Minä vaikuttajana: Adnan tarina

Olen Adna ja olen 16-vuotias Helsingistä. Käyn tällä hetkellä lukiota ja siirryn kesän jälkeen lukion tokalle. Olen erittäin kiinnostunut rasismin vähentämisestä ja tasa-arvoisuuden parantamisesta.

Uskon, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti sekä tasapuolisesti. Haluan auttaa luomaan yhteiskunnan, jossa jokaista yksilöä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta heidän taustastaan, rodustaan, uskonnostaan tai sukupuolestaan. Tällä tekstillä pyrin lisäämään tietoisuutta rasismista ja sen näkyvyydestä Suomessa sekä rasismin mahdollisista ehkäisykeinoista.

Rasismia esiintyy ympäri maailmaa ja valitettavasti myös Suomessa, vaikka Suomi tunnetaankin suvaitsevaisena sekä tasa-arvoisena yhteiskuntana. Rasismin syynä on yleensä ennakkoluulot, stereotypiat sekä syrjivät asenteet eri etnisiä ryhmiä kohtaan, jotka lopulta johtavat syrjintään tai jopa viharikoksiin. Suomessa rasismia kohdistuu maahanmuuttajiin, romaniväestöön, saamelaisiin sekä muihin vähemmistöihin.

Vaikka rasismia on Suomessa paljon, Suomessa on tehty monia toimenpiteitä rasismia vastaan sekä tasa-arvon edistämiseksi esimerkiksi lainsäädännön avulla. On silti tärkeää, että jokainen on rasismia vastaan ja pyrkii tunnistamaan sekä vastustamaan rasismia.

Rasismin vähentäminen on tosi tärkeää minulle, sillä olen kokenut rasismia ja tiedän omakohtaisesti, mitä vahinkoja ja kärsimystä se voi aiheuttaa yksilölle. Siksi on hyvin tärkeää, että jakaa tietoisuutta ja tarjoaa apua.

Myös sinäkin voit vaikuttaa! Tunnista, vastusta ja torju kaikenlainen rasismi ja pyri luomaan inklusiivisempi sekä tasa-arvoisempi yhteiskunta. Edistä tietoisuutta ja keskustele. Voi tuntua pelottavalta, mutta on tärkeää pitää mielessä, että miksi haluamme muutosta. Tehdään yhdessä parempi yhteiskunta!

– Adna, 16, Helsinki

Teemaviikko syrjintää ja rasismia vastaan

Kesällä 2023 pyysimme Taksvärkissä kesätöissä ollutta Adnaa kirjoittamaan ajatuksiaan vaikuttamisesta rasismia vastaan. Adnan yllä oleva tarina on osa Taksvärkin uutta Olet vaikuttava! -menetelmäopasta.

Olet vaikuttava! -opas harjoituksineen soveltuu hyvin käyttöön myös 18.–24.3.2024 vietettävänä syrjinnänvastaisena viikkona. Oppaan harjoitukset vahvistavat nuorten vaikuttamistaitoja ja kannustavat yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Oppaan avulla voi tutustua vaikuttamisen moniin keinoihin. Menetelmät soveltuvat erityisesti yläkouluun, toiselle asteelle ja vapaa-ajan nuortenryhmille.

Rasismin- ja syrjinnänvastainen viikko on muotoutunut 21.3. vietettävän YK:n rasismin vastaisen päivän ympärille. Tänä vuonna teemana on rasismiin puuttuminen.

Kuva: Ote Olet vaikuttava! -oppaan kansikuvasta, Hulda Lähdeniemi