Dagsverksinsamling

Varje ungdom har rätt att vara sig själv. Via Dagsverke ingriper unga i Finland och Nepal tillsammans i diskriminering. Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen 2020–2021 kan de nepalesiska elevkårerna fortsätta sitt arbete med att främja likaberättigande.

Neljä nepalilaista nuorta keskustelee pöydän ääressä, Taksvärkki kampanjan kuva..
Ishika och Ashmita påverkar i elevkårs styrelse.

Tillsammans med ungdomarna i Nepal kan vi få ett slut på diskriminering

Dagsverkskampanjen Rätten att vara jag väcker diskussioner om olika former av diskriminering som unga möter, hur man ingriper i det och om ungdomars möjligheter att påverka sina samfunds attityder. Under Dagsverksinsamlingen läsåret 2020–2021 stöder man elevkårerna i Nepal som arbetar för ungas likaberättigande.

I kampanjen Rätten att vara jag berättar de nepalesiska ungdomarna om sina liv, drömmar och de utmaningar som ungdomar möter. Diskriminering, mobbning och ojämställdhet mellan könen är problem som påverkar ungdomar överallt i världen. I Nepal går alla ungdomar inte i skolan och traditionella könsroller avgör ofta den ungas framtid. För flickor försvåras skolgången också på grund av de tabun som är kopplade till mens. Ungdomar som tillhör minoritetsgrupper, så som transkönade eller funktionsvarierade, möter också mycket fördomar.

Bekanta dig med de unga nepalesiska påverkarna och Dagsverksinsamlingens målsättningar på Rätten att vara jag -kampanjens sida. På kampanjsidan hittar du ungdomarnas meddelanden och videohälsningar, samt anvisningar till skolor som deltar i Dagsverksinsamlingen. På sidan kan man även ladda ner eller skriva ut lektionsövningar där man fördjupar sig i kampanjens teman.

Utmaningarna är globala och gemensamma. Tillsammans kan vi lösa dem. Genom att delta i Dagsverksdagen är du med och arbetar för att skapa en rättvisare värld.

Dagsverke från unga till unga

Målet med Dagsverkskampanjer är att uppmuntra till ett aktivt medborgarskap och väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverksinsamlingen stöder de finländska ungdomarna Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal. De aktiva ungdomarna i Nepals elevkårer ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på hur man kan påverka. Nepalesiska ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar positiv förändring. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Dagsverkes frivilliga utbildare i global fostran kan bokas för besök i skolan. De kommer och håller verkstäder om nepaliska ungdomar och unga påverkare eller om barnets rättigheter. Skolan kan boka en utbildare för en lektion eller flera, eller till och med för en hel temadag.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch och handbok för elever. Kortdokumentär, videosnuttarna och bilder kan ses på Dagsverkes Rätten att vara jag -webbsidan. Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. 

Dagsverke rf:s tillstånd nr RA/2020/389 för penninginsamling är utfärdat av Polisstyrelsen. Insamlingstid och -område: 1.6.2020–31.5.2021, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2020/4353 är beviljat av Ålands landskapsregering. Giltighetsstid och -område: 1.8.2020–31.7.2021, landskapet Åland.

Behöver du råd om Dagsverksinsamlingen?
Ta kontakt!

Milka Autio
insamlingskoordinator
ilmoittautuminen@taksvarkki.fi

"Vi måste förändra samhällets missförhållanden. Genom att engagera oss kan vi åstadkomma förändringar."
Ishika, 15, Nepal

Tidigare Dagsverkskampanjer

Läs mera om unga påverkare, se videor och ladda ner eller skriva ut lektionsuppgifter.

Obs! Dessa kampanjsidor uppdateras inte längre.

Sinnesfrihet, Dagsverkskampanj 2019–2020

Var modigDagsverkskampanj 2018–2019

En röst för flickornaDagsverkskampanj 2017–2018

En dag för förändringDagsverkskampanj 2016–2017

Utbildning river murarDagsverkskampanj 2015–2016