Tubettajat pohtivat tyttöjen vaikuttamista

Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä sekä vaikuttaa omaan elämäänsä, yhteisöönsä ja yhteiskuntaan.

Viime syksynä halusimme tavoittaa nuoria myös koulun ulkopuolella ja nostaa esiin tärkeää aihetta tyttöjen mahdollisuuksista vaikuttaa.

Taksvärkki toimii Suomessa pääasiassa koulumaailmassa ja on tunnettu kouluvierailuista ja erilaisista työpajoista. Marraskuussa teimme jotakin erilaista ja toteutimme kaupallisen yhteistyön kahden nuoren suomalaisen tubettajan kanssa.

Tyttöjen aseman vahvistaminen on tärkeää

Taksvärkin ohjelmamaissa tyttöjen osallistumista päätöksentekoon rajoittavat usein sukupuoleen liittyvät asenteet, normit ja yhteiskunnalliset käytännöt.

Tasa-arvon toteutuminen sekä tyttöjen ja naisten aseman vahvistaminen ovat Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman keskeisiä tavoitteita. Vuonna 2019 hankkeissamme toimivista aktiivisista nuorista yli puolet (58 %) oli tyttöjä.

Tubettajat ja tyttöjen vaikuttamismahdollisuudet

Tubettajayhteistyö toteutettiin Elisa Malikin ja Saara Danielan kanssa. Keskustelimme ja käsittelimme yhdessä tyttöjen asemaa ja vaikuttamista. Molemmat tubettajat jakoivat myös kokemuksiaan ja ajatuksiaan vaikuttamisesta.

Yhteisen videotapaamisen jälkeen Elisa ja Saara tuottivat videot, joilla he käsittelivät tyttöjen vaikuttamismahdollisuuksia omasta näkökulmastaan.

Kuvakaappaukset kahdesta eri videosta joissa nuori nainen puhuu.
Kuvakaappaukset Elisa Malikin ja Saara Danielan videoilta.

Tubettajat ovat yleisöä saavan vaikuttajan asemassa. Aihe innostikin molemmat pohtimaan myös omia vaikuttamismahdollisuuksiaan.

Yhteistyö huipentui marraskuussa lapsen oikeuksien viikolla, kun Elisa ja Saara julkaisivat videonsa omilla kanavillaan.

Tubettajat Saara Daniela ja Elisa Malik puhuvat tyttöjen oikeuksista ja vaikuttamisesta

Jos upotettu video ei näy, voit katsoa Saaran videon YouTubessa hänen omalla kanavallaan.

Jos upotettu video ei näy, voit katsoa Elisan videon YouTubessa hänen omalla kanavallaan.

Kuva: Kuvakaappaukset Elisan ja Saaran videoilta.