Toimintatavat ja asiakirjat

Taksvärkki ry:n toimintatavat

Keskeistä Taksvärkki ry:lle on saada aikaan mitattavaa muutosta ihmisten käyttäytymisessä, asenteissa, suhteissa ja käytänteissä sekä ottaa mukaan yhteisöjen nuoret niin hankkeiden suunnitteluun, seurantaan kuin arviointiinkin. Tapoja toimia ei tuoda nuorille valmiina, vaan kumppanijärjestöt Taksvärkin ohjelmasuunnittelijoiden avulla auttavat nuoria identifioimaan sopivat toimintamallit sekä kehittämään niitä. Vapaaehtoisuus ja roolimallien käyttö lisäävät toimintojen kestävyyttä ja tehokkuutta.

Taksvarkki_nuoret_oppitunti
Nuoret kouluttavat Nepalissa oppilaskuntien aktiiveja mm. vaikuttamisesta.

Yhteistyössä painotetaan vammais- ja sukupuolikysymysten huomioimista kaikessa työssä. Taksvärkin ja sen kumppanien toiminta on ihmisoikeusperustaista (tarkemmin ihmisoikeusprogressiivista), jossa keskeistä on nuorten voimaannuttaminen ajamaan ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä ei yksin riitä, vaan tarvitaan muutosta myös niin sanottujen vastuunkantajien asenteissa ja käyttäytymisessä, jotta he turvaisivat paremmin nuorten oikeudet. Taksvärkin kehitysyhteistyössä merkittäviä vastuunkantajia ovat muun muassa nuorten vanhemmat ja huoltajat, opettajat, yhteisöjen perinteiset johtajat ja virkamiehet. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja näiden ryhmien sitoutumista työn tavoitteisiin. Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmassa keskeisiä oikeuksia ovat nuorten oikeus koulutukseen, osallistumiseen, itsemääräämiseen ja koskemattomuuteen sekä suojeluun hyväksikäytöltä ja väkivallalta.

Taksvärkki ry:n asiakirjat

Lisätietoja kehitysyhteistyöstä:

Emmi Chaguaro
ohjelmasuunnittelija
puh. 050 369 1790
emmi.chaguaro(at)taksvarkki.fi

Anna Jaurimaa
ohjelmasuunnittelija
puh. 050 911 4102
anna.jaurimaa(at)taksvarkki.fi

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma 2018–2021

Taksvärkki ry:n toiminta tähtää sosiaaliseen muutokseen, jossa nuoret aktivoituvat vastuunkantajien avulla kehittämään omaa elämäänsä ja yhteisöjään.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman tavoite on voimauttaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen niin Suomessa kuin kehitysmaissa. Ohjelmakaudella 2018–2021 toimitaan Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Taksvärkki ry tekee kumppanuusmuotoista kehitysyhteistyötä: hankkeita ei toteuteta itse paikan päällä, vaan hankkeiden käytännön toteutuksesta vastaavat paikalliset olosuhteet tuntevat poliittisesti sitoutumattomat kansalaisjärjestöt.

Suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille ohjelma antaa välineitä kasvaa yhteisvastuullisiksi, suvaitsevaisiksi ja solidaarisiksi kansalaisiksi. Taksvärkki ry yhdistää toiminnallisesti kehitysyhteistyön sekä globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän. Työtä tehdään valtakunnallisesti ja kahdella kielellä.

Kehitysyhteistyöohjelma vuosiksi 2018–2021 kuvaa tarkemmin Taksvärkki ry:n toiminnan periaatteita ja tavoitteita. Ohjelman rahoitus katetaan ulkoministeriön ohjelmatuella sekä suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-keräysvaroilla.

Ohjelman vuosiraportti

Arvioinnit

Kansi_Taksvarkin_toiminnan_arviointi

Taksvärkki ry:n toiminnan arviointi vuosilta 2010–2015

Ulkoministeriön toimeksiannosta toteutettu riippumaton evaluointi englanniksi.

Kehitysyhteistyöhankkeiden väli- ja loppuarvioinnit