Dagsverksinsamling

Alla måste vara delaktiga i att påverka och besluta om saker. Via Dagsverke ingriper unga tillsammans i diskriminering som riktar sig mot funktionsvarierade. Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen 2021–2022 kan de ungdomsgrupper fortsätta sitt arbete med att främja likaberättigande i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia.

Neljä nepalilaista nuorta keskustelee pöydän ääressä, Taksvärkki kampanjan kuva..
Ishika och Ashmita påverkar i elevkårs styrelse.

Tillsammans ingriper vi i diskriminering av personer med funktionsvariationer

Med Dagsverkskampanjen Vad hindrar dig? vill vi göra diskriminering som riktar sig mot funktionsvarierade, dvs. funkfobi, synligt. Samtidigt visar vi hur alla kan vidta åtgärder mot diskriminering av personer med funktionsvariationer. I Dagsverksinsamlingen läsåret 2021–2022 stöder man ungdomsgrupper i alla Dagsverkes projekt.

I kampanjen ”Vad hindrar dig?” berättar unga funktionsvarierade och icke-funktionsvarierade påverkare om sina tankar om påverkansarbete och om hinder i tillgänglighet. Mänskliga rättigheter gäller alla. Alla måste vara delaktiga i att påverka och besluta om saker.

Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen stöds ungdomsorganisationernas arbete i Guatemala, Kenya, Malawi, Nepal, Sierra Leone och Zambia. Ungdomsgrupper försvarar ungdomars lika rättigheter och uppskattningen av mångfald. Icke-diskriminering är en nyckelprincip för grupperna.

I projektländerna behandlas diskriminering av personer med funktionsvariationer, t.ex. genom kamratutbildare, utbildningar och olika kampanjer. Ungdomar arbetar tillsammans med vuxna och beslutsfattare. Detta kommer att medföra förändring.

Bekanta dig med de unga nepalesiska påverkarna och Dagsverksinsamlingens målsättningar på Vad hindrar dig? -kampanjens sida. På kampanjsidan hittar du ungdomarnas meddelanden och videohälsningar, samt anvisningar till skolor som deltar i Dagsverksinsamlingen. På sidan kan man även ladda ner eller skriva ut lektionsövningar där man fördjupar sig i kampanjens teman.

Utmaningarna är globala och gemensamma. Tillsammans kan vi lösa dem. Genom att delta i Dagsverksdagen är du med och arbetar för att skapa en rättvisare värld.

Dagsverksinsamling och Vad hindrar dig? -kampanj

Bekanta dig med de unga påverkarna och Dagsverksinsamlingens målsättningar på Vad hindrar dig? -kampanjens sida. På kampanjsidan hittar du ungdomarnas videohälsningar samt anvisningar till skolor som deltar i Dagsverksinsamlingen. På sidan kan man även ladda ner eller skriva ut lektionsövningar där man fördjupar sig i kampanjens teman.

Utmaningarna är globala och gemensamma. Tillsammans kan vi lösa dem. Genom att delta i Dagsverksdagen är du med och arbetar för att skapa en rättvisare värld!

Dagsverke från unga till unga

Målet med Dagsverkskampanjer är att uppmuntra till ett aktivt medborgarskap och väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Genom att arbeta en dag och donera lönen till Dagsverksinsamlingen stöder de finländska ungdomarna Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt och ungdomsgrupper. De aktiva ungdomarna ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på hur man kan påverka. Ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar positiv förändring. Målsättningen är att ungdomarna blir engagerade i verksamheten i sitt lokalsamhälle och främjar dess utveckling.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch och handbok för elever. Videosnuttarna kan ses på Dagsverkes Vad hindrar dig? -webbsidan. Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat.

Dagsverke rf:s tillstånd nr RA/2021/1029 för penninginsamling är utfärdat av Polisstyrelsen. Insamlingstid och -område: från 13.8.2021, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2021/3825 är beviljat av Ålands landskapsregering. Giltighetsstid och -område: 1.8.2021–31.7.2022, landskapet Åland.

Behöver du råd om Dagsverksinsamlingen?
Ta kontakt!

Milka Autio
organisationskoordinator
ilmoittautuminen@taksvarkki.fi
p. 050 341 5507

"Vi måste förändra samhällets missförhållanden. Genom att engagera oss kan vi åstadkomma förändringar."
Ishika, 15, Nepal

Tidigare Dagsverkskampanjer

Läs mera om unga påverkare, se videor och ladda ner eller skriva ut lektionsuppgifter.

Obs! Dessa kampanjsidor uppdateras inte längre.

Rätten att vara jagDagsverkskampanj 2020–2021

Sinnesfrihet, Dagsverkskampanj 2019–2020

Var modigDagsverkskampanj 2018–2019

En röst för flickornaDagsverkskampanj 2017–2018

En dag för förändringDagsverkskampanj 2016–2017

Utbildning river murarDagsverkskampanj 2015–2016