Kiitos vapaaehtoisille!

Hyvää kansainvälistä vapaaehtoisten päivää!

Taksvärkki ry:ssä toimii tänä lukuvuonna 27 mahtavaa globaalikasvatuksen kouluttajaa ja 8 osaavaa työryhmäläistä globaalikasvatuksen ja sen suunnittelun parissa.

Jo yli 3500 nuorta on kuluvan syyslukukauden aikana oppinut uutta lapsen oikeuksista ja aktiivisesta kansalaisuudesta vapaaehtoistemme ohjaamissa työpajoissa ympäri Suomea.

Jos kaipaat uutta näkökulmaa globaalien kysymysten käsittelyyn oppilaiden kanssa tai tarvitset työpajoja esimerkiksi teemapäivään voit tilata Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajan tällä tilauslomakkeella.

Taksvärkin toimintaa tukee myös toinen tärkeä vapaaehtoisten ryhmä. Olemme tänä vuonna jo seitsemättä kertaa mukana Kapua-hankkeessa, jossa vapaaehtoiset tiedottavat kehitysyhteistyön merkityksestä ja keräävät varoja suomalaisten järjestöjen työhön koulutuksen, terveyden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Kapua 2019 Etiopia -tiimissä kapuaa 20 upeaa ja aikaansaavaa muutoksentekijää. Kuvassa ryhmä on valloittamassa Etiopian korkeinta huippua. Kapua 2019 Etiopia -hankkeen yhteistyökumppanit Taksvärkin lisäksi ovat Kynnys ry ja Väestöliitto.

Kapua 2019 Etiopia tiimi ryhmäkuvassa.

Tänä vuonna olemme myös ensimmäistä kertaa mukana Oma Kapuassa. Oma Kapua 2020 Nepal -tiimissä 6 mahtavaa vapaaehtoista tukee työtämme nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Nepalissa.

Suurkiitos kaikille upeille Taksvärkin toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille! Teillä on valtava merkitys!

Kuvat: Saila Sieranoja ja Kapua