Toimintatavat ja asiakirjat

Taksvärkki ry:n toimintatavat

Keskeistä Taksvärkki ry:lle on saada aikaan mitattavaa muutosta ihmisten käyttäytymisessä, asenteissa, suhteissa ja käytänteissä sekä ottaa mukaan yhteisöjen nuoret niin hankkeiden suunnitteluun, seurantaan kuin arviointiinkin. Tapoja toimia ei tuoda nuorille valmiina, vaan kumppanijärjestöt Taksvärkin ohjelmasuunnittelijoiden avulla auttavat nuoria identifioimaan sopivat toimintamallit sekä kehittämään niitä. Vapaaehtoisuus ja roolimallien käyttö lisäävät toimintojen kestävyyttä ja tehokkuutta.

Kaksi nuorta puhumassa luokan edessä.
Nuoret kouluttavat Nepalissa oppilaskuntien aktiiveja mm. vaikuttamisesta.

Yhteistyössä painotetaan vammais- ja sukupuolikysymysten huomioimista kaikessa työssä. Taksvärkin ja sen kumppanien toiminta on ihmisoikeusperustaista (tarkemmin ihmisoikeusprogressiivista), jossa keskeistä on nuorten voimaannuttaminen ajamaan ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä ei yksin riitä, vaan tarvitaan muutosta myös niin sanottujen vastuunkantajien asenteissa ja käyttäytymisessä, jotta he turvaisivat paremmin nuorten oikeudet. Taksvärkin kehitysyhteistyössä merkittäviä vastuunkantajia ovat muun muassa nuorten vanhemmat ja huoltajat, opettajat, yhteisöjen perinteiset johtajat ja virkamiehet. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja näiden ryhmien sitoutumista työn tavoitteisiin. Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmassa keskeisiä oikeuksia ovat nuorten oikeus koulutukseen, osallistumiseen, itsemääräämiseen ja koskemattomuuteen sekä suojeluun hyväksikäytöltä ja väkivallalta.

Lisätietoja kehitysyhteistyöstä:

Veera Blomster
ohjelmasuunnittelija
puh. 050 495 3778
veera.blomster@taksvarkki.fi

Jaakko Lavonius
ohjelmasuunnittelija
puh. 044 544 5657
jaakko.lavonius@taksvarkki.fi

Taksvärkki ry:n asiakirjat

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman tavoitteet

Taksvärkki ry:n toiminta tähtää sosiaaliseen muutokseen, jossa nuoret aktivoituvat vastuunkantajien avulla kehittämään omaa elämäänsä ja yhteisöjään.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman tavoite on voimauttaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen niin Suomessa kuin kehitysmaissa. Ohjelmakaudella 2018–2021 toimitaan Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Taksvärkki ry tekee kumppanuusmuotoista kehitysyhteistyötä: hankkeita ei toteuteta itse paikan päällä, vaan hankkeiden käytännön toteutuksesta vastaavat paikalliset olosuhteet tuntevat poliittisesti sitoutumattomat kansalaisjärjestöt.

Suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille ohjelma antaa välineitä kasvaa yhteisvastuullisiksi, suvaitsevaisiksi ja solidaarisiksi kansalaisiksi. Taksvärkki ry yhdistää toiminnallisesti kehitysyhteistyön sekä globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän. Työtä tehdään valtakunnallisesti ja kahdella kielellä.

Kehitysyhteistyöohjelma vuosiksi 2018–2021 kuvaa tarkemmin Taksvärkki ry:n toiminnan periaatteita ja tavoitteita. Ohjelman rahoitus katetaan ulkoministeriön ohjelmatuella sekä suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-keräysvaroilla.

Taksvärkki ry:n strategia ja eettiset periaatteet

Strategia (2021–)

Tutustu Taksvärkki ry:n strategiaan (pdf).

Toiminnan arvioinnit

Taksvärkki ry:n toiminnan arviointi vuosilta 2018–2020

Riippumaton englanninkielinen evaluointi Taksvärkin ohjelmasta toteutettiin vuonna 2020. Arviointiraportti valmistui joulukuussa 2020. Pdf-versio raportista julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.
Haluatko tietää lisää arvioinnista? Ota yhteyttä veera.blomster@taksvarkki.fi.