Näin syntyi Challengers

Kun Milka Autio tuli töihin Taksvärkki ry:lle, yksi hänen tehtävistään oli miettiä, miten nuoria voisi saada entistä paremmin mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Taustalla oli halu tuoda Taksvärkin Nuorelta nuorelle -periaatetta entistäkin enemmän toiminnan keskiöön.

Taksvärkki pyrkii toimimaan nuorten ehdoilla ja nostamaan heidän ääntään kuuluviin. Milkan apuna ideoinnissa olivat järjestön vuoden 2020 kesätyöntekijät, joiden kanssa hän pohti, millainen Taksvärkin oma nuorten ryhmä voisi olla, mitä teemoja siellä voisi käsitellä ja miten.

Kesätyöntekijät tutustuivat erilaisiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja muiden toimijoiden vaikuttamisryhmiin. Tämän pohjalta alettiin miettiä, millaista ryhmää nuoret tarvitsisivat. ”Minulla oli alusta asti ajatus mahdollisimman matalan kynnyksen toiminnasta, johon mukaan lähtemiseen ei vaadittaisi aikaisempaa kokemusta tai suurta rohkeutta”, Milka kertoo. Moniin olemassa oleviin vaikuttamisryhmiin liittymiseen vaadittiin kirjallinen hakemus ja taitoa sanoittaa omia aiempia vaikuttamistekoja ja toiveita tulevalle. Taksvärkin ryhmästä haluttiin tehdä turvallinen paikka, josta nuori voi aloittaa oman vaikuttamismatkansa. Syntyi Challengers, 13–18-vuotiaiden nuorten vaikuttamisryhmä.

Koronapandemia vaikutti odottamattomalla tavalla

Alkuperäinen suunnitelma oli, että nuorten ryhmän toiminta alkaisi Helsingistä ja paikallisryhmiä perustettaisiin muihin kaupunkeihin mahdollisuuksien mukaan. Koronapandemia kuitenkin laittoi suunnitelmat uusiksi, kun kasvokkain tapaaminen ei ollutkaan mahdollisuus. Yllättävä käänne osoittautui hyväksi asiaksi: etätapaamisilla toiminta saatiin kertaheitolla ulotettua joka puolelle Suomea. Myös pikkupaikkakunnilta pystyttiin osallistumaan ryhmään ja ryhmä tavoitti nuoria, joilla ei olisi muuten ollut mahdollisuuksia lähteä mukaan. Milka nimittää Challengersia ryhmää 13-vuotiaan itsensä unelmaksi: ”Olen kotoisin pikkupaikkakunnalta, ja olisin kyllä kiinnostunut sen ikäisenä tällaisesta toiminnasta ja lähtenyt mukaan!”

Ryhmästä ei aiota tehdä jatkossakaan ainakaan täysin lähitapaamisiin perustuvaa. Keväälle on kuitenkin suunnitteilla leiriviikonloppu pääkaupunkiseudulla. Kasvokkain tapaaminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ryhmäsuhteita.

Vaikuttamista positiivisen kautta: Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja

Challengers-ryhmän historian ensimmäinen oma kampanja syntyi keväällä 2021, ja se kantaa nimeä Erilainen ja ylpeä siitä. Nuoret saivat itse päättää kampanjan aiheesta ja muodosta Taksvärkin keskeisten teemojen pohjalta. Lähtökohtana olivat nuorten omat kiinnostuksenkohteet ja kokemukset.

”Ensin pohdimme nuorten kanssa, mihin asioihin he tahtoivat vaikuttaa ja mitä he halusivat muuttaa maailmassa, yhteiskunnassa ja omassa ympäristössään”, Milka kertoo. Tältä pohjalta ehdotuksia teemaksi tulikin paljon. Valinnassa edettiin äänestämällä: ensin laajemmaksi aiheeksi valikoitui tasa-arvo, joka tarkentui syrjimiseen ja epätasa-arvoiseen kohteluun erilaisuuden vuoksi. Kampanjan nimeksi valikoitui niin ikään useiden ehdotusten joukosta Erilainen ja ylpeä siitä.

Kampanjan toteutuksessa nuoret jakaantuivat omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan kahteen ryhmään, joista toinen keskittyi sosiaalisen median sisältöjen ja toinen kouluille suunnattujen materiaalien tuottamiseen. Lopputuloksena syntyi nuorten näköisiä TikTok-videoita, sarjakuvia, julisteita ja tietovisa. Positiivinen lähestymistapa, joka näkyy ryhmän nimen lisäksi valmiissa sisällöissä, oli sekin nuorilta lähtöisin. ”Hei sinä! Sun ei tarvitse olla samanlainen. Ole vain oma itsesi!” kampanjajuliste kehottaa.

Milka huomauttaa, että kun halutaan aiheiden ja ideoiden tulevan täysin nuorilta, osallistaminen vaatii paljon suunnittelua. Vaivannäkö kannatti, sillä kevään palautteissa nuoret kiittelivät sitä, että kampanjan aihe ja sisällöt valittiin ja toteutettiin aidosti yhteistyössä nuorten kanssa. ”Olin tosi positiivisesti yllättynyt keväästä. Oli ihanaa nähdä, miten nuoret löysivät ryhmän. Näille nuorille Challengers saattoi olla ensimmäinen kosketus järjestötoimintaan ja järjestön kautta vaikuttamiseen”, Milka iloitsee.

Vaikuttaminen kuuluu kaikille

Milkalla on myös joitain ideoita Challengersin tulevaisuudelle. Hän haluaisi erityisesti, että nuorten vaikuttajien verkostoa rakennettaisiin suomalaisten ja Taksvärkin kehitysyhteistyöhankemaiden nuorten välille.

Challengers toteuttaa jo nykyisellään Taksvärkille tärkeää tehtävää eli nuorten äänen tuomista järjestön toimintaan. Milka haaveilee vertaisoppimiseen perustuvasta mentoritoiminnasta, jossa jo pidempään mukana olleet voisivat toimia ohjaajina muille nuorille. Toimintamallia hyödynnetään Taksvärkin hankemaiden nuortenryhmissä, ja se ilmentää käytännön tasolla Nuorelta nuorelle -periaatetta.

Tärkeintä Milkalle on, että Challengersiin olisi jatkossakin helppo tulla mukaan. Ryhmän tulisi säilyä matalan kynnyksen oppimismahdollisuutena kaikille nuorille, vaikka toiminta laajenisi. Sen pitäisi onnistua houkuttelemaan mukaan nuoria erilaisista taustoista. Moninaiset näkemykset ja kokemukset rikastuttavat toimintaa.

Milkalle kevät Challengersin parissa oli antoisa kokemus monestakin syystä. Hän myöntää, että on hyvin vaikeaa arvioida etukäteen, miten uuteen toimintaan lähdetään mukaan. Siksi nuorten innostus olikin ihana yllätys, joka motivoi häntä työssään. ”Oli mahtavaa saada toteuttaa tällainen projekti. Tämä on ollut työurallani hieno mahdollisuus, ja minulle on annettu vapaat kädet toteuttaa ideoitani”.

Milkan mielestä on myös ollut ilahduttavaa huomata, miten ryhmä tavoitti osallistujia ympäri Suomea. Paitsi arvokasta kokemusta vaikuttamisesta, nuoret ovat saaneet ryhmän kautta yhteyden toisiin, jotka ovat kiinnostuneita samoista teemoista. ”Sanoin aiemmin, että tämä olisi ollut 13-vuotiaan Milkan unelma. Onkin ollut hauskaa, että on voinut olla mahdollistamassa tätä jollekin muulle”, hän hymyilee.

Syksyllä 2021 Challengers-ryhmä tutustui mielikuviimme maailmasta ja eri lähteiden tapoihin kertoa siitä. Ryhmä valitsi teemoista yhden näkökulman, johon halusivat tällä kertaa vaikuttaa. Nuoret toteuttivat yhdessä media-alan ammattilaisen kanssa videon, joka julkaistiin joulukuussa. Tässä linkki videoon Taksvärkin YouTube-kanavalle.

Keväällä 2022 Challengers toteuttaa muuttoliikettä käsittelevän vaikuttamisprojektin taiteen keinoin. Lisätietoja kevään projektista (linkki uutiseen)

Nuorten Challengers-ryhmän logo
Nuorten Challengers-ryhmä

Teksti: Aino Hyppölä
Valokuva: Pamela Arslan