Världsmedborgarskola

Dagsverke rf gör långsiktigt Världsmedborgarskola-samarbete med sex skolor. Målsättningen är att utveckla och stöda skolornas egna globalfostran samt öka elevernas förståelse för globala frågor och uppmuntra dem till ansvarstagande världsmedborgarskap. Arbetet stärker grundundervisningens omfattande målsättningar för kunnande.

Oppilaita istumassa ringissä.

Dagsverke rf:s Världsmedborgarskolorna under läsår 2021–2022

Ammattiopisto Spesia, Åbo
Espoon kansainvälinen koulu, Esbo
Otalammen koulu, Vichtis
Oulun Normaalikoulu, Uleåborg
Oulun steinerkoulu, Uleåborg

Mer information:

Hanna Hjerppe
planerare för global fostran
tlf. 050 512 4171
hanna.hjerppe@taksvarkki.fi