Aiemmat kampanjat

Esittelemme tällä sivulla lyhyesti aiempia kampanjoitamme.

Oikeus olla minä, Taksvärkki-kampanja 2020–2021

Lukuvuoden 2020–2021 Oikeus olla minä –kampanjassa keskusteltiin syrjinnästä Nepalin nuorten kanssa. Syrjintä, kiusaaminen ja sukupuolten välinen epätasa-arvo ovat nuoriin vaikuttavia ongelmia kaikkialla maailmassa. Nepalissa kaikki nuoret eivät pääse kouluun ja perinteiset sukupuoliroolit määrittelevät usein nuoren tulevaisuutta. Vähemmistöihin kuuluvat nuoret, kuten muunsukupuoliset ja vammaiset, kohtaavat ennakkoluuloja. Kampanjan liittyvän keräyksen tuloilla tuettiin paikallisia oppilaskuntia, jotka järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä yhdenvertaisuudesta ja vaikuttamisesta.

Muraali koulun seinällä Nepalissa.
Muraali koulun seinällä Nepalissa. Kuva: Pamela Arslan

Mielen vapaus, Taksvärkki-kampanja 2019–2020

Lukuvuoden 2019–2020 Mielen vapaus –kampanjassa tutustuttiin nepalilaisiin nuoriin ja heidän vaikuttamistyöhönsä. Kiusaaminen, syrjintä, epävarmuus tulevaisuudesta ja sukupuolten epätasa-arvo ovat nuoriin vaikuttavia ongelmia Nepalissa. Tyttöjen koulunkäynnin haasteena ovat lisäksi kunnollisten vessojen puute ja kuukautisiin liittyvät tabut. Kampanjan liittyvän keräyksen tuloilla tuettiin paikallisia oppilaskuntia, jotka järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä vaikuttamisesta. He ovat esimerkiksi rakentaneet lepohuoneita ja tyttöjen vessoja sekä oppineet hygieniasta. Taksvärkki ry:n nepalilainen kumppanijärjestö Environmental Camps for Conservation Awareness (ECCA) toteutti hanketta paikan päällä.

Kuvassa Sagma nepalilaisessa koulussa. Kuva: Pamela Arslan
Nepalilaisia koululaisia. Kuva: Pamela Arslan

Ole rohkea, Taksvärkki-kampanja 2018–2019

Lukuvuoden 2017–2018 Ääni tytöille –kampanjassa teemana oli nuoriin kohdistuvaan syrjintään puuttuminen Sambiassa. Nuoret kohtaavat syrjintää koulussa, kotona ja kadulla. Esimerkiksi köyhempien perheiden tytöt, pakolaisperheisiin syntyneet, kadulla elävät tai vammaiset nuoret eivät saa tarvitsemaansa koulutusta ja terveydenhoitoa. Kampanjakeräyksen tuloilla tuettiin paikallisia nuorisoneuvostoja, jotka puolustavat heikossa asemassa olevien oikeuksia ja kannustavat toimimaan syrjintää vastaan. Taksvärkki ry:n sambialainen kumppanijärjestö Barefeet Theatre toteutti hanketta paikan päällä.

Viisi sambialaista nuorta ryhmäkuvassa.
Sambialaisia nuoria. Kuva: Pamela Arslan

Ääni tytöille, Taksvärkki-kampanja 2017–2018

Lukuvuoden 2017–2018 Ääni tytöille –kampanjassa tutustuttiin malawilaisten tyttöjen elämään. Tyttöjen koulutusta ei ole perinteisesti pidetty Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien. Teiniraskaudet, nuorten painostaminen naimisiin ja lapsityö ovat yleisimmät syyt koulunkäynnin keskeytymiseen. Kampanjan liittyvän keräyksen tuloilla tuettiin tyttöjen ja nuorten omien ryhmien perustamista Malawin kylissä, jotta tytöt voisivat kouluttautua ja päättää itseään koskevista asioista. Rohkeat nuoret toimivat roolimalleina ja pyrkivät parantamaan tyttöjen elämää. Taksvärkki ry:n malawilainen kumppanijärjestö Centre for Youth Empowerment and Civic Education (CYECE) toteutti hanketta paikan päällä.

Malawilaisia tyttöjä pelaamassa käsipalloa.
Malawilaisia tyttöjä pelaamassa käsipalloa. Kuva: Pamela Arslan

Yksi päivä muutokseen, Taksvärkki-kampanja 2016–2017

Lukuvuoden 2016–2017 Yksi päivä muutokseen –kampanjassa tutustuttiin kenialaisten katulasten ja -nuorten elämään. Kenian kaupungeissa on kymmeniä tuhansia katulapsia, joille kadut ovat elinympäristö ja toimeentulon lähde. Keräyksen tuloilla tuettiin kenialaisten katunuorten omia yhdistyksiä sekä elämäntaito- ja ammattikoulutusta Keniassa, jotta katunuoret saisivat vertaistukea, oppisivat ammatin ja kykenisivät ansaitsemaan rahaa työllään. Kouluissa järjestetyissä työpajoissa opittiin myös lapsen oikeuksista. Taksvärkki ry:n kenialainen kumppanijärjestö Undugu Society of Kenya toteutti hanketta paikan päällä.

Kenialaisia koululaisia luokkahuoneessa.
Kenialaisia koululaisia.