Vaikuttavampi Taksvärkkipäivä

Taksvärkkikeräyksellä on pitkä historia nuorten keinona edistää reilumpaa maailmaa: keräyksiä on järjestetty nuorten opiskelijoiden toimesta jo vuodesta 1967. Vaikka jo pelkkä päivään osallistuminen ja oman päivän työn palkkion lahjoittaminen on itsessään nuorelle vaikuttamisen kokemus, kannustamme kouluja syventämään päivän merkitystä entisestään esimerkiksi käsittelemällä keräykseen linkittyviä teemoja Taksvärkkikampanjan materiaalien avulla tai tekemällä päivästä luokan tai koulun yhteisen vaikuttamisprojektin.

“Materiaalit auttoivat nuoria ymmärtämään kampanjan teemoja ja keräyksen tarkoitusta esimerkiksi avaamalla uusia termejä ja tuomalla teeman lähemmäksi nuorten arkea.”

Pauliina Viinamäki, Juvanpuiston koulu

Taksvärkkikeräyksessä nuoret ovat mukana muuttamassa maailmaa yhdessä muiden nuorten kanssa. Keräyksen tuotolla tuetaan Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman mukaisesti nuorisojärjestöjen sekä nuorten ryhmien toimintaa Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa, Mosambikissa ja Sierra Leonessa. Osallistumalla Taksvärkkiin nuoret ovat mukana vahvistamassa nuorten oikeuksia.

Taksvärkkikeräys osaksi opetusta

Taksvärkkikeräykseen osallistuville kouluille ja muille ryhmille on tarjolla joka vuosi vaihtuvan globaalikasvatuskampanjan opetusmateriaaleja sekä vapaaehtoisten globaalikasvattajien pitämiä kouluvierailuja. Materiaalien ja työpajojen avulla keräykseen osallistuvat nuoret ymmärtävät, mihin ovat toiminnallaan vaikuttamassa ja mihin keräyksen varat käytetään.

“Materiaalien suunnitelmat olivat selkeät ja opettajan oli niitä helppo käyttää.”

Pauliina Viinamäki, Juvanpuiston koulu

Materiaalit tukevat perus- ja toisen asteen opetussuunnitelmia. Ne sopivat esimerkiksi perusopetukseen käytettäväksi laaja-alaisen oppimisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tukena sekä lukion teemakursseilla. Materiaalit tukevat Taksvärkkipäivän liittämistä johdonmukaiseksi osaksi koulun opetusta.

”Valitsimme Taksvärkki ry:n keräyksen, sillä se on oppilaiden arkipäivää lähellä mutta myös globaalikasvatuksen teemaan sopiva aihe.”

Pauliina Viinamäki, Juvanpuiston koulu

Keräys yhteisenä vaikuttamisprojektina

Perinteinen tapa järjestää Taksvärkkikeräys on päivätyökeräys, jolloin jokainen nuori etsii itselleen työpaikan ja työnantaja lahjoittaa työstä saadun palkkion Taksvärkille. On kuitenkin muitakin tapoja järjestää keräys; kahvilan tai kioskin pitäminen tai esimerkiksi talkootyö, jolloin sponsori maksaa työstä palkkion keräykseen.

Me Taksvärkillä kehotamme pohtimaan ja suunnittelemaan juuri teidän luokallenne tai koulullenne sopivimman tavan toteuttaa Taksvärkkipäivä. Löytyisikö teidän yhteisöstänne vaikkapa siistimistä vaativa puisto tai maalausta kaipaava leikkikenttä? Koulun yhteinen päivä talkootyön merkeissä on tärkeää vaikuttamista oman yhteisön asioihin. Yhteinen vaikuttamisprojekti vahvistaa myös nuorten osallisuuden tunnetta sekä koulun tai luokan yhteisöllisyyttä.

Materiaalit kiireiseen kouluarkeen

Mikäli koulunne aikataulu on tiukka, voitte syventää ymmärrystä Taksvärkkikeräyksen tarkoituksesta ja kampanjan teemoista myös katsomalla Taksvärkin nuorten koostamia videoita aiheesta. Mikä on Taksvärkkikeräys? -video kertoo tiiviissä paketissa keräyksen järjestämiseen liittyvät asiat ja sen, miksi keräys järjestetään. Mikä sua estää? -kampanjainfovideo taas syventyy tarkemmin kuluvan lukuvuoden kampanjan teemoihin.

Tavoitteenamme on tarjota kaikille nuorille mahdollisuuksia olla mukana vaikuttamassa maailmaan ja edistää nuorten oikeuksia. Jotta tämä olisi mahdollista, olemme pyrkineet luomaan mahdollisimman monipuolisesti keinoja esimerkiksi Taksvärkkikeräyksen aiheiden käsittelyyn. Toivottavasti näistä löytyy teidän koulullenne tai ryhmällenne juuri sopiva tapa järjestää nuorille merkityksellinen vaikuttamisen kokemus!

Taksvärkkikeräyksen järjestäminen on simppeliä: ilmoittautukaa keräykseen, katsokaa nuorten tekemä video keräyksestä, tutustukaa materiaaleihin ja suunnitelkaa yhdessä teidän näköinen Taksvärkkipäivä!  

Ilmoittaudu ja lue lisää lukuvuoden 2022–2023 Mikä sua estää? –kampanjasivuilta!

Teksti ja kuva: Milka Autio