Tyttöjen päivä muistuttaa tiedon merkityksestä

Tänään 11.10. vietetään YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää. Tämän vuoden teema ”tytöt ja tieto” muistuttaa tyttöjen oikeudesta oikeaan tietoon ja koulutukseen. Tiedon puute uhkaa muun muassa koulunkäynnin ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista.

”Jos tyttö saa lapsen alaikäisenä, niin jotkut aikuiset eivät halua, että hän menee takaisin kouluun. Se ei ole oikein. Jos nuoria kuunnellaan, nuoret voivat muuttaa asioita”, kommentoi malawilainen Madalo, 18.

Taksvärkin tukeman CYECE-järjestön hankkeessa Malawissa on tehty nuorten ja yhteisöjohtajien yhteistyöllä aktiivista työtä lapsiavioliittoja vastaan, purettu tietoon tulleita alaikäisten avioliittoja ja ohjattu väärinkäytösten ja sukupuolittuneen väkivallan uhreja avun piiriin. Vähäinen tieto seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä perhesuunnittelusta johtaa teiniraskauksiin, jotka ovat yleinen syy koulun keskeyttämiselle varhaisten avioliittojen, köyhyyden ja perhevelvollisuuksien ohella Malawissa.

Taksvärkin ohjelmassa tasa-arvon toteutumista edistetään kouluttamalla poikia, opettajia, vanhempia ja johtajia tyttöjen oikeuksista. Koulun keskeyttäneitä nuoria äitejä on saatu jatkamaan koulunkäyntiä ja tyttöjen vessoja on rakennettu yhteistyökouluihin. Nuorten naisten osuus yhteisöjen vastuutehtävissä kasvaa systemaattisesti vuosittain. Tyttöjen kerhoissa sekä äiti-tytär-ryhmissä keskustellaan ja jaetaan tietoa seksuaaliterveydestä, mikä murtaa aihepiirin tabuluonnetta.

Kestositeitä paikallisista materiaaleista

Vuoden 2020 aikana 664 äitiä ja tytärtä osallistui Malawissa koulutuksiin, joissa käsiteltiin kuukautisterveyttä, sanitaatiota ja opeteltiin tekemään kestositeitä. Äidit ja tyttäret ovat valmistaneet yhdessä kuukautissiteitä paikallisista materiaaleista ja jakaneet oppimiaan taitoja eteenpäin. Nuoret naiset ovat kokeneet kestositeet kätevänä, hygieenisenä ja taloudellisena vaihtoehtona perinteisenä kuukautissuojana käytetyille kangastaitoksille. Kestositeiden ansiosta tytöt voivat käydä koulua myös kuukautisten aikana, koska ne antavat turvallisen suojan koulupäivän ajaksi.

Nepalissa Taksvärkki tukee ECCA-järjestöä, joka edistää tyttöjen oikeuksia osana oppilaskuntatoimintaa. Tyttöjen koulunkäyntiä edistetään mm. kunnollisten käymälöiden ja kuukautishygieniakoulutusten avulla. Erilliset tyttöjen vessat mahdollistavat tyttöjen koulunkäynnin vähentämällä poissaoloja esimerkiksi kuukautisten aikaan. Paikallisten pienyrittäjien valmistamia kestositeitä on jaettu kaikille tytöille 15 yhteistyökoulussa.

”Tulevaisuudessa haluan olla roolimalli tytöille ja kaikille muille kotikylässä. Jos nuoret opiskelevat, he saavat paremman tulevaisuuden. Koko kylä hyötyy nuorten opiskelusta”, Madalo tuumaa Taksvärkin uudessa kampanjavideossa.

Hyvää tyttöjen päivää!

Kuva: CYECE: Kestokuukautissiteiden valmistustyöpaja Malawissa.

Kuuntele Madalon videohaastattelu YouTube-kanavaltamme.
Lue lisää hanketyöstämme Malawissa ja Nepalissa.
Lue lisää YK:n tyttöjen päivästä (englanniksi): https://www.un.org/en/observances/girl-child-day