Uusi toiminnanjohtaja aloittaa uuden ohjelmakauden 2022–2025

Taksvärkin uusi toiminnanjohtaja Auli Starck aloitti tehtävässä joulukuun alussa juuri, kun Taksvärkki sai ulkoministeriön päätöksen ohjelmatuesta kaudelle 2022–2025. Nuorten merkityksellinen osallisuus kestävässä kehityksessä -ohjelmalle myönnettiin tukea haetun mukaisena.

”Iloisen uutisen myötä minulla on hyvät lähtökohdat aloittaa tehtävässä, kun toiminta on hyvällä pohjalla”, Auli tuumaa.

Hän muistaa osallistuneensa Taskvärkkiin koululaisena useana vuotena 80-luvulla sekä Taksvärkin olleen ensimmäinen kehitysyhteistyöjärjestö, josta hän tuli tietoiseksi.

Auli on työskennellyt aiemmin kehitysyhteistyöjärjestöjen palvelukeskus Kepassa (nykyisessä Fingossa), jolloin hänen työnkuvaansa kuului seurata ja tehdä yhteistyötä jäsenjärjestöjen, kuten Taksvärkin kanssa. Hän työskenteli Kepassa yhteensä 14 vuotta järjestökoordinaattorina, koulutussuunnittelijana ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntijana.

Kepasta hän siirtyi toiminnanjohtajaksi Vikesiin eli Viestintä ja kehitys -säätiöön vuonna 2018. Yhteistyö Taksvärkin kanssa jatkui mediakasvatuksen ja Vikesin Olen eurooppalainen -hankkeen tiimoilta. Vikes rahoittaa Taksvärkin nuorten Challengers-ryhmän kevään 2022 artivismi-projektia, jossa teemana on käsitellä taiteen keinoin muuttoliikettä.

Hän uskoo yhteistyön voimaan ja vaikuttavuuteen: ”Pienenä järjestönä Taksvärkin ei kannata yrittää pärjätä yksin. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa vaikutuspiirimme kasvaa huomattavasti.”

Nuorten vaikuttamistyön tukemista Suomessa ja ohjelmamaissa

Auli opiskeli aikoinaan Helsingin yliopistossa ympäristönsuojelutiedettä ja kehitysmaatutkimusta. Järjestötoiminta imaisi mukaansa jo opiskeluaikoina, jolloin hän päätyikin opiskelijajärjestön kehitysyhteistyön kautta Ghanaan ja tekemään gradua Etiopiaan. Hän on työskennellyt myös Kiinassa YK:n elintarvikeohjelmassa, jolloin hän oli mukana toteuttamassa ja hallinnoimassa maaseudun kehityshankkeita.

Taksvärkin toiminnassa häntä kiinnostaa tutun kehitysyhteistyön lisäksi kotimaan globaalikasvatustyö. Aulista on hienoa, että kotimaan globaalikasvatusta rahoitetaan UM:n ohjelmatuen kautta.

”Taksvärkin toiminnassa ilahduttaa juuri Suomessa ja globaalissa etelässä tehtävän työn yhdistäminen, mikä tarjoaa synergiaa. Asuinpaikasta riippumatta nuorten elämässä on yleensä jotain samaa, mikä tarjoaa samaistumispintoja ja vuorovaikutusmahdollisuuksia.”

Tämän hetken taitoskohtana hän pitää koronan vaikutusta toimintaan, ja miten sen vaikutukset tulevat näkymään jatkossa kehitysyhteistyössä. ”On kiinnostaa nähdä, mitä uudet etäyhteydet tuovat tullessaan vuoropuheluun ja miten opimme elämään uuden tilanteen kanssa.”

Uuden ohjelman kautta ilmastonmuutos tulee näkymään yhä enemmän Taksvärkin teemoissa. Vammaisteema on tullut jäädäkseen: ”Olen ilahtunut, että Taksvärkillä on ollut niin voimakas panostus vammaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja vammaisten nuorten huomioimiseen.”

Uutta Taksvärkissä on henkilöjäsenyys, eli toimintaa voi tukea tai siihen voi tulla mukaan myös muuten kuin jäsenjärjestöjen, kouluvierailujen tai keräyksen kautta. Henkilöjäsenyys onkin yksi tulevista kehittämiskohteista.

”Taksvärkkiä on viety ansiokkaasti eteenpäin eli tästä on suotuisaa jatkaa. Odotan innostuneena nuorten ja kaikkien taksvärkkiläisten parissa työskentelyä.”

Teksti ja kuva: Tanja Seppänen