Challengers-ryhmän hankkeessa rohkaistaan nuoria puhumaan mielenterveydestä ja yhdenvertaisuudesta

Taksvärkin 13–18-vuotiaiden nuorten vaikuttajien ryhmä Challengers on tarttunut ajankohtaisiin kysymyksiin uudessa Mun valinta vaikuttaa – mielenterveys ja yhdenvertaisuus nuorten elämässä -hankkeessa. Kaksivuotisessa hankkeessa tuodaan eri vaikuttamiskeinojen kautta kuuluviin nuorten ääntä mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden teemoihin liittyen. Taksvärkki on saanut hankkeeseen Euroopan unionin Erasmus+ Nuorten osallistumishanke -rahoitusta.

Hankkeen teemat ja toteuttamistavat suunniteltiin kevään 2023 aikaan yhdessä Challengers-ryhmän nuorten kanssa. Nuorten mielenterveys ja yhdenvertaisuus valikoituivat hankkeen teemoiksi ajankohtaisuutensa ja merkittävyytensä vuoksi. Vaikka näiden aiheiden voi ajatella koskettavan jokaista nuorta, ei nuorten ääni ja näkökulmat kuulu vaikuttamisryhmän osallistujien mielestä yhteiskunnallisessa keskustelussa tarpeeksi.

Hankkeen tavoitteiksi muotoituivatkin nuorten rohkaiseminen keskustelemaan kyseisistä teemoista, tietouden lisääminen aihepiiristä sekä nuorten ajatusten ja mielipiteiden tuominen kuuluviin muiden nuorten, aikuisten ja päättäjien keskuudessa.

Kuvakaappaus Challengers-ryhmän Zoom-videopuhelusta. Näytöllä kysymys Mitä mielenterveys tarkoittaa sinulle? ja sanoja kysymykseen liittyen. Oikeassa reunassa kolmen henkilön videokuvat.
Pohdintaa mielenterveydestä Challengers-ryhmän Zoom-tapaamisessa.

Moninaiset tavat vaikuttaa

Kaksivuotinen hankerahoitus antaa laajat mahdollisuudet edistää hankkeen teemoja erilaisten Challengers-ryhmän nuorten suunnittelemien ja toteuttamien vaikuttamisprojektien kautta. Syksyn 2023 aikana hanke starttaa kartoittamalla laajasti nuorten ajatuksia mielenterveydestä ja yhdenvertaisuudesta.

Nuorten ajatuksia kerätään nuorille suunnatun, netissä ja somessa jaettavan kyselyn avulla, jossa nuoret voivat anonyymisti kertoa mietteitään aihepiireistä. Lisäksi Challengers-ryhmä suunnittelee ja ohjaa työpajoja, joissa käytetyt toiminnalliset menetelmät rohkaisevat osallistuvia nuoria pohtimaan ja jakamaan ajatuksiaan teemoista. Nuorilta kerättyjä ajatuksia käytetään keväällä 2024 yhdessä asiantuntijoiden kanssa kuvattavien sosiaalisen median videoiden pohjana.

Kaksivuotisen hankekauden aikana teemoja tullaan nostamaan esille myös seminaarien ja paneelikeskustelujen sekä taideprojektin kautta.

Tieto kaiken taustalla

Kuten aikaisemmassakin Challengers-ryhmän toiminnassa, myös Mun valinta vaikuttaa -hankkeessa vaikuttamisprojektien lisäksi tärkeä osa toimintaa on luotettavan ja monipuolisen tiedon saaminen. Hankkeen aikana ryhmässä vierailee joukko mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoita, jotka tarjoavat nuorille näkökulmia vaikuttamisprojektien taustaksi.

Kuluvana syksynä ryhmässä syvennytään asiantuntijoiden johdolla erityisesti siihen, miten hankkeen teemat yhdistyvät toisiinsa ja millaisia tekijöitä teemojen ja nuorten kohtaamien haasteiden taustalla voi yhteiskunnassa olla. Ensimmäisenä vieraana ryhmään saapui Vanessa Grant Yeesi ry:n Muudi-hankkeesta. Vanessa toi ryhmälle tietoa erityisesti ulkonäkönsä vuoksi rasismia kokevien nuorten mielenterveyden kysymyksistä ja antirasismista.

Tulevilla toimintakausilla hankkeen aiheita syvennetään monipuolisesti erilaisista näkökulmista. Ryhmä tulee tutustumaan teemojen näkyvyyteen Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeissa mukana olevien nuorten elämässä sekä pohtimaan ympäristön ja luonnon vaikutusta nuorten mielenterveyteen.

Kuvakaappaus Challengers-ryhmän Zoom-videopuhelusta. Näytöllä rasismin mielenterveysvaikutukset -dia. Yläreunassa kolmen henkilön videokuvat.
Vanessa Grant vieraili ryhmän tapaamisessa kertomassa rasismin vaikutuksesta nuorten mielenterveyteen.

Jokaiselle nuorelle mahdollisuus vaikuttaa

Mun valinta vaikuttaa -hanketta suunnittelevat ja toteuttavat Challengers-ryhmän nuoret osallistujat Taksvärkin järjestökoordinaattorin ja koulutettujen nuorten vapaaehtoisten tukemina. Hankkeessa edistetään Challengers-ryhmän päätavoitetta tarjota nuorille areena oppia ja kokeilla vaikuttamista sekä pohtia monimutkaisiakin yhteiskunnallisia kysymyksiä turvallisessa ympäristössä.

Nuorten oman toimijuuden ja osallisuuden edistäminen ovat peruspilareita Challengers-ryhmän lisäksi myös muussa Taksvärkin toiminnassa niin Suomessa kuin kehitysyhteistyöhankkeissa maailmalla. Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja tietävät itse parhaiten, mihin haluavat vaikuttaa ja millä tavoin.

Hankkeen teemat ovat mitä ajankohtaisimmat ja jokaista nuorta koskettavat. Teemojen edistämistäkin tärkeämpää Challengers-ryhmän toiminnassa on kuitenkin jokaiselle nuorelle tarjottava mahdollisuus osallistua vaikuttamistoimintaan omana itsenään.

Kiinnostuitko toiminnasta? Löydät lisätietoa nuorten ryhmästä ja ilmoittautumisohjeet Challengers-ryhmän sivulta!

Hankkeen edistymistä voi seurata Challengers-ryhmän Instagram-sivulta.

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Teksti: Milka Autio