Läsloppet uppmuntrar att läsa

Dagsverke rf:s kampanj Läsloppet uppmuntrar skolelever att läsa och väcker dem till att fundera över läskunnighetens betydelse. Läsning påverkar på ett avgörande sätt hur ett barns kunskap, fantasi och kreativitet utvecklas, det är nyckeln till samhälleligt engagemang.

Under det fyra veckor långa Läsloppet uppmuntras eleverna till att läsa så mycket som möjligt – såväl i skolan som på fritiden.

I Läsloppet lär man sig om barnens rättigheter och betydelsen av läskunskap, dessutom bekantar man sig med eleverna i Nepal.

Läsloppet och teman kring global fostran passar in i många olika läroämnen, där de på olika sätt kan behandlas med eleverna. Läsloppet är även ett ypperligt tillfälle att utmana eleverna till att läsa mera på sin fritid och diskutera Läsloppets teman också hemma.

Läsloppet och skolor i Nepal

Genom att delta i Läsloppet stöder finska barn och ungdomar Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt. Med hjälp av Lässponsorer samlar man i Läsloppet medel till Dagsverke rf:s arbete i Nepal. Projektet förverkligas i samarbete med Dagsverkes partnerorganisation ECCA (Environmental Camps for Conservation Awareness).

I projektet deltar 15 skolor i östra Nepal. Målsättningen är att förbättra elevernas möjligheter att delta i och påverka den egna närmiljön i skolan och i sina samfund, samt att stärka samarbetet mellan elevkårerna och andra aktörer i skolan, för att på så sätt förbättra inlärningsmiljön. Utöver det är målet att öka kunskapen om funktionsvarierade barns och ungas rätt till utbildning, och arbeta för att bättre inkludera dem i skolan

Anmälning till Läsloppet

Anmäl er till Läsloppet genom blanketten på Läsloppets webbsidan eller via epost till adressen ilmoittautuminen@taksvarkki.fi.

Du kan också läsa mera om Dagsverkes global fostran som erbjuder skolbesök ock studiematerial (metodhandbok och uppgifter för lektioner).

Videon (nedan) har textning på svenska, finska och engelska.

Foton: Studenter som deltar i Läsloppet.
Videon: Studenter från nepalesiska samarbetsskolan.