Taksvärkki Fundraising

Taksvärkki_Chandani_mielen_vapaus

Lukuvuoden 2019–2020 Taksvärkki-kampanja Mielen vapaus herättää keskustelua nuorten hyvinvoinnista ja osallisuudesta.

Uuden Taksvärkki-kampanjan teemana ovat nuorten hyvinvointi ja mahdollisuudet vaikuttaa. Mielen vapaus -kampanjassa oppilaskuntiensa aktiiveina toimivat nepalilaiset nuoret esittäytyvät ja kertovat elämästään ja haaveistaan. Kampanjalla on oma nettisivustonsa, jolta löytyvät Nepalin nuorten tarinat, videoviestit ja kuvat sekä ohjeet Taksvärkki-kampanjaan osallistuville kouluille. Sivustolta on myös ladattavissa ja tulostettavissa teemaa syventäviä oppituntitehtäviä. Siirry Mielen vapaus -kampanjasivustolle.

Taksvärkkiä nuorelta nuorelle

Taksvärkkiin osallistumalla ja omalla Taksvärkki-työllään suomalaiset nuoret tukevat monivuotista kehitysyhteistyöhanketta ja oppilaskuntien toimintaa Nepalissa. Nepalilaiset nuoret puuttuvat epäkohtiin ja saavat aikaan positiivista muutosta. Oppilaskuntien aktiivit järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä vaikuttamisesta. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä.

Taksvärkki-kampanjoiden tarkoitus on avata suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden silmiä nuorten todellisuudelle kehitysmaissa ja herättää halu toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kaikille kampanjaan osallistuville oppilaitoksille lähetetään maksuttomat globaalikasvatusmateriaalit: kampanjan julisteet ja oppitunneilla käytettäväksi tarkoitettu oppilaan opas. Kampanjan lyhytdokumentti, videoklipit sekä aamunavaus ovat katsottavissa ja kuunneltavissa Taksvärkin Mielen vapaus -sivustolla. Mielen vapaus -kampanja on käynnissä koko koululukuvuoden 2019–2020 ajan.

Poliisihallituksen rahankeräyslupa nro POL-2014-13672.
Luvan saaja: Taksvärkki ry. Toimeenpanoaika- ja alue: 1.6.2015–31.5.2020, koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ahvenanmaalle on oma lupansa.