Vaikuttamisen taitoja

Nuorilla on halua toimia yhteiskunnallisten ja globaalien haasteiden puolesta ja rakentaa oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta. Taksvärkki ry:n Vaikuta! -työpajat antavat välineitä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön.

Vuoden 2018 Nuorisobarometri kertoo nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisääntyneen. Nuoret ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta, rasismista, syrjäytymisestä ja eriarvoistumisesta. Toisaalta nuorten optimistisuus on kasvussa, mikä on vaikuttamistyön kannalta positiivinen asia.

Nuoret Nepalissa pohtivat hyvin samanlaisia aiheita kuin nuoret Suomessa. Kiusaaminen, koulunkäynti, tulevaisuus, syrjintä, päihteet ja vaikeista asioista ääneen puhuminen ovat yleisiä huolenaiheita nuorten keskuudessa.

Esimerkkejä vaikuttamiseen Nepalin nuorilta

Suomeen Taksvärkki ry:n vieraaksi saapunut nuorisotoiminnan koordinaattori Ashmita Rai ohjasi nuorille viime syyskuussa neljässä kaupungissa työpajoja, joiden teemoina olivat nuorten oikeudet, vaikuttaminen ja oppilaskuntien vaikuttamistyö Nepalissa. Railla oli suomalaisille nuorille viestejä kotimaastaan. Työpajoissa Rai kertoi, kuinka nepalilaiset oppilaskunnat puuttuvat nuorten kohtaamiin haasteisiin, tarjoavat vertaistukea, toimivat kiusaamista ja syrjintää vastaan sekä saavat aikaan positiivisia muutoksia.

”Näen nuorissa itsessään merkittävää muutosta.”

”Epävarmoista nuorista on kasvanut itsevarmoja muutoksentekijöitä, jotka toimivat aktiivisesti kehittääkseen turvallista ja yhdenvertaista kouluympäristöä kaikille”, kertoo Rai työstään oppilaskuntien kanssa.

Yksi henkilö ulkona puun edessä.
Nuorisotoiminnan koordinaattori Ashmita Rai vieraili suomalaisissa kouluissa viime syksynä.

Tärkeitä tulevaisuuden taitoja globaalikasvatuksella

Globaalikasvatuksella voidaan vahvistaa nuorten osallisuudentunnetta lähiympäristöstä ja maailmasta. Se kannustaa nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina, edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta sekä herättelee purkamaan globaaliin etelään liittyviä stereotypioita.

Nuorilla on halua toimia ja vaikuttaa. Siksi on tärkeää rohkaista nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tukea ja antaa keinoja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

”Nuorisotoiminnalla on erityinen mahdollisuus toteuttaa globaalikasvatusta ja tarjota nuorille eväitä aktiiviseen kansalaisuuteen”, sanoo Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki.

”On tärkeää kannustaa nuoria aktiivisen toimijan rooliin ja auttaa näkemään, että omalla toiminnalla on merkitystä.”

Taksvärkki kannustaa nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen järjestämällä vaikuttamispajoja nuorisopalveluiden ja koulujen kanssa. Maailman tarkastelu useista eri näkökulmista avaa maailmankuvaa sekä kehittää maailmankansalaisen tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita.

”Asioihin on helpompi vaikuttaa kuin luulin”

Maailmankansalaisen taitoja voi harjoitella globaalikasvatuksen kautta, esimerkiksi osallistavan Vaikuta! -menetelmän avulla. Nuorilähtöistä tutkivaa oppimista ja ilmiöiden monialaista tarkastelua sisältävissä Taksvärkin Vaikuta! -työpajoissa harjoitellaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista.

2 nuorta maalaamassa Vaikuta -taidetta pöydän ääressä.
Marraskuussa Helsingissä järjestetyssä Vaikuta! -työpajassa vaikuttamisen keinoksi valittiin taide.

Vaikuta! -työpajassa nuoret valitsevat yhdessä jonkin kaikkia koskettavan haasteen ja keksivät siihen konkreettisia ratkaisukeinoja. Työvälineenä käytetään ongelmapuuta, jonka avulla yhdessä valittu haaste pilkotaan osiin ja mietitään sen syitä ja seurauksia. Lopuksi toimitaan taiteen, ilmaisun tai viestinnän keinoin haasteen ratkaisemiseksi. Menetelmä innostaa nuoria tarttumaan toimeen asioiden muuttamiseksi.

”Oli mukavaa kun saimme valita aiheeksi jotain, joka vaikuttaa meihin”, totesi eräs työpajaan osallistunut nuori.

Vaikuta! -pajoissa nuorilta saadussa palautteessa välittyy kiinnostus ja halu vaikuttaa. ”Saimme tietoa siitä mitä voimme tehdä paremman tulevaisuuden puolesta”, työpajoihin osallistuneet nuoret kertoivat. ”Voimme oikeasti vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.”

Artikkeli on julkaistu alun perin Nuorisotyö-lehdessä 3/2019.
Teksti: Saila Sieranoja ja Pamela Arslan

 

Kuinka ottaa globaalikasvatus osaksi nuorisotoimintaa?
Taksvärkin 3 vinkkiä:

#1 Tilaa koulutus nuorisotoimijoille

Taksvärkki ry kouluttaa globaalikasvatuksen teemoista ja maailmankansalaisen taidoista.

#2 Tilaa toiminnallinen työpaja nuorille

Vaikuta! -työpajassa pureudutaan nuorten kohtaamiin haasteisiin, etsitään ratkaisukeinoja ja toimitaan ongelman ratkaisemiseksi.

#3 Ota käyttöön Vaikuta! -menetelmäopas

Opas antaa välineitä nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön ja kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Tilaa koulutus, työpaja tai menetelmäopas maksutta tai kysy lisää: matti.pihlajamaa(@)taksvarkki.fi