Maailmankansalaisen koulu

Taksvärkki ry tekee vuosina 2018–2019 pitkäjänteistä Maailmankansalaisen koulu -yhteistyötä kuuden yhtenäiskoulun kanssa. Tavoitteena on kehittää ja tukea koulujen omaa globaalikasvatusta sekä lisätä oppilaiden ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Työ tukee perusopetuksen laaja‐alaisten osaamistavoitteiden toteutusta. Maailmankansalaisen koulu -yhteistyötä pilotoitiin vuosina 2015–2016, ja keväällä 2018 alkoi uusi vaihe.

Jokainen Maailmankansalaisen koulu on valinnut yhden globaalikasvatuksen osa-alueista lukuvuoden painopisteeksi (mm. moninaisuus, kestävä kehitys, vastuullinen kuluttaminen). Taksvärkki ry on kouluttanut Maailmankansalaisen koulujen opettajia globaalikasvatuksesta ja sen menetelmistä, ja opettajat ovat saaneet Taksvärkiltä tukea opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Kouluilla on järjestetty työpajoja, tapahtumia ja tempauksia globaalikasvatuksen teemoista.

Jokaisella koululla on muodostettu oppilaiden Maailmankansalaisten ryhmä, joka toteuttaa lukuvuoden 2018–2019 aikana oman vaikuttamisprojektin ja harjoittelee sitä kautta aktiivista kansalaisuutta niin paikallisesti kuin globaalisti. Kukin ryhmä valitsee tärkeäksi kokemansa ongelman ja lähtee toimimaan sen ratkaisemiseksi. Valittuja ongelmia ovat mm. koulujen sisäilmaongelmat ja yhteisöllisyyden puute koululla. Nuoret jakavat myös erilaisissa tempauksissa omilla kouluillaan toisille oppilaille tietoa siitä, mitä ovat oppineet kehityskysymyksistä ja vaikuttamisesta.
 
 
”Parasta oli yhdessä tärkeiden asioiden esille tuominen ja niiden miettiminen. Ja sitä kautta tietty tutustuminen muihin nuoriin eri puolelta maailmaa.”
– Oppilaan palaute
 
”Opin siitä, että nuoret voi tehdä paljon juttuja ja että meillä on mahdollisuus muuttaa joitain asioita.”
– Oppilaan palaute
 
“Taksvärkki on auttanut meitä lyömään viisaat päämme yhteen ja kokoamaan kaikki yksittäiset [globaalikasvatuksen] projektit saman sateenvarjon alle.
– Opettajan palaute
 
”Kouluverkoston yhteistyö ja kokemuksen vaihto Suomen oppilaitosten välillä on ollut myös opettajille erityisen tärkeää, sillä on päässyt jakamaan ideoita ja kokemuksia ja sitä kautta saanut toinen toiselta tukea globaalikasvatuksen toteuttamiseen ja oppilaiden ohjaamiseen.”
– Opettajan palaute
 
maailmankansalaisen koulujen oppilaita
 
Vuosina 2018–2019 Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen koulut ovat:

Härkävehmaan koulu, Hyvinkää
Kiviniityn koulu, Kokkola
Mankolan koulu, Jyväskylä
Otalammen koulu, Vihti
Oulun steinerkoulu, Oulu
Vantaan kansainvälinen koulu, Vantaa

 
 
Lisätietoa antaa:
Hanna Hjerppe
globaalikasvatuksen suunnittelija
hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi
+358 (0)50 512 4171