Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande innehåller följande webbplatser som hanteras av Dagsverke rf: www.taksvarkki.fi, dvs www.dagsverke.fi
www.dagsverke.fi/kampanj, www.taksvarkki.fi/kampanja2021/sv/www.taksvarkki.fi/kampanja2022/sv, www.dagsverke.fi/nepal .

Detta tillgänglighetsutlåtande uppdaterades den 1.3.2024. Informationen i denna rapport är baserad på självbedömning.

Instruktioner för hur du ger feedback om vår tillgänglighet finns i slutet av denna sida.

Dagsverke rf är bunden av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Detta bygger på Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv, vars mål är människors likaberättigande i digitala samhällen. Dagsverke rf omfattas av WCAG 2.1 AA-nivån i
tillgänglighetsrekommendationen.

För närvarande uppdateras bland annat tidigare publicerade filer så att de ska bli tillgängliga. Rapporten kommer att uppdateras och kompletteras i takt med att tillgänglighetskontrollerna fortskrider. Anledningen till förseningen är en orimligt stor arbetsbörda.

Dagsverkes webbplatser som listas ovan uppfyller till stor del tillgänglighetskraven. Utvecklingsarbetet för att nå omfattande tillgänglighet fortsätter under 2024. 

Kampanjsidorna Vad hindrar dig? 2021–2022 www.taksvarkki.fi/kampanja2021/sv/

Vem bryr sig? 2022–2023 www.taksvarkki.fi/kampanja2022/sv och 

Du är effektfull 2023–2024 www.dagsverke.fi/kampanj uppfyller alla tillgänglighetskraven. 

Webbplatserna har utrymme för förbättningar inom följande områden

Fotografierna på Dagsverkes sidor

På webbplatsen www.taksvarkki.fi kan det finnas enstaka fotografier som ännu inte har någon alternativ text. Bildgranskningen pågår.

Bildernas alternativa texter finns endast på finska på alla webbplatser.

Filerna på Dagsverkes sidor

Nedan finns en lista på filerna som inte uppfyller tillgänglighetskriterierna.

På webbplatsen www.taksvarkki.fi:

På Läsloppet -sidan:

  • Ett utskrivbart Läspass. En PDF-fil skapad med ett layoutprogram
    för utskrift och som innehåller illustrationer, grafiska element och text.

Feedback och kontaktuppgifter

Om du märker några brister i tillgängligheten på Dagsverkes webbplatser som diskuteras i denna rapport kan du ge oss feedback via e-posten taksvarkki@taksvarkki.fi.

Vi svarar på feedbacken inom två veckor och kommer att göra vårt bästa för att rätta till bristen.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
tel. 0295 016 000 (växeln)