Världsmedborgarskola

Dagsverke rf gör långsiktigt Världsmedborgarskola-samarbete med sex skolor. Målsättningen är att utveckla och stöda skolornas egna globalfostran samt öka elevernas förståelse för globala frågor och uppmuntra dem till ansvarstagande världsmedborgarskap. Arbetet stärker grundundervisningens omfattande målsättningar för kunnande.

Oppilaita istumassa ringissä.

Dagsverke rf:s Världsmedborgarskolorna under år 2020–2021

Ammattiopisto Spesia, Turku
Espoon kansainvälinen koulu, Espoo
Mankolan koulu, Jyväskylä
Otalammen koulu, Vihti
Oulun Normaalikoulu, Oulu
Oulun steinerkoulu, Oulu

Mer information:

Hanna Hjerppe
planerare för global fostran
tlf. 050 512 4171
hanna.hjerppe@taksvarkki.fi