“Elämäni kääntyi 180 asteella” – Redes Juveniles 10 vuotta myöhemmin 

Redes Juveniles 10 vuotta myöhemmin -videoilla entiset nuorisoaktiivit muistelevat toimintaansa nuortenryhmissä Guatemalassa. Kahdeksan entisen nuorisoaktiivin videohaastattelut on nyt julkaistu Taksvärkin YouTube-kanavalla. 

Taksvärkin ja guatemalalaisen kansalaisjärjestö PAMIn ensimmäisessä yhteistyöhankkeessa, vuosina 2007–2011, perustettiin Redes Juveniles -nimiset nuorisoryhmät yhteensä kymmeneen kuntaan eri puolilla Guatemalaa. Nuorisoryhmien jäseniä koulutettiin mm. lasten oikeuksista, turvataidoista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Keskiössä olivat seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan eri muotojen tunnistaminen, lasten ja nuorten kohtaaman väkivallan näkyväksi tekeminen, ja selviytymistaidot uhkaavien tilanteiden ja väärinkäytösten varalle.

”Redes Juvenilseissa opin suhtautumaan ennakkoluulottomasti toisiin ihmisiin, koska meitä ei määrittele se, mitä meillä on tai mitä olemme saavuttaneet, vaan se, miten toimimme. Se, mitä teemme”, kertoo 29-vuotias Samuel Domis, joka osallistui verkoston toimintaan vuosina 2008–2010. 

Ryhmien toiminta oli nuorisolähtöistä ja koulutukset toteutettiin kriittisen pedagogian menetelmillä. Nuortenryhmät näkyivät paikallistasolla, ja nuorten viestit saivat hyvin näkyvyyttä paikallisissa medioissa. Ryhmät julkaisivat myös omia medioitaan: kaikki tuottivat nuortenlehteä, kahdella ryhmällä oli oma nuortenohjelma paikallistelevisiossa, ja kahdella oma ohjelmapaikka paikallisradiossa. Tiedotus- ja vaikuttamistyön lisäksi nuoret vetivät lastenoikeusryhmiä paikallisissa kouluissa. Malacatánin kuntaan perustetiin hankkeen vaikutuksella nuorisotoimisto, ja nuortenryhmien aktiivit pääsivät nuorisoedustajiksi paikallisiin lastensuojelumekanismeihin kuten kansalaisyhteiskunnan monitoimijaverkostoihin niillä paikkakunnilla, missä tällaisia mekanismeja oli olemassa. 

Hankkeen tärkein vaikutus tapahtui kuitenkin osallistujien henkilökohtaisella tasolla, kun nuoret muuttivat käsityksiään itsestään, ympäröivästä maailmasta ja mahdollisuuksistaan osana yhteiskuntaa.  

“Tämä kokemus merkitsi elämäni ja muutti sen hyvin positiivisella tavalla. Elämäni kääntyi 180 asteella”, Samuel Domis jatkaa.

Hanke tarjosi haastavissakin ympäristöissä eläville nuorille turvallisia tiloja kasvaa ja kehittyä yhteiskunnan jäseninä ja osana positiivista vertaisryhmää. Hankkeen piiristä nousi aktiivisia nuoria, jotka näkyivät paikallisyhteisöissä, hakeutuivat opiskelemaan yhteisöjensä kehityksen kannalta relevantteja aloja ja päätyivät työskentelemään yhteiskunnallisen muutoksen parissa. 

Redes Juveniles 10 vuotta myöhemmin

Redes Juveniles 10 vuotta myöhemmin -projekti toteutettiin entisen nuorisoverkostoaktiivin Barbara Zapetan aloitteesta. Hänen koordinoimanaan kahdeksan nuorisoryhmissä aikanaan toiminutta nuorta aikuista kuvasi videoklipit, joissa muistelevat kokemuksiaan osana PAMIn nuorisoverkostoa ja kertovat toiminnan vaikutuksista omaan elämäänsä. Yhteenvetona videoista voidaan todeta, että Redes Juveniles –toiminta tarjosi näille nuorille ainutlaatuisen positiivisen tilan kasvaa ja löytää oman potentiaalinsa. Kaikki kertoivat verkostolla olleen heille pysyviä ja loppuelämää määrittäviä vaikutuksia. 

“Redes Juveniles -toiminnasta sain kaikki ne johtajuuden ja osallistumisen työkalut, jotka vielä tänä päivänikin ovat minulle erittäin hyödyllisiä niin henkilökohtaisella tasolla kuin myös työssä ja sosiaalisessa elämässä.” kertoo 29-vuotias Astrid Joj videolla. Hän oli mukana Panajachelin Redes Juveniles -ryhmässä vuodesta 2007 alkaen. 

Katso videot Taksvärkin YouTube-kanavalla: Linkki Redes Juveniles -soittolistaan