Dagsverksinsamling

Alla måste vara delaktiga i att påverka och besluta om saker. Dagsverke främjar ungas chanser att delta i utvecklingen av det egna samhället. Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen 2022–2023 kan de ungdomsgrupper fortsätta sitt arbete med att främja likaberättigande i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia.

Neljä nepalilaista nuorta keskustelee pöydän ääressä, Taksvärkki kampanjan kuva..
Ishika och Ashmita påverkar i elevkårs styrelse.

Varje ung människa har rätt att vara med och påverka

Vem bryr sig? -dagsverkskampanjen fokuserar på ungas möjligheter att påverka. Vi vill uppmuntra unga människor att pröva sig fram och hitta egna sätt att göra skillnad. I Dagsverksinsamlingen läsåret 2022–2023 stöder man ungdomsgrupper i alla Dagsverkes projekt.

Att främja global rättvisa är viktigt för unga människor. Alla ungdomar har ändå inte samma möjligheter att påverka. I Vem bryr sig? -kampanjen berättar unga påverkare om sina tankar om påverkansarbete och om hinder i tillgänglighet.

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöds ungdomsorganisationernas arbete i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia. Ungdomsgrupper försvarar ungdomars lika rättigheter och uppskattningen av mångfald. Icke-diskriminering är en nyckelprincip för grupperna.

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöds unga människors möjligheter att påverka i projektländerna, t.ex. genom kamratutbildare, utbildningar och olika kampanjer. Ungdomar arbetar tillsammans med vuxna och beslutsfattare. Detta kommer att medföra förändring.

Dagsverksinsamling och Vem bryr sig? -kampanj

Bekanta dig med de unga påverkarna och Dagsverksinsamlingens målsättningar på Vem bryr sig? -kampanjens sida. På kampanjsidan hittar du ungdomarnas videohälsningar samt anvisningar till skolor som deltar i Dagsverksinsamlingen. På sidan kan man även ladda ner eller skriva ut lektionsövningar där man fördjupar sig i kampanjens teman.

Utmaningarna är globala och gemensamma. Tillsammans kan vi lösa dem. Genom att delta i Dagsverksdagen är du med och arbetar för att skapa en rättvisare värld!

Dagsverke från unga till unga

Målet med Dagsverkskampanjer är att uppmuntra till ett aktivt medborgarskap och väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverksinsamlingen stöder de finländska ungdomarna Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt och ungdomsgrupper. De aktiva ungdomarna ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på hur man kan påverka. Ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar positiv förändring. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch och handbok för elever. Videosnuttarna kan ses på Dagsverkes webbsidan. Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.

Dagsverke rf:s tillstånd nr RA/2021/1029 för penninginsamling är utfärdat av Polisstyrelsen. Insamlingstid och -område: från 13.8.2021, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2022/4545, är beviljat av Ålands landskapsregering. Giltighetsstid och -område: 1.8.2022–31.7.2023, landskapet Åland.

Behöver du råd om Dagsverksinsamlingen?
Ta kontakt!

Milka Autio
organisationskoordinator
ilmoittautuminen@taksvarkki.fi
p. 050 341 5507

"Vi måste förändra samhällets missförhållanden. Genom att engagera oss kan vi åstadkomma förändringar."
Ishika, 15, Nepal

Tidigare Dagsverkskampanjer

Läs mera om unga påverkare, se videor och ladda ner eller skriva ut lektionsuppgifter.

Obs! Dessa kampanjsidor uppdateras inte längre.

Vad hindrar dig?, Dagsverkskampanj 2021–2022

Rätten att vara jagDagsverkskampanj 2020–2021

Sinnesfrihet, Dagsverkskampanj 2019–2020

Var modigDagsverkskampanj 2018–2019

En röst för flickornaDagsverkskampanj 2017–2018

En dag för förändringDagsverkskampanj 2016–2017

Utbildning river murarDagsverkskampanj 2015–2016