Uusia näkökulmia globaaleihin teemoihin Taksvärkin kouluvierailijana

Etsitkö vapaaehtoistyötä, joka luo toivoa maailman tulevaisuutta kohtaan, osallistaa nuoria ja antaa heille työkaluja toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta aktiivisina maailmankansalaisina?

Taksvärkki ry hakee vapaaehtoisia globaalikasvatuksen kouluttajia tekemään kouluvierailuja peruskoulun yläluokilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kouluttajat vetävät oppilaille lapsen oikeuksia ja vaikuttamista käsitteleviä työpajoja ja kertovat Taksvärkin työstä sekä kuluvan lukuvuoden kampanjasta. Lue yhden vapaaehtoisen, Elinan, kokemuksista ja hae mukaan!

Perusasioista itseä kiinnostaviin aiheisiin

Elina, 27, törmäsi Taksvärkin vapaaehtoishakuun yliopiston sähköpostilistalla. Ilmoitus saavutti hänet sopivaan aikaan: hän etsi tapaa toteuttaa tärkeäksi kokemaansa yhteiskunnallista vaikuttamista omassa elämässään. Vapaaehtoiseksi hakeminen oli helppoa, ja Elinasta tuli Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluvierailija.

Taksvärkillä vapaaehtoisia kouluttavat tehtäviinsä globaalikasvatuksen asiantuntijat. Koronarajoituksista johtuen Elina osallistui ensimmäiseen koulutusviikonloppuunsa Zoomin välityksellä. Koulutuksessa lähdettiin liikkeelle perusasioista: ei haitannut, vaikka esimerkiksi sana ”globaalikasvatus” ei ollut entuudestaan tuttu. Kokemus yllätti hänet. ”Koulutusviikonlopun jälkeen hihkuin aivan onnessani kaikille, että Zoomissakin voi olla toimivaa ja kivaa tehdä hommia!” Elina nauraa. Ryhmässä vallinnut hyvä henki välittyi tietokoneen ruudun kauttakin.

Sittemmin Elina on osallistunut myös illan mittaisiin jatkokoulutuksiin. Niissä saa lisätietoa itseä kiinnostavista aihepiireistä. Koulutuksissa osallistujat pääsevät myös keskustelemaan ja kokeilemaan työpajojen harjoituksia. Lisäksi vapaaehtoisten käytössä ovat hyvät materiaalit itsenäiseen perehtymiseen.

Elina kuvaa koulutuksia ”yhdessä ihmettelyksi”. Hänestä on hienoa saada keskustella samanhenkisten ihmisten kanssa kaikille tärkeistä aiheista. Eri taustoista tulevat ja erilaisia kokemuksia omaavat ihmiset tarjoavat aina uusia näkökulmia ja oivalluksia. Kaikkien näkemykset ovat arvokkaita.

Onnistumisen kokemuksia kouluvierailuilla

Elina muistelee ensimmäistä kouluvierailuaan lämmöllä. Kyseessä oli Yhdenvertaisuus-työpaja 7. luokan oppilaille. Elinalla oli jo ennestään paljon kokemusta esiintymisestä ja ryhmänohjauksesta pitkäaikaisen partioharrastuksen ansiosta, mutta uuden tehtävän äärellä hermostutti silti. Zoomin käyttäminen aiheutti lisäjännitystä: ennen vierailua häntä mietitytti, miten osallistaminen ja keskustelun herättäminen etäyhteyksin onnistuisi.

Elina veti ensimmäisen työpajansa yhdessä toisen vastikään aloittaneen vapaaehtoisen kanssa, ja työpari saikin toisiltaan tukea ja kannustusta. Työpajasta jäi hyvä ja onnistunut olo. Luokassa syntyi keskustelua odottamattomasta aiheesta. Yllätys osoittautui positiiviseksi: lopputuloksena myös työpajan ohjaajat saivat teemaan uusia näkökulmia.

Sittemmin Elina on päässyt ohjaamaan työpajoja myös paikan päällä kouluilla. ”En tietenkään ole yllättynyt siitä, että nuoret ovat fiksuja. Yllättävää on ollut se, miten rohkeasti he lähtevät mukaan keskusteluun ja tehtäviin”, hän kertoo.

Monipuoliset teemat kiinnostavat

Taksvärkki tarjoaa kouluille seitsemää erilaista työpajaa, joissa käsitellään muun muassa nuortennäköistä vaikuttamista, lapsen oikeuksia, kriittistä mediakasvatusta ja vammaisten nuorten syrjintään puuttumista. Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia työtapoja.

