Taksvärkki-kampanja kannustaa pohtimaan: mikä estää puuttumasta vammaisten kohtaamaan syrjintään?

Lukuvuonna 2021–2022 Taksvärkin kampanja keskittyy sekä keräyksessä että kouluvierailuissa vammaisinkluusioon ja vammaisten kohtaaman syrjinnän ehkäisyyn. Kampanjan nimi ”Mikä sua estää?” kutsuu jokaista kysymään itseltään, mikä juuri minua estää puuttumasta vammaisten kohtaamiin arkisiin ja rakenteellisiin epäkohtiin.

Työpajoissa tutustutaan muun muassa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen

Kampanjatyöpajoja on tilattavissa kolme erilaista: Yhdenvertaisuustyöpaja, Puhetta vammaisuudesta -työpaja, sekä Mikä sua estää? -työpaja. Yhdenvertaisuustyöpajan monipuoliset toiminnalliset tehtävät herättelevät oppilaat pohtimaan vammaisten kohtaamaa syrjintää ja antavat keinoja puuttua siihen. Työpajassa tutustutaan myös vammaisten oikeuksiin ja osallisuuteen liittyviin peruskäsitteisiin, kuten esteettömyys ja saavutettavuus.

Puhetta vammaisuudesta – ja Mikä sua estää? -työpajoissa pureudutaan syvällisemmin kampanjan teemoihin. Ne sopivat jatkotyöpajoiksi Yhdenvertaisuustyöpajan jälkeen tai sellaisille oppilasryhmille, joiden kanssa vammaiskysymyksiä on jo aikaisemmin käsitelty. Puhetta vammaisuudesta -työpajassa pyritään huomaamaan vammaisia syrjivä kielenkäyttö omassa arjessa. Työpajassa tarkastellaan esimerkiksi sitä, millaisiin ilmaisuihin mediassa saattaa törmätä. Kampanjan nimeä kantava Mikä sua estää? -työpaja tutustuttaa puolestaan vammaisaktivisteihin ja vammaisten omiin ääniin sosiaalisessa mediassa.

Oppituntitehtävissä kuuluvissa sekä vammaisten että vammattomien ääni

Työpajojen oppituntimateriaaleissa tutustutaan vammaisiin ja vammattomiin nuoriin vaikuttajiin sekä Suomessa että Taksvärkin kohdemaissa globaalissa etelässä. Mukana on videoviestejä Suomesta, Malawista, Sambiasta ja Nepalista. Nuoret kertovat videoviesteissä esimerkiksi unelmistaan ja vammaisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Oppituntitehtäviin kuuluu myös vammaisten sisällöntuottajien tileihin tutustumista, oman arjen esteettömyyden pohdintaa ja yhdenvertaisuuskysymysten syvempää puntarointia. Toiminnallisten oppitehtävien avulla pyritään esimerkiksi tunnistamaan vammaisten kohtaaman syrjinnän laajuus yhteiskunnassa ja pohditaan syrjinnän juurisyitä sekä keinoja puuttua siihen. Kampanjan oppituntimateriaaleja on ollut mukana tekemässä Taksvärkin tiimin tukena vammaisinkluusion asiantuntija Julianna Brandt. Voit lukea hänen haastattelunsa tästä.

Kampanjan tuotoilla edistetään vammaisten oikeuksia globaalissa etelässä

Taksvärkki-keräysten avulla tuetaan vuosittain nuorten toimintaa Taksvärkin kohdemaissa. Tämän vuoden Taksvärkki-keräyksen tuotolla nuoret  voivat jatkaa syrjinnän vastaista toimintaa ja puolustaa yhdenvertaisuutta yhteisöissään. Keräyksen tuottojen avulla paikalliset nuorisojärjestöt Guatemalassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa esimerkiksi kouluttavat nuoria ja aikuisia vammaisten oikeuksista. Kohdemaiden nuoriin ja heidän näkemyksiinsä vaikuttamisesta pääset tutustumaan työpajoissamme tai kampanjasivuillamme.

Vammaisuuteen keskittyvälle kampanjalle kysyntää koulumaailmassa

Kampanjan teemalle vaikuttaisi olevan tarvetta. Vammaisinkluusioon keskittyvä kampanjat ovat harvinaisia ei-vammaisjärjestöjen taholta. Kyseessä on siten askel kohti yhdenvertaisuutta, sillä tällä tavoin vammaisten oikeuksiin liittyvää keskustelu valtavirtaistuu.

Opettajilta ja opettajaopiskelijoilta pilotointivaiheessa saadun palautteen perusteella kasvattajat kaipaavat työkaluja vammaisuuden ja vammaisten kohtaaman syrjinnän käsittelyyn kouluissa. Aiheen käsittely esimerkiksi opettajaopinnoissa on koettu vähäiseksi. Moni on huolissaan esimerkiksi siitä, ettei osaisi käyttää oikeita puhetapoja ja sanoja puhuessaan asiasta.

Vammaisten syrjintä saattaa aiheena tuntua jännittävältä. Taksvärkki-kampanja tarjoaa opettajille konkreettisia työkaluja aiheen käsittelyyn. Kannustamme opettajia ja nuoria lähtemään rohkeasti mukaan kampanjaan. Tärkeintä on halu oppia lisää yhdessä! Kampanjan toivotaan lisäävän rohkeutta, jotta syrjintään osaa kiinnittää huomiota ja puuttua.

Huomioitavaa on sekin, että olemme kaikki kasvaneet vammaisia syrjivien puhetapojen ympäröimänä. Siten moni meistä käyttää arkipuheessaankin ilmaisuja, joiden ongelmallisuutta ei välttämättä hahmota. Myös tällaisen kielenkäytön tunnistamiseen on kiinnitetty huomiota kampanjan materiaaleissa.

Tutustu kampanjaan, osallistu keräykseen tai tilaa maksuton kouluvierailu!

Voit tutustua tarkemmin työpajoihin ja tilata kouluvierailijan täältä.
Taksvärkki-keräykseen osallistumisesta saat puolestaan lisätietoa täältä.

Jäitkö kaipaamaan lisätietoja kampanjasta tai Taksvärkin tekemästä globaalikasvatustyöstä? Kysy lisää Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijalta Auralta:

Aura Alarto
050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Teksti ja kuva: Noora Huttunen