Oppilaat puuttuivat kiusaamiseen tasa-arvopäivänä

Ylöjärvellä Moision koulussa vietettiin maaliskuussa tasa-arvopäivää Minna Canthin hengessä. Taksvärkin vapaaehtoisia oli mukana vetämässä seiskaluokkalaisille 16 rinnakkaista koulupäivän mittaista Vaikuta!-työpajaa yhdessä opettajien kanssa. Vaikuta! on Taksvärkin oma menetelmä, joka tuo nuorten äänen kuuluviin ja kannustaa ottamaan aktiivisesti kantaa omassa elinympäristössä tapahtuviin asioihin. Menetelmän avulla käsiteltävän aiheen voi valita itse.

Taksvärkin Tampereen aluekoordinaattori Anni Granat oli jo etukäteen käynyt vetämässä opettajille koulutuksen Vaikuta!-menetelmään liittyen. Anni kehuukin opettajien innostusta työpajojen vetämiseen, sillä heidän ansiostaan tasa-arvopäivän ryhmäkoot pysyivät sopivan pieninä.

Päivän teemaan liittyen työpajojen aiheeksi oli Moision koululla valittu nuorten keskuudessa esiintyvä kiusaaminen ja häirintä. Ongelmia purettiin osiin toiminnallisen lankakeräharjoituksen avulla. Sen jälkeen mietittiin pienryhmissä syitä, seurauksia ja ratkaisuja, jotka koottiin yhteen ongelmapuuhun. Tärkeää oli, että jokainen oppilas sai tuoda ajatuksensa esille, ja yhdessä pohdittiin esimerkiksi ennakko-oletusten paikkansapitävyyttä. Tietoa sai etsiä myös puhelimen avulla.

Oppilaat nostivat esiin monipuolisesti eri kiusaamisen muotoja. Nimittely, syrjintä ja yksin jättäminen, sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen, pilapuhelut ja seksuaalinen häirintä toistuivat eri ryhmissä. He tunnistivat myös useita seurauksia, joita kiusaamisesta voi seurata, kuten syrjäytyminen, pelko tulla kouluun, ahdistus ja paha mieli, sekä epävarmuus. Myös pitkäaikaisempia vakavia seurauksia, kuten masennusta, syömishäiriöitä ja itsetuhoisuutta käsiteltiin.

Syitä ja seurauksia ei jätetty roikkumaan ilmaan, vaan niille haettiin työpajassa aktiivisesti ratkaisuja. Oppilailla heräsi paljon ajatuksia siitä, miten kiusaamista on mahdollista ehkäistä, tai kuinka siihen voi puuttua. Monen ryhmän mielestä kiusaaminen loppuisi, jos nuoret oppisivat kateuden sijaan olemaan iloisia muiden puolesta. Myös ystävät, harrastukset ja musiikki nähtiin ratkaisuna. Jos kiusaamista kuitenkin ilmenee, tulisi oppilaiden mukaan kertoa aikuiselle, ja pyrkiä selvittämään asia puhumalla myös kiusaajan kanssa.

Työpajan tuotokset, eli kantaaottavat julisteet ja sarjakuvat laitettiin koulun seinille herättämään huomiota myös muiden oppilaiden keskuudessa.

Nettisivuille_2
 

”Auttoi ymmärtämään kiusattuja”

Oppilailla oli päivästä monenlaisia mietteitä. ”Saatiin selville ja harkittiin syitä ja seurauksia”, kirjoitti yksi oppilas työpajan analyysivaiheessa. Monella oli ollut hauskaa ja päivän aikana oli ehtinyt saada myös uusia kavereita. Toiset oppilaat tunsivat olonsa mietteliääksi, kun taas toisista tuntui että paja oli vaikuttanut heihin positiivisesti. ”Saatiin ideoita ongelman ratkaisemiseksi”, kertoi eräs oppilas.

Annin mielestä päivän parasta antia oli se, miten aktiivisesti ja innokkaasti oppilaat lähtivät mukaan miettimään erilaisia häirintään ja kiusaamiseen liittyviä teemoja. Annille syntyi myös vaikutelma, että oppilaat olisivat innostuneita jatkamaan työpajan aiheiden käsittelyä jossain muodossa myöhemminkin niin, että erilaisesta kiusaamisesta ja häirinnästä puhuttaisiin jatkossa vielä enemmän.

Anni haluaa täsmentää, että Vaikuta-työpaja on tärkeä, koska se muistuttaa nuoria siitä, miten paljon he itse voivat tehdä asioiden hyväksi. Nuorista voi joskus tuntua, ettei heillä ole keinoja vaikuttaa, mutta työpajan viesti on päinvastainen. Nuoret tietävät itse parhaiten, millaiset asiat heidän arjessaan ja elinympäristössään kaipaavat muutosta, ja ovat usein parhaita mahdollisia henkilöitä vaikuttamaan juuri näihin asioihin. Nuorten ääni on myös yleisesti erittäin tärkeä ja arvokas osa yhteiskunnallista keskustelua.

Nettisivuille_1

Tilaa Taksvärkin Vaikuta!-työpaja koulullesi tai lataa Vaikuta!-menetelmäopas pdf-muodossa.


Teksti: Nina Miettinen
Kuvat: Anna Kivimäki