Kun Elinan pitäisi valita suosikkiteema tai -työpaja, iskee valinnanvaikeus. Mieleen tulee Vaikuta!-työpajojen kokonaisuus, jonka järjestämiseen kuudesluokkalaisille hän osallistui viime keväänä. Vaikuta!-menetelmän työpajaharjoitukset antavat välineitä nuortennäköiseen vaikuttamistyöhön ja kestävän kehityksen toimintatapojen harjoitteluun. Nuoret johdatetaan useamman työpajan mittaiseen prosessiin, jossa tartutaan yhdessä valittuun ongelmaan ja toimitaan siihen puuttumiseksi.

Kokonaisuuteen, jonka ohjaamiseen Elina osallistui, kuului yhteensä neljä työpajaa. Oppilailla oli siis kunnolla aikaa paneutua omien vaikuttamisprosessiensa luomiseen ja toteuttamiseen. Vaikuttamista harjoiteltiin opettajan toiveesta ympäristönäkökulmasta, ja oppilaat saivat itse valita haluamansa lähestymistavan teemaan. ”Yksi ryhmä kävi keräämässä roskia koulun ympäristöstä ja teki niistä roskakaupunki-taideteoksen. Oppilaat tekivät myös hauskoja ja kantaa ottavia mainosvideoita. He olivat todella aktiivisia, mikä oli siistiä”, Elina hehkuttaa.

Seuraavaksi Elina haluaisi saada enemmän kokemusta erityisesti Maailman äänet -oppaan tematiikasta. Opas kannustaa tutkimaan kriittisesti median välittämiä arvoja, asenteita ja tietoa esimerkiksi globaalista etelästä ja antaa nuorille työkaluja globaalien ilmiöiden käsittelyyn. Myös lukuvuoden 2021–2022 Taksvärkki-kampanja Mikä sua estää? tuntuu kiinnostavalta, ja Elina kertookin oppineensa myös itse paljon uutta vammaisten kohtaamasta syrjinnästä ja syrjintään puuttumisesta.

Tietoja, taitoja ja ystäviä

Elina kertoo oppineensa Taksvärkin koulutuksissa ja kouluvierailuilla uusia näkökulmia ainakin globaaliin oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja mediakuvastoon – siis hyvin monenlaisiin teemoihin, jotka ovat kaikki Taksvärkin globaalikasvatuksen ytimessä.

Vaikka Elinalla onkin ollut roimasti esiintymiskokemusta jo ennestään, hän huomauttaa, että koskaan ei ole valmis esiintyjänä tai ryhmänohjaajana. Nyt hän jo tietää, että jokaisessa työpajassa vastaan tulee jotain odottamatonta. Yllättävien tilanteiden kohtaaminen vahvistaa itsevarmuutta ja kehittää sekä omaa että työpajan osallistujien ajattelua.

Kouluvierailutoiminta on myös hauska harrastus, jossa voi löytää ystäviä samanhenkisistä ihmisistä. Kouluvierailijoiden verkoston lisäksi vapaaehtoisen tukena on aluekoordinaattori, joka osallistuu esimerkiksi kouluvierailuiden varaamiseen ja suunnitteluun vapaaehtoisen toivomalla tavalla. Aluekoordinaattorilta ja globaalikasvatuksen suunnittelijoilta saa aina tarvittaessa apua itseä mietityttäviin kysymyksiin.

Vaikutetaan yhdessä!

Taksvärkillä vapaaehtoistoiminta on Elinan mukaan hyvin organisoitua ja mukana saa olla itselleen sopivalla panoksella. Muuttuvat elämäntilanteet ja voimavarat otetaan aina huomioon. Elina tekee vapaaehtoistyötä nyt toista vuotta, ja näkee omien sanojensa mukaan itsensä jatkamassa ”hamaan tulevaisuuteen”.

Kun Elinalta kysyy, mikä Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluvierailijana toimimisessa on parasta, vastausta ei tarvitse kauaa miettiä. ”Keskustelut ja täällä olevat ihmiset. Kaikki ovat ihania”, hän hymyilee. Niin muut vapaaehtoiset kuin aluekoordinaattorit ja globaalikasvatuksen suunnittelijatkin ovat ”hyviä tyyppejä”. Lisäksi jatkuva uuden oppiminen motivoi Elinaa.

Vapaaehtoistyö Taksvärkillä on juuri sitä, mitä Elina kaipasi elämäänsä: ”Kun tapaa muita ihmisiä, jotka pitävät samoja asioita tärkeinä kuin itse ja kokee vaikuttavansa positiivisesti maailmaan, se luo uskoa ja toivoa tulevaisuuteen.”

Taksvärkki hakee vapaaehtoisia kouluvierailijoita pääkaupunkiseudulle sekä Oulun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun alueille. Tule mukaan tukemaan nuorten aktiivista toimijuutta! Lue lisää täältä.

Teksti: Aino Hyppölä

Artikkeli on julkaistu aiemmin Vapaaehtoistyö.fi-sivustolla.