Lukuralli innostaa lukemaan

Taksvärkki ry:n Lukuralli-kampanja innostaa koululaisia lukemaan ja herättelee pohtimaan lukutaidon merkitystä. Lukeminen vaikuttaa ratkaisevasti lapsen taitojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymiseen, ja on avain yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Neljän viikon mittaisen Lukurallin aikana oppilaita kannustetaan lukemaan mahdollisimman paljon – niin koulussa kuin vapaa-ajallakin.

Lukuralli sopii moneen eri oppiaineeseen ja globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn oppilaiden kanssa. Oppiainekohtaisten tavoitteiden lisäksi Lukuralli tukee myös perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen tavoitteita.

Lukurallissa opitaan lukutaidon merkityksestä ja lapsen oikeuksista, sekä tutustutaan nepalilaisten oppilaiden ajatuksiin ja koulunkäyntiin. Lukuralli on myös oiva mahdollisuus haastaa oppilaat lukemaan lisää vapaa-ajalla ja keskustelemaan teemoista myös kotona.

Miten Nepal liittyy Lukuralliin?

Lukusponsoreiden avulla Lukurallissa kerätään myös varoja Taksvärkki ry:n toimintaan Nepalissa. Lukuralliin osallistumalla suomalaiset lapset ja nuoret tukevat Taksvärkki ry:n monivuotista kehitysyhteistyöhanketta Nepalissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä kumppanijärjestö ECCA:n (linkki englanninkieliselle sivustolle) eli Environmental Camps for Conservation Awareness:in kanssa.

Hankkeessa on osallisena 15 koulua Itä-Nepalissa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden osallistumismahdollisuuksia oman kouluympäristönsä ja yhteisöjensä kehittämiseen sekä vahvistaa oppilaskuntien ja muiden koulutoimijoiden välistä yhteistyötä oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Lisäksi kehitetään vammaisinkluusiota ja lisätään tietoisuutta vammaisten lasten ja nuorten oikeudesta koulutukseen.

Ilmoittaudu mukaan Lukuralliin

Ilmoittaudu helposti mukaan Lukurallin oman sivuston sähköisellä lomakkeella tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen ilmoittautuminen@taksvarkki.fi.

Ota myös käyttöösi muut Taksvärkin tarjoamat maksuttomat globaalikasvatuksen palvelut ja materiaalit.

Alla oleva Lukurallin video on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Youtuben asetuksista (rataskuvio > tekstitykset > valinnat) voit kasvattaa tekstin kokoa.

Kuva: Lukuralliin osallistuvia oppilaita Postipuun koulussa.
Video: Taksvärkki ry:n Nepalin kehitysyhteistyöhankkeen itä-nepalilaisen yhteistyökoulun oppilaita.