Moninaisuuden taitoja opeopiskelijoille!

Taksvärkin opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmä lähtee tulevassa toiminnassaan edistämään sitä, että opettajaopiskelijat saavat koulutuksessaan tarpeeksi globaalikasvatuksen työkaluja tulevaisuuden työelämään. Tänä vuonna painopisteenä vaikuttamistyössä on erityisesti opettajaopiskelijoiden moninaisuuteen liittyvä ymmärrys ja osaaminen.

Haluamme tulevaisuuden, jossa jokainen henkilö voi tuoda kouluun oman itsensä ja kaikkien moninaisuutta arvostetaan.

Taksvärkki ry:n syksyllä 2023 pitämillä ständeillä Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston tapahtumiin osallistuneet opettajaopiskelijat nostivat moninaisuuden, yhdenvertaisuuden, antirasismin ja dialogin edistämisen globaalikasvatuksen teemoiksi, joihin tarvitsevat eniten tukea. Teemat ovat olleet myös hyvin ajankohtaisia sekä kansallisessa poliittisessa keskustelussa että maailmanlaajuisten kehityskulkujen valossa.

Taksvärkin opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmä on lähtenyt selvittämään suomalaisen opettajankoulutuksen nykytilaa sekä pyrkii eri keinoin vaikuttamaan ratkaisujen löytämiseksi. Vaikuttajaryhmän jäsenet haluavat lisätä opettajaopiskelijoiden taitoja tunnistaa ja huomioida omaa ja toisten moninaisuutta opetuksessa, sen suunnittelussa sekä oppilaiden kohtaamisessa. Tämä koskee myös opettajien välisiä vuorovaikutussuhteita ja dialogisuuden rakentamista jo opettajaksi kouluttautumisen vaiheessa. Vaikuttajaryhmä toivoo herättävänsä opeopiskelijoissa tunnetta siitä, että heillä on opettajina valtaa ja mahdollisuuksia edistää moninaisuuden huomioimista ja yhdenvertaisuutta koulussa.

Ryhmän toiminnassa edistämme sitä, että opettajaopiskelijat arvostavat alan yhteisöllisyyttä ja saavat koulutuksessaan tarpeeksi työkaluja tulevaisuuden työelämään, erityisesti moninaisuuteen liittyen.

Globaalikasvatuksen, kestävän kehityksen ja moninaisuuden teemat ovat keskeisiä myös myös Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n edunvalvontatyössä. Vuonna 2024 Taksvärkin vaikuttajaryhmä suunnittelee ja toteuttaa vaikuttamistoimintaa yhteistyössä SOOLin kanssa. Suunnitelmissa on opettajaopiskelijoille suunnattuja työpajoja, joissa pohditaan yhdessä moninaisuuden teemoja, somekampanjointia sekä selvitystä siitä, miten moninaisuusteemat näkyvät tällä hetkellä opettajankoulutuksessa ympäri Suomea.

Kiinnostuitko? Tule mukaan! Ryhmään voivat liittyä varhaiskasvatuksen, luokan- tai aineenopettajat mistä tahansa yliopistosta. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Seuraavassa ryhmän etätapaamisessa keskiviikkona 14.2.2024 klo 17-19 suunnitellaan tarkemmin kevään toimintaa, tervetuloa mukaan!

Taksvärkin opettajaopiskelijoiden vaikuttajaryhmä aloitti toimintansa keväällä 2023. Lue lisää toiminnan lähtökohdista täältä.