentelyn uusien ihmisten kanssa, minä epäröin ja minua jännittää, mutta kun työ saadaan valmiiksi, tunnen itseni voittajaksi.

*
16-vuotias Supriya on koulunsa oppilaskunnan hallituksen jäsen. Vapaa-ajallaan Supriya tykkää lukea romaaneja, novelleja ja runoja.  Supriya on yksi nepalilaisista nuorista, jotka esittelevät oppilaskuntien toimintaa nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi Taksvärkin Mielen vapaus -kampanjassa.