Globaalikasvatuksen valinnaisaine sai oululaiset nuoret pohtimaan vaikuttamista

Oulun Steinerkoulussa saatiin idea kokeilla globaalikasvatusta valinnaisaineen muodossa. Koulu on toiminut Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen kouluna keväästä 2018 lähtien.  

”Oli hienoa huomata, kuinka valinnaiskurssin myötä oppilaat laajensivat selvästi elinpiiriään ja ajatuksiaan: he selvästi pohtivat enemmän asioita muiden; kavereiden, luokan ja jopa globaalin elinpiirimme näkökulmasta. Osa oppilaista havahtui myös ajattelemaan, miten moni haaste on globaalisti monella tapaa yhtenevä.”

Liisa Lauri, Oulun Steinerkoulu

Uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiin

Oulussa kiinnostus Maailmankansalaisen koulujen verkostoon liittymisestä heräsi aikanaan Taksvärkin pitämien yksittäisten oppilastyöpajojen kautta. Lukuvuonna 2019–2020 päätettiin uutuutena ottaa kokeiluun globaalikasvatuksen valinnaisaine. Valinnaiskurssilla oli mahdollisuus käsitellä kattavammin globaalikasvatuksen eri teemoja. Palautteen perusteella osa oppilaista on valinnaisaineen myötä herännyt ajattelemaan vaikuttamista ja globaaleja keskinäisriippuvaisuuksia.

”Tuntui, että koulumme on ihan etuoikeutettu, kun olemme saaneet olla tässä kokonaisuudessa mukana jo useamman vuoden ajan. Ja vaikka verkostoon osallistuminen jossain vaiheessa päättyy, meidän koulu on saanut tästä paljon eväitä globaalikasvatukseen ja ihan sinne toimintakulttuuriin, joka säilyy jatkossakin.”

Liisa Lauri, Oulun Steinerkoulu

Lukuvuonna 2019–2020 vastuuopettajana toimineen Liisa Laurin mielestä Maailmankansalaisen koulu -verkoston toimintana toteutettu globaalikasvatuksen valinnaisaine onnistui hyvin. Lauri koki saaneensa Taksvärkiltä tukea ja tsemppiä kokonaisuuden luomiseen ja jäsentämiseen.

Opetussuunnitelmassakin linjattu koulun ulkopuolinen yhteistyö tuli globaalikasvatuksen valinnaiskurssin kautta toteutettua. Valinnaisryhmä vieraili syksyllä Oulun kaupungin nuorten vaikuttamistapahtumassa ja joulukuussa osa oppilaista pääsi osallistumaan Maailmankansalaisen koulujen yhteistapaamiseen Helsinkiin. Keväällä oppilaat tapasivat Taksvärkin asiantuntijoita. Ulkopuolisten asiantuntijoiden mukana olo tapaamiskerroilla toi niihin myös erilaisen dynamiikan.

”Oppilaiden loppupalautteissa muutama mainitsi, että on valinnaisaineen kautta ymmärtänyt yhä enemmän, että juuri minä voin vaikuttaa asioihin. Tämähän on tosi iso asia, kun osasta oppilaista selvästi tuntuu, että tilanne on toivoton ja mihinkään ei voi nuoret vaikuttaa.”

Liisa Lauri, Oulun Steinerkoulu

Globaalikasvatus valinnaisaineena

Globaalikasvatuksen valinnaisaineen keskiöksi muodostui Oulun Steinerkoulussa nuorten vaikuttaminen. Kurssi toteutettiin alusta asti yhteistyössä koulun ja Taksvärkin kesken. Valinnaiskurssille osallistui parikymmentä 7.–9.-luokan oppilasta, joille kurssi merkitsi yhtä vuosiviikkotuntia globaalikasvatusta lukuvuoden aikana.

Syyskaudella keskityttiin siihen, miten nuoret voivat vaikuttaa, etenkin omassa elämässään ja lähipiirissään, mutta myös globaalisti. Nuoret pohtivat omia vaikuttamistottumuksiaan ja haasteellisiksi kokemiaan asioita omassa lähiympäristössään.  Muutosta peräänkuulutettiin mm. Oulun pyöräilymahdollisuuksiin, eläinten oikeuksiin ja median politikoitumiseen.

Valinnaisaine toteutettiin keväällä täysin etänä koronaeristäytymisen vuoksi. Taksvärkin Oulun kouluyhteistyön aluekoordinaattori oli kurssin ajan tiiviisti yhteydessä opettaja Liisa Laurin kanssa. Yhteissuunnittelu onnistui Laurin mukaan ongelmitta ja etätoteutukseenkin siirtyminen oli leppoisampaa yhteistyönä.

Etätapaamiset innostivat osaa oppilaista osallistumaan jopa aktiivisemmin. Osalle itsenäisesti tehdyt pohdintatehtävät synnyttivät jopa syvällisempiä mietteitä kuin luokkahuoneessa.

“Eräällä tapaamiskerralla oppilaat pohtivat mm. tasa-arvoa ja sitä, miten sen osalta Suomikaan ei ole ehkä vielä valmis.”

Liisa Lauri, Oulun Steinerkoulu

Kevään kuuden tapaamiskerran aikana oppilaat pääsivät käsittelemään laajasti globaalikasvatuksen eri teemoja: tasa-arvoa, kriittistä medialukutaitoa, eurosentrismiä, syrjintää, lapsen oikeuksia, kestävää kehitystä ja Agenda 2030:a sekä aktiivista kansalaisuutta.

Voiko somen voiman valjastaa vaikuttamiseen?

Kevään tapaamiskertojen aikana syvennyttiin niin kriittiseen medialukutaitoon kuin ajatuksiin syrjinnästä ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Yhtenä harjoituksena oppilaat tutustuivat tosielämän esimerkkeihin somevaikuttamisesta ja pohtivat somen roolia vaikuttamisessa. Koronaeristyksen aikana some on ollut kovassa käytössä ja tuntui luonnolliselta ottaa somevaikuttaminen osaksi valinnaiskurssin sisältöä. Taksvärkin uusin oppimateriaali Maailman äänet toi kevään tapaamisiin hyvän teoriapohjan.

Oppilaat ideoivat ryhmissä omat somekampanjat omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. Kampanjoissa nostettiin esille etenkin Kestävän kehityksen tavoitteet 8, 12 ja 13. Oppilaat pohtivat välitehtävissään mm. oman lähiympäristön siisteyttä, ilmastonmuutosta ja kestävää kulutusta. Kurssin ajankohta lähiopetukseen siirtymisineen söi aikataulusta osan, mutta ehkä kampanjat vielä kehittyvät ja pääsevät lopulta käyttöön!

Seuraavassa kolme tekijöiden luvalla julkaistavaa luonnosta somekampanjalle kuvituskuvineen.

#roskaton2020

Kuvakollaasi kolmesta roskapussista ja piirretystä maapallosta päällä teksti #roskaton2020.

“Idea on yksinkertaisesti, että kerätään roskia. Ajateltiin että sitä vois kampanjoida ainakin instagramissa, ehkä muuallakin. Kaikki saavat osallistua ja kampanjaan osallistutaan niin, että kerätään roskia ja laitetaan joko kuvat roskista, jotka sai kerättyä tai ennen ja jälkeen kuvat paikasta, josta keräsi. Kuvaan laitetaan #roskaton2020.”

Tavoitteen 8 tärkeys

“Tavoitteen kahdeksan tärkeyttä kokemukseni mukaan vähätellään, vaikka se on todellisuudessa ainakin tärkeimpien top 3 -listalla. Nykyajan kapitalistisessa systeemissä se nimittäin mahdollistaa kaikki muutkin listan tavoitteet.

Oman kokemukseni mukaan meille ei olla koulun yhteiskuntaopin tunneilla opetettu tarpeeksi talouden tärkeydestä nyky-yhteiskunnalle. Tämän takia suuntaisin kampanjan enemmänkin koulutuksesta vastaaville, kuin sitä saaville. Tällaisen muutoksen saa enemmänkin aikaan, joku kansalaisaloitteen tyylinen.”

(Kestävän kehityksen tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua)

Roskat taskuun

Kuvayhdistelmä roskakoreista farkkujen etutaskussa.

”Tässä on kuva kampanjalle, jonka ideana ois yksinkertaisesti olla heittämättä roskaa maahan. Jos olet laiska tai roskapönttöä ei ole näkökentässä sen voi pistää taskuun ja laittaa kotona roskiin tai pistää sen seuraavaan tulevaan roskikseen. Tätä vois jakaa perus ig-posteissa.”

Teidän koulunne mukaan maksuttomaan Maailmankansalaisen koulujen -verkostoon?

Oulun Steinerkoulun vastuuopettaja Liisa Lauri kannustaa muita kouluja hakemaan rohkeasi mukaan Maailmankansalaisen koulujen verkostoon. Hän huomauttaa, että alussa ei tarvitse olla kuin yksi tai kaksi kiinnostunutta opettajaa, jotka haluavat kehittää globaalikasvatusta ja tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Laurin mukaan toiminnan käynnistämisen jälkeen sen organisointi sujui aika itsestään.

Liisa Lauri kokee, että yhteiset suunnittelut Taksvärkin asiantuntijoiden kanssa ovat antaneet hänen työllensä vahvan pohjan. Hän kokee, että yhteistyö antaa niin valtavasti pohjaa, tietoa ja tukea opetukseen, ettei yhteistyö hänestä ole ollut liian raskasta, enemmänkin innostavaa. Vierailut ja järjestöyhteistyö ovat olleet antoisia niin opettajalle, oppilaille kuin koko koululle.

Taksvärkki ry hakee uusia kouluja Maailmankansalaisen koulu -verkostoon. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä globaalikasvatuksen suunnittelijaamme hanna.hjerppe@taksvarkki.fi.