Dagsverksinsamling

Alla måste vara delaktiga i att påverka och besluta om saker. Dagsverke främjar ungas chanser att delta i utvecklingen av det egna samhället. Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen 2023–2024 kan de ungdomsgrupper fortsätta sitt arbete med att främja likaberättigande i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia.

Ystävykset Fatu ja Mabinty ottavat selfietä.

Hur ser en rättvis framtid ut?

Varje ung människa har rätt att påverka sin egen framtid. De unga är inte bara framtiden utan också nuet, och därför är det viktigt att garantera lika möjligheter att påverka för alla redan idag. Dagsverkskampanjen 2023–2024 handlar om ungas påverkansarbete och tankar om framtiden.

I kampanjen ”Du är effektfull berättar ungdomar från Sierra Leone om sitt påverkansarbete, utmaningar relaterade till det samt deras visioner för framtiden. 

Sierra Leones ungdomar drömmer om utbildning, arbete, jämställdhet och en fredlig framtid. Fattigdom, korruption, ojämlikhet och klimatförändringar har dock hämmat skolgången, framtidsutsikterna och deras möjligheter att påverka. Inbördeskriget som började 1991 och varade i 11 år förstörde deras hemland nästan fullständigt och berövade många på deras barndom och ungdom. Livet komplicerades också avsevärt av ebolaepidemin 2014–2015, då till exempel skolgången avbröts i nio månader.

Men samtidigt har man lyckats lösa många problem och folket arbetar för Sierra Leones framtid. Sierra Leones samhällsengagerade ungdom främjar jämlikhet och inkludering av personer med funktionsvariationer, ingriper i skadliga system och förebygger könsbaserat våld. De anordnar diskussionsprogram på radio, utbildar tonåringar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, talar om flickors och funktionsvarierades rättigheter i sina samhällen och utmanar myndigheterna att agera enligt principen för likaberättigande.

Dagsverke rf främjar förutsättningarna för ungdomar att delta i utvecklingen av det egna samhället. Tack vare de medel som samlats in under Dagsverket kan vårt arbete fortsätta. Insamlingsintäkterna används för att finansiera vårt utvecklingssamarbete. Förutom Sierra Leone stödjer vi ungdomars inkludering och mänskliga rättigheter i Guatemala, Kenya, Malawi, Moçambique, Nepal och Zambia.

Låt oss göra morgondagen rättvis för alla.

Dagsverksinsamling och Du är effektfull -kampanj

Bekanta dig med de unga påverkarna och Dagsverksinsamlingens målsättningar på Du är effektfull -kampanjens sida. På kampanjsidan hittar du ungdomarnas videohälsningar samt anvisningar till skolor som deltar i Dagsverksinsamlingen. På sidan kan man även ladda ner eller skriva ut lektionsövningar där man fördjupar sig i kampanjens teman.

Utmaningarna är globala och gemensamma. Tillsammans kan vi lösa dem. Genom att delta i Dagsverksdagen är du med och arbetar för att skapa en rättvisare värld!

Dagsverke från unga till unga

Målet med Dagsverkskampanjer är att uppmuntra till ett aktivt medborgarskap och väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverksinsamlingen stöder de finländska ungdomarna Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt och ungdomsgrupper. De aktiva ungdomarna ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på hur man kan påverka. Ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar positiv förändring. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch och handbok för elever. Videosnuttarna kan ses på Dagsverkes webbsidan. Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.

Dagsverke rf:s tillstånd nr RA/2021/1029 för penninginsamling är utfärdat av Polisstyrelsen. Insamlingstid och -område: från 13.8.2021, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2023/3754 är beviljat av Ålands landskapsregering. Giltighetsstid och -område: 1.8.2023–31.7.2024., landskapet Åland.

Behöver du råd om Dagsverksinsamlingen?
Ta kontakt!

Milka Autio
organisationskoordinator
ilmoittautuminen@taksvarkki.fi
p. 050 341 5507

”När jag lyckas påverka, ger det mig styrka och pepp att påverka mer.” Fatu, 15, Sierra Leone

Tidigare Dagsverkskampanjer

Läs mera om unga påverkare, se videor och ladda ner eller skriva ut lektionsuppgifter.

Obs! Dessa kampanjsidor uppdateras inte längre.

Vem bryr sig?, Dagsverkskampanj 2022–2023

Vad hindrar dig?, Dagsverkskampanj 2021–2022

Rätten att vara jagDagsverkskampanj 2020–2021

Sinnesfrihet, Dagsverkskampanj 2019–2020

Var modigDagsverkskampanj 2018–2019

En röst för flickornaDagsverkskampanj 2017–2018

En dag för förändringDagsverkskampanj 2016–2017

Utbildning river murarDagsverkskampanj 2015–2016