Vaikuttajat kertovat, miten edistää vammaisten oikeuksia

Instagram-vaikuttajat Kaisa Ojala (@oonkaisa), Marja Puustinen (@tajutonmarja) ja Saara Strum @saaradaniela) pohdiskelevat Taksvärkki ry:n kanssa kaupallisessa yhteistyössä tehdyissä julkaisuissaan ableismia ja tapoja edistää vammaisten oikeuksia. Taksvärkin uudessa Mikä sua estää? –kampanjassa vammaiset ja vammattomat nuoret puhuvat vaikuttamisesta, osallistumisen mahdollisuuksista ja esteistä. 

Yksi maailman suurimmista syrjityistä vähemmistöistä 

Suomen YK-liiton mukaan arviolta 15 % maailman ihmisistä on vammaisia. Vammaiset eivät aina ole tasavertaisessa asemassa vammattomien kanssa. Ableismi eli vammaisten syrjintä näkyy arkipäiväisessä elämässä ja yhteiskunnan rakenteissa. Toisaalta ableismi voi olla myös näkymätöntä. Tätä on esimerkiksi se, että vammaisia esitetään mediassa vähän.  

”Ableismia pitää kitkeä niin yhteiskunnan tasolla kuin omassa päässään”, Kaisa kirjoittaa.  

Jokainen voi vaikuttaa 

Kaisa, Marja ja Saara antavat käytännön ohjeita siihen, miten kuka tahansa voi edistää vammaisten oikeuksia omassa elämässään ja toimia liittolaisena vammaisille.  

”Kuuntele, jos joku kertoo syrjinnästä ja puutu siihen, jos pystyt”, Marja neuvoo. 
”Älä myöskään käytä sanaa ’vammainen’ haukkumasanana!” Saara muistuttaa. 

Vammaisaktivistit toivoisivat, että vammaisia kohdeltaisiin samalla tavalla kuin muitakin ihmisiä. Heidän kanssaan kannattaa jutella ihan tavallisista asioista, kuten harrastuksista. 

Vammaisen elämä voi tuntua vaikealta yhteiskunnan rakenteiden ja vammattomien ihmisten asenteiden takia. Vammaisuus ei tarkoita sitä, ettei elämä olisi elämisen arvoista, Kaisa huomauttaa. 

Puututaan yhdessä vammaisten kohtaamaan syrjintään! 

Teksti: Aino Hyppölä