Tehtäviä oppitunneille

Tehtävät virittävät pohtimaan ihmisoikeuksia, nuorten vaikutusmahdollisuuksia, koulutuksen merkitystä ja tasa-arvoa niin kehitysmaissa kuin Suomessakin. Ne kehittävät maailmankansalaisen tietoja ja taitoja. Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun yläluokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa.
 

Sinun, minun, meidän maailmamme -arvojana

[linkki]

Pohtikaa naisten ja miesten välistä tasa‐arvoa, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja koulutuksen tärkeyttä. Ottakaa väitteisiin kantaa asettumalla arvojanalle omaa näkemystänne vastaavaan kohtaan. Tehtävä harjaannuttaa muodostamaan ja perustelemaan mielipiteitä. Kesto: 15 min.


Lapsen oikeuksien timantti

[linkki]

Tehtävän tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimmät? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen? Kesto: 15 min.

Liite: Oikeuskortit [linkki]


Mistä luopuisin?

[linkki]

Puntaroikaa, mitkä asiat ovat elintärkeitä ja mitä tarvitaan onnelliseen elämään. Kymmenen tärkeän asian joukosta pitää valita viisi, joista voisi tarpeen tullen luopua. Kesto: 15 min.

Liite: Sanalista [linkki]


Ota askel eteenpäin

[linkki]

Draamallisessa tehtävässä asetutaan toisen asemaan ja pohditaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla. Kesto: 20 min.

Liite: Roolilaput [linkki]
 

Aktiivinen kansalaisuus -alias

[linkki]

Pelatkaa tuttua Alias-peliä aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen liittyvällä sanastolla. Kesto: 15–30 min.

Liite: Lista selitettävistä sanoista [linkki]


Nuorten ääniä Sierra Leonesta

[linkki]

Katsokaa lyhyet Nuorten ääniä -videot ja pohtikaa, mitä haasteita Sierra Leonen nuoret kohtaavat ja mitä he ajattelevat muun muassa koulunkäynnistä ja lapsen oikeuksista. Kesto: 10–45 min riippuen siitä, miten monta videota katsotte.


Arvohuutokauppa

[linkki]

Tehtävän tarkoituksena on tiedostaa omat arvot ja ymmärtää, että varallisuus on jakautunut maailmassa epätasaisesti. Tehtävä alkaa huutokaupalla, jossa kaupan on sekä aineellisia että aineettomia asioita. Keskustelkaa lopuksi kulutusvalinnoista ja niiden yhteydestä hyvinvointiin. Kesto: 25–40 min.

Liite: Huutokaupattavat asiat [linkki]
Liite: Rahat [linkki]


Uutiskatsaus

[linkki]

Tutustukaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvään uutisointiin lehdissä ja pohtikaa, kuka pääsee vaikuttamaan ja mihin. Leikatkaa sanoma- ja aikakauslehdistä vaikuttamiseen liittyviä kuvia ja artikkeleita ja kootkaa niistä kollaasi. Kesto: 45–60 min.


Seis! Huomaa oikeudet! Draamaharjoitus

[linkki]

Tehtävässä syvennetään ymmärrystä lapsen oikeuksista. Draamaharjoitus perustuu forum-teatteriin. Siinä näytellään lyhyitä kohtauksia, joiden kulkuun yleisö pääsee vaikuttamaan. Kesto: 45+ min.

Liite: Tarinakortit [linkki]
Liite: Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä [linkki]