Yhdessä ongelmien kimppuun Vaikuta!-koulutuksessa

Mitä lukiolainen voi tehdä koulunsa viihtyvyyden ja yhteishengen hyväksi? Entä miten yhteisöllisyyttä saataisiin lisättyä? Muun muassa näitä asioita pohdittiin Vaikuta!-koulutuksessa Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa viime viikon keskiviikkona. Koulutus oli ensimmäinen Taksvärkki ry:n järjestämä erityisesti oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakunnille suunnattu Vaikuta! -koulutus.

Koulutukseen osallistui normaalikoulun lukion opiskelijakunnan hallituksen jäseniä sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoita, jotka olivat kiinnostuneita hallituksen toiminnasta. Vaikuta!-prosessi kannustaa nuoria vaikuttamistyöhön omassa lähiympäristössään. Prosessin aikana tehdään toiminnallisia harjoitteita, joiden tarkoitus on sanoittaa käsillä olevia ongelmia, ja löytää niihin syitä ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja Iida Koskinen oli yksi koulutuksen osanottajista. Hän oli muiden ryhmäläisten tavoin harmissaan lukion uusien tilojen mukanaan tuomista ongelmista, kuten yhteisten tilojen ja opiskelijoiden yhteishengen puutteesta.

”Kun lukiomme vaihtoi tiloja, niin kaikki alkoi mennä huonosti. Haluaisin, että meillä olisi hyvä opiskella ja tähän tarvittavat tilat. Oppitunneilla opittavat asiat saattavat olla vaikeita, joten en haluaisi, että opiskelua haittaisivat muut yksittäiset tekijät”, Koskinen kertoo.


”Iida Koskinen (vas.) rohkaisi ykkösluokkalaisia vaikuttamistyöhön.”

 


”Ongelmapuun avulla voi ruotia ongelman syitä, seurauksia ja mahdollisia ratkaisuja.”

 
Tampereen Vaikuta!-koulutuksen aiheeksi valikoituikin juuri kyseinen haaste seurauksineen. Aihetta alettiin purkaa kolmen yhdessä tunnistetun ongelmakohdan kautta: yhteisten tilojen, toiminnan ja yhteishengen puute.

Aluksi ryhmä tutustui YK:n Agenda 2030 sisältöön ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Koulun tilaongelmaa ja opiskelijoiden kokemaa yhteisöllisyyden puutetta tunnusteltiin hämähäkinverkko-harjoituksen avulla, joka herätti kaikki osallistujat pohtimaan koulussa ilmeneviä haasteita. Ongelmapuu auttoi analysoimaan ongelman syitä, seurauksia ja mahdollisia ratkaisuja. Esimerkiksi yhteisten tilojen puutteiden seurauksena opiskelijat kokivat, että eri ikäryhmät ja porukat eivät kohtaa toisiaan. Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ehdotettiin tapahtumien, kuten erilaisia urheilullisia ja älyllisiä haasteita sisältävien ”olympialaisten”, järjestämistä. Lopuksi tehtiin konkreettinen toimintasuunnitelma ongelman ratkaisemiseksi.


”Lopuksi opiskelijat laativat toimintasuunnitelman haasteen ratkaisemiseksi.”
 
Koulutuksen päätteeksi opiskelijat oivalsivat, että ”hyviä ideoita syntyy, kun avaa suunsa ja pääsee keskustelemaan hyvässä porukassa” ja ”kouluympäristöön vaikuttaminen voi merkitä opiskelijoille todella paljon, joten meillä on velvollisuus kuunnella kaikkia.” Koulutus toi myös opiskelijakunnan hallituslaisille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa, mikä oli monille positiivinen kokemus. Lisäksi hallituksen rooli tiedon levittäjänä ja opiskelijoiden äänitorvena kirkastui. Kuten eräät opiskelijat totesivat: ”Meidän tulisi tarttua heti toimeen ja viedä eteenpäin asioita ja ideoita, joita koulutuksessa tuli ilmi. Oppilaskunnan tulisi toimia meidän äänellämme ja ajaa asioita eteenpäin monen mielipiteen ja idean tuella.”

Lue lisää ja tilaa Vaikuta!-koulutus omalle koulullesi.
 

Teksti ja kuvat: Sini-Maria Melanen