Taksvärkki maailmalla

Taksvärkin monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksia, elämänhallintataitoja ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että nuorista tulee omien yhteisöjensä aktiivisia toimijoita.

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeet valitaan ammattitaitoisesti etukäteen tutkimalla. Tasa-arvo ja kumppanuus ovat keskeisiä arvoja työssämme. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppanijärjestöjen ammattilaisten kanssa. Jatkuvuus on pysyvien muutosten edellytys, siksi hankkeet kestävät keskimäärin viisi vuotta, vaikka oppilaitoksille suunnattu kampanja vaihtuukin joka lukuvuosi.

 

Kehitysyhteistyöhankkeissaan Taksvärkki on sitoutunut seuraaviin periaatteisiin:

 • Suomen kehitysyhteistyön viralliset ohjeet ja periaatteet
 • YK:n Lapsen oikeuksien sopimus
 • Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
 • Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen
 • YK:n vuosituhattavoitteet
 • YK:n yleisohjeet vammaisten mahdollisuuksien yhdenvertaistamiseksi sekä Suomen vammaispoliittinen ohjelma
 • Kestävä ja tasapainoinen kehitys

Tällä hetkellä Taksvärkillä on hankkeita käynnissä Sambiassa, Keniassa, Sierra Leonessa, Guatemalassa, Nepalissa ja Malawissa. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeet vuonna 2019.

Kehitysyhteistyöhankkeen valinta

Lopullisen päätöksen hankkeen valinnasta tekee Taksvärkki ry:n hallitus, joka koostuu 11 palkansaaja-, opiskelija-, rauhan- ja kirkon nuorisotyön järjestön edustajista. Tulevaa hanketta valittaessa arvioidaan paitsi hanke-ehdotukset, myös kumppanijärjestöjen kyky ja mahdollisuudet toteuttaa yhteisesti sovitut tavoitteet.

Valituksi tullut hanke on Suomessa valtakunnallisen Taksvärkki-kampanjan kohde vuoden kuluttua valinnasta. Taksvärkki ry tuottaa kehitysyhteistyöhankkeesta ja kohdemaasta globaalikasvatus- ja tiedotusmateriaalia suomalaisille koululaisille.

Keräyskohteelle ja tuettavalle järjestölle asetettuja kriteerejä:

 • ensisijaisina hyödynsaajina ovat kehitysmaan nuoret
 • hanke sisältää koulutus-, valistus- tai opetuselementin
 • hankkeella saavutetaan kestävää kehitystä
 • hakijajärjestö on kotimaassaan rekisteröitynyt, vähintään 10 vuotta toiminut yhdistys, jolla on tarvittavat resurssit ja taidot toteuttaa hanke
 • hanke toteutetaan kohdemaassa toimivan kansalaisjärjestön ja Taksvärkki ry:n välisenä yhteistyönä
 • hankkeen kesto on 3-5 vuotta
 • kohdemaan olosuhteet kuten sotatoimet eivät estä yhteistyöhankkeen toteuttamista.


Lisätietoja antavat ohjelmasuunnittelijat:
Emmi Chaguaro, emmi.chaguaro(at)taksvarkki.fi
puh. + 358 (0)50 369 1790
Anna Jaurimaa, anna.jaurimaa(at)taksvarkki.fi
puh.