Nuoret toimivat muutoksen puolesta yhteisöissään Mosambikissa

Taksvärkin hankematkat ovat palanneet parin vuoden tauolta koronarajoitusten jälkeen. Taksvärkin ohjelmasuunnittelija Jaakko Lavonius matkusti marraskuussa Mosambikiin suunnittelemaan uutta hanketta yhdessä kumppanijärjestö ASSCODECHA:n kanssa.  

“On antoisaa tutustua hankkeen toimijoihin, kumppanijärjestöön sekä kontekstiin omakohtaisesti paikan päällä”, Lavonius toteaa. 

Osana hankevalmistelumatkaa järjestettiin osallistava suunnittelutyöpaja, joka oli suunnattu nuorille ja keskeisille sidosryhmille. Pajassa hyödynnettiin muutoskartoitus-menetelmää. Suunnittelutyöpajaan osallistuneet nuoret kokivat tulleensa hyvin kuulluiksi ja huomioiduiksi suunnittelussa. 

ASSCODECHA:n hanke keskittyy nuorten osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen yhteisöjensä kehittämiseksi.   
 
“Meille aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa, että nuoret ovat päätoimijoita muutoksissa, jotka vaikuttavat positiivisesti heidän tulevaisuuteensa,” kommentoi ASSCODECHA:n toiminnanjohtaja Amândio Fondo. 
 
Nuorten omien yhdistysten kapasiteettia sekä nuorten osallistumista päätöksentekoon tullaan vahvistamaan. 

“Vaikka nuorten aktiivista osallistumista päätöksentekoon tuetaan Mosambikissa lainsäädännön ja strategioiden tasolla, on toimeenpanossa haasteita. Esimerkiksi aikuisten välinpitämättömyys nuorten esille nostamia ongelmia kohtaan heikentävät heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. Puramme osallistumisen esteitä, koulutamme nuoria heidän oikeuksistaan ja vahvistamme heidän luottamustaan omaa osaamista kohtaan”, Fondo jatkaa.  

Yksi hankkeen tavoitteista on inklusiivisten koulunkäyntimahdollisuuksien edistäminen, mikä on myös osa Suomen maaohjelman tavoitteita Mosambikissa. 

“Suunnitteilla olevassa hankkeessa on tarkoitus edistää vammaisten lasten ja nuorten kouluun pääsyä sekä vaikuttaa siihen, että kouluilla olisi  riittävät resurssit heidän opettamiseensa. Lisäksi yhteistyötä koulujen johtoryhmien kanssa tullaan vahvistamaan, jotta oppilaiden kohtaamia haasteita saadaan ratkottua yhteisvoimin eri toimijoiden kanssa”, sanoo  Lavonius. 

Muita suunnittelutyöpajassa esiin nostettuja teemoja olivat seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen, seksuaalisen häirinnän vähentäminen kouluissa sekä HIV-tartunnan saaneiden nuorten hoidon ja terveyspalvelujen saannin varmistaminen. Yhteistyötä on suunnitteilla muun muassa opetus- ja terveysalan aluehallintojen kanssa.  
 
Hankkeen on määrä alkaa kesäkuussa 2023. Taksvärkillä ja ASSCODECHA:lla on ollut aiempaa yhteistyötä vuosina 2012–2016. 

Kuvassa on kymmenen hankkeen suunnittelytyöpajaan osallistunutta henkilöä istumassa työpajassa.
Kuvassa hankkeen suunnittelytyöpajaan osallistuneita henkilöitä